Cumhuriyet Medical Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 1305-0028 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |

5a3b76c56cc85.jpgCumhuriyet Medical Journal

e-ISSN 1305-0028 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi

209.533

347.535

5a3b76c56cc85.jpgCilt 40 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. C3 glomerulopati hastalığı
  Sayfalar 713 - 720
  Can Huzmeli, Mehmet Hadi Akkus, Ferhan Candan
 2. Güçlü antikosidan kurkuminin sisplatinin neden olduğu karaciğer ve böbrek hasarında önemli etkileri
  Sayfalar 721 - 730
  Nursah Basol, Aslı Yasemen Savas, Ayfer Meral, Oytun Erbas
 3. Kanser tedavisi alan hastalarda Toxoplasma gondii seroprevalansı
  Sayfalar 731 - 736
  Mehtap Alim, Semra Ozcelik, Necati Ozpinar
 4. Çocukluk çağındaki rastlantısal intrakranyal araknoid kistlerin lokalizasyonu, yönü ve cinsiyet dağılımı: Bir MRG çalışması
  Sayfalar 737 - 745
  Mehmet Haydar Atalar, Kayhan Karakuş, Bülent Yıldız, İsmail Şalk
 5. Miyokard infarktüsü geçirmiş hastalarda hastanede kardiyak rehabilitasyon ve ev egzersiz programının etkileri
  Sayfalar 746 - 754
  Nuray Saygin Aydin, Sevil Ceyhan Doğan, Hasan Yucel, Ali Zorlu, Mehmet Birhan Yilmaz
 6. Diferansiye tiroid kanserli hastalarda postoperatif rezidüel tiroid dokusundaki I-131 tutulumu, MIRDOSE3 ile hesaplanan absorbe dozlar ve ablasyon öncesi tiroglobulin seviyeleri arasındaki ilişki: Bir retrospektif karşılaştırma çalışması
  Sayfalar 755 - 761
  Fadime Demir, Zekiye Hasbek, Taner Erselcan, Bülent Turgut
 7. Palyatif radyoterapi uygulanan metastatik hastalarda BT parametre değişikliği ve radyasyon dozuna etkisi
  Sayfalar 762 - 767
  Serdar Savaş Gül, Güner İpek Arslan Kabalay, Gülhan Güler Avcı, Yasin Çoban, Adil Merih, Tuğba Gül, Serkan Gürgül
 8. Türkiye’de kronik Hepatit C Genotip 1 hastalarında direkt-etkili oral antiviral tedavinin gerçek yaşamda etkinliği ve güvenliği
  Sayfalar 768 - 776
  Erol ÇAKMAK
 9. Servikal intraepitelyal neoplazi grade 1: Tedavi edilmemiş kadınlarda rekürrens, persistans ve progresyon
  Sayfalar 777 - 782
  Hülya Ayık Aydın, Tayfun Toptaş, Tayup Şimşek
 10. Rat, akut peritonit modelinde klinik semptomlar ve hastalığın tedavisine oral strontium ranilat uygulamalarının etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 783 - 789
  Sinan soylu, Atilla Kurt, Zeynep Deniz Şahin İnan, Hüsnü Çağrı Genç, Hakkı Coşkun, Musa Serin
 11. Laparoskopik ürolojik cerrahi uygulanan 244 olgunun kısa dönem onkolojik ve fonksiyonel sonuçları: Cumhuriyet Üniversitesi deneyimi
  Sayfalar 790 - 796
  Kaan Gökçen, Emre Kıraç, Resul Çiçek, Gökhan Gökçe
 12. Beyin sapı ve omurilik tutulumu ve laktat yükselmesi olan lökoensefalopati: Nadir bir olgu sunumu
  Sayfalar 797 - 800
  Mehmet Haydar Atalar, Abdurrahman Gölbaşı, Bülent Yıldız
 13. Vulvar Malign Melanomun farklı prezentasyonları: İki olgunun sunumu
  Sayfalar 801 - 805
  Hulya Ayık Aydın, Zeynep Bayramoğlu, Cumhur İbrahim Başsorgun, Tayup Simsek
 14. Skalpin nadir vasküler malformasyonu: Sinus perikranii
  Sayfalar 806 - 810
  Bülent Yıldız, Halil Çaylak, Mehmet Haydar Atalar, Muzaffer Sağlam
 15. Genç bir erkek çocukta ender rastlanan batın duvarı kitlesi: Desmoid tümör
  Sayfalar 811 - 815
  Levent Cankorkmaz, Mehmet H. Atalar, H. Reyhan Eğilmez
 16. Pancreatic fatty cleft mimicking a pancreatic lipoma: A diagnostic pitfall
  Sayfalar 816 - 817
  Mehmet Haydar Atalar