Cumhuriyet Medical Journal
Kapak Resmi
e-ISSN 1305-0028 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |

5a3b76c56cc85.jpgCumhuriyet Medical Journal

e-ISSN 1305-0028 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi

234.676

425.989

5a3b76c56cc85.jpgCilt 40 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. İlk mekonyum zamanı infantil kolik için bir prediktif faktör olabilir: prospektif bir çalışma
  Sayfalar 106 - 114
  Hakan Aylanc, Nazan Kaymaz, Şule Yıldırım, Sibel Cevizci, Gülşen Vurur, Fatih Battal
 2. Ekstremite şıvannoma karakteristiklerinin MRG ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 115 - 119
  Ali Koç
 3. Lenfosit/monosit oranı yaşlı erişkinlerde aterosklerotik karotis plaklarınının bir göstergesi olarak kullanılabilir mi?
  Sayfalar 120 - 127
  Asli Bolayir, Ertugrul Bolayir
 4. Akut iskemik inmeli hastalarda lenfosit/monosit oranın kısa dönem mortalite ile ilişkisi
  Sayfalar 128 - 134
  Aslı Bolayır
 5. Kemikle yer değiştirebilir α-Al2O3 malzemelerin mikro yapısal değerlendirmesi ve sitotoksik incelemeleri
  Sayfalar 135 - 141
  Ali ÖZER
 6. Assesment of internal jugular vein diameters in Turkish adults
  Sayfalar 142 - 149
  sanem okşan erkan, birgül tuhanioğlu, muhammet arslan, zeynel abidin erkan, tuğçe küçükoğlu, ilhami yıldırım
 7. Eşzamanlı bilateral total diz artroplastisi uygulanan hipertansiyonlu hastalarda intra-artiküler tranexamik asit etkinliğinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 150 - 156
  Adem Çöbden, İsmet Yalkın Çamurcu, Hanifi Üçpunar, Hüseyin Demirel, Halil Gök, Mehmet Kış
 8. Plevral kalınlaşması olan hastaların tanı ve ayırıcı tanısında Toraks BT yeterli midir?
  Sayfalar 157 - 165
  özgür katrancıoğlu, Tuba Sahinoglu, Kayhan Karakus, Ozan Kandemir, Semiha Urvay, Esra Aydın Karakaya, Nurkay Katrancioglu
 9. Çocuklarda ultrason eşliğinde transversus abdominis plane bloğun intraoperatif anesteziye katkısı- randomize kontrollü çalışma
  Sayfalar 166 - 174
  İLKE KÜPELİ, MUSTAFA YAŞAR ÖZDAMAR
 10. Acil Servis Çalışanların da El Florasının Nöbet Süresince Değişimi
  Sayfalar 175 - 183
  Sefa Yurtbay, Yusuf Kenan Tekin, İlhan Korkmaz, Fatma Mutlu Kukul Güven, Erdal Demirtaş
 11. Comparison of cardiotoxicity of levobupivacaine and bupivacaine with the brain natriuretic peptide
  Sayfalar 184 - 193
  korgün ökmen, Nermin Göğüş
 12. Effects of strontium ranilate and Hypericum perforatum extract on experimental colitis model in rats
  Sayfalar 194 - 200
  atilla kurt, Sinan Soylu, Zeynep Deniz Şahin Inal, Musa Serin
 13. Letter to the Editor: Mean Platelet Volume may not be a Risk Factor in Patients with Cerebral Venous Thrombosis
  Sayfalar 201 - 202
  Cengiz Beyan, Esin Beyan