Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1303-0035 | e-ISSN 2147-3064 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi

103.283

295.345

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Enstitü Kurulumuzun 2000/2 sayılı kararı ile yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz hakemli bir dergidir. Yılda dört sayı yayınlamaktadır. Yayınlanacak yazıların sorumluluğu yazara, telif hakkı Enstitümüze aittir.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Ebscohost, Index Copernicus, Contemporary Science Association, Modern Language Association (MLA), Open Academic Journals Index, Citefactor ve Asos İndeks tarafından taranmaktadır.

Sayı 33 Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 1 - Nis 2015
 1. İçindekiler

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
 2. KOBİ’lerin Finansal Sorunlarını Etkileyen Faktörlerin CRT Karar Ağacı ile Modellenmesi
  Sayfalar 1 - 20
  Taner Ersöz, Turgut Özseven
 3. Veri Zarflama Analizi ile Borsa İstanbul A.Ş.’de Faaliyet Gösteren Toptan ve Perakende Ticaret Sektörü Firmalarının Etkinlik Analizi
  Sayfalar 21 - 42
  Umut Burak Geyikçi, Vedat Bal
 4. Yatırım Araçları Arasındaki Eşbütünleşme (BİST100, Altın, Reel Döviz Kuru)
  Sayfalar 43 - 58
  Mehmet Akif Öncü, İstemi Çömlekçi, Halil İbrahim Yazgan, Mehtap Bar
 5. Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Personel Seçimi Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 59 - 84
  M. Selami Yıldız, Selman Aksoy
 6. Denetçilerin Meslek Etiği Algısının Hofstede’in Kültür Kuramı Işığında Değerlendirmesi
  Sayfalar 85 - 110
  İlkay Ejder Erturan, İlter Bekar
 7. Kasko Sigortası Edinme ile Bireylerin Kaygı Düzeyleri mi Yoksa Demografik Özellikleri mi İlişkilidir?
  Sayfalar 111 - 142
  Fatih B. Gümüş, Kemal Şerit
 8. İslam Ekonomisi Çerçevesinde Necmettin Erbakan’ın Adil Düzen Söylemi
  Sayfalar 143 - 174
  İrfan Ersin, Cengizhan Yıldırım
 9. Rusya ve Arap Baharı: Batı ile Yeni Soğuk Savaş mı?
  Sayfalar 175 - 202
  Gökhan Telatar
 10. Göynük Mengen ve Mudurnu’daki Tarihî Çeşmeler
  Sayfalar 203 - 236
  Hüseyin Can
 11. 1893 Büyük Bolu Yangını
  Sayfalar 237 - 250
  Cemal Sezer
 12. Süryaniler’de Dinî Anlatılar
  Sayfalar 251 - 276
  Nihat Durak
 13. Türbe Ziyaretlerinin Psiko-Sosyal Sebepleri: Hayrettin Tokâdî Türbesi
  Sayfalar 277 - 302
  Hüseyin İbrahim Yeğin
 14. Köktürkçe El Kitabı
  Sayfalar 303 - 305
  Erol Öztürk