Konular

• Sayısal Modelleme
• Yapısal Bütünlük ve Hasar
• Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme
• Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
• Mimari Tasarım
• Koruma, Yenileme ve Restorasyon
• Fiziksel Çevre Denetimi
• Mimarlık
• Mimarlık, Planlama, Tasarım