Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler


Makaleler

C. Aksoy
Teknoloji Kullanım Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Ölçülmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2018)
C. AKSOY, Ö. DURSUN
TÜRKİYE’DE SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
C. AKSOY, H. ŞENGÜN, Y. YILMAZ
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION LEVELS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF TOURISM SECTOR EMPLOYEES: A RESEARCH IN THE SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
C. Aksoy
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARININ İNCELENMESİ, The Journal of Social Science, (2017)
C. Aksoy
DUYGUSAL İFLAS, The Journal of Social Science, (2017)
C. Aksoy
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARININ ARAŞTIRILMASI, International Journal of Management and Administration, (2017)
C. Aksoy
ÇALIŞANLARDA ADALET VE YÖNETİCİ DESTEĞİ ALGISININ GÜVEN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Journal of Aviation, (2017)
C. Aksoy
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, International Journal of Management and Administration, (2017)
C. Aksoy
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, International Journal of Management and Administration, (2017)
M. METE, C. AKSOY
ÇALIŞANLARIN ADALET ALGILARI AÇISINDAN ÖRGÜTSEL GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN KARŞILAŞTIRILMASI: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (2015)