Konular

• Mühendislik ve Temel Bilimler
• Mimarlık
• Sanat


Dergiler


Makaleler

G. Elibol, İ. Bezci, V. Dündar Türkkan, A. Varol
Mobilya Tasarımında "Yeniden Kullanım": Tasarımdan Üretime Dönüşüm, Art-e Sanat Dergisi