Konular

• Pazarlama İletişimi
• İletişim Kuramları
• Bütünleşik Pazarlama İletişimi
• Halkla İlişkiler