Konular

• İktisat Teorisi
• İktisadi Düşünce
• Uygulamalı Mikro Ekonometri
• Panel Veri Ekonometrisi