Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 147 - 157 2018-10-12

YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ

İmge Alpay [1]

58 115

Ekoeleştiri yirminci yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı edebiyatın bir tepkisi olarak ortaya çıkmış ve edebiyatın insanlar üzerindeki etkisini ön plana çıkarıp çevre bilincini oluşturarak doğanın zarar görmesini engellemeyi amaçlar. Doğayı ve doğada bulunan canlıları edebiyat yoluyla inceleyen ekoeleştiri, edebi eserlerde geleneksel doğa kavramını yıkarak bilimsel bir çevre görüşünün kabul edilmesini sağlar. Doğa, doğanın ele alınış biçimi, doğa tasvirleri ve insanın çevresinde var olan her şey ekoeleştirinin araştırma alanına girer ve böylelikle doğa, eserlerde arka plan olarak kalmaktan çıkar ve özne durumuna yerleşir.  İnsanın fiziksel çevresiyle olan ilişkilerini ve doğaya olan bakışını değiştirme amacı güden ekoeleştiri, insan eliyle oluşan doğa katliamını oluşan yeni bilinçle önlemeyi bekler.

Çalışmamızda yarattıkları eserde doğayı nesneden çok özne yerine koyan, Yaşar Kemal’in “Hüyükteki Nar Ağacı” ve Cengiz Aytmatov’un “Beyaz Gemi” eserlerine ekoeleştiri perspektifinden bakmaya çalışacağız.

Ekoeleştiri, Yaşar Kemal, Cengiz Aytmatov
 • Alpaslan Gökalp Gonca, “Cengiz Aytmatov’un Elveda Gülsarı, Dişi Kurdun Rüyaları, Ebedi Gelin: Dağlar Yıkıldığı Zaman Romanlarında Hayvan Zihni”, TÜBAR: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, XIX, Güz (2014) ss.11-26.
 • Arıkoğlu Ülkü, “Yaşar Kemal’in Romanlarında Şahıslar Kadrosu”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2004.
 • Ayaz Hüseyin, “Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, International Journal of Turkish Literature Culture Education, Volume 3/1. (2014), ss, 278-292.
 • Aytmatov Cengiz, Beyaz Gemi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2012.
 • Bayraktar Betül, “Birey-Doğa İlişkisi Temelinde Kendisi Ol(Ama)Ma: Mustafa Kutlu Öykülerini Ekoeleştirel Okumak”, Turkısh Studıes, (2015), ss, 137-154.
 • Ergül Selim Temo, “Yaşar Kemal’in Bir Denemeci Olarak Portresi” Folklor/edebiyat, cilt:20, sayı:80, (2014), ss, 179-191.
 • Göz Mehmet, “Yaşar Kemal’in Çukurovası ya da Köylü Bir Ses”, Fraktal Dergisi. Sayı 2, (2014), ss. 32-36.
 • Gürsel Nedim, Yaşar Kemal Bir Geçiş Dönemi Romancısı, Doğan Kitap, İstanbul 2008.
 • Kefeli Emel, “Coğrafya Merkezli Okuma”, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4., (2009), ss. 423-433.
 • Kemal Yaşar, Hüyükteki Nar Ağacı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.
 • Meliz Ergin, Özen Nergis Dolcerocca, “Edebiyata Ekoeleştirel Yaklaşımlar: Ekoşiir Ve Elif Sofya”, Sefad Dergisi: 36, (2016), ss. 297-314.
 • Nemutlu Özlem, “Cengiz Aytmatov’un Hikâye Ve Romanlarında Çevre Duyarlılığı” Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Cilt: 16, sy. 1/2, (2018) ss. 237-254.
 • Saltık Eylem, “Buket Uzuner’in ‘Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları Su’ Romanında Ötekileştirilemeyen Doğa”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17(1), (2016), ss. 111-129.
 • Topal Coşkun, “Soğuk Savaşın İlk Yıllarında Türkiye-Abd İlişkilerinde Ekonomik Yardımların Etkisi”, Erişim Adresi: http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sbedergisi_7decc.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date GÜZ-2018
Journal Section Articles
Authors

Author: İmge Alpay (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { abad443061, journal = {Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi}, issn = {2618-6004}, eissn = {2636-8188}, address = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {147 - 157}, doi = {10.32953/abad.443061}, title = {YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ}, key = {cite}, author = {Alpay, İmge} }
APA Alpay, İ . (2018). YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 147-157. DOI: 10.32953/abad.443061
MLA Alpay, İ . "YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ". Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 147-157 <http://dergipark.gov.tr/abad/issue/39698/443061>
Chicago Alpay, İ . "YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ". Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 147-157
RIS TY - JOUR T1 - YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ AU - İmge Alpay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32953/abad.443061 DO - 10.32953/abad.443061 T2 - Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 157 VL - 1 IS - 2 SN - 2618-6004-2636-8188 M3 - doi: 10.32953/abad.443061 UR - https://doi.org/10.32953/abad.443061 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ %A İmge Alpay %T YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ %D 2018 %J Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi %P 2618-6004-2636-8188 %V 1 %N 2 %R doi: 10.32953/abad.443061 %U 10.32953/abad.443061
ISNAD Alpay, İmge . "YAŞAR KEMAL “HÜYÜKTEKİ NAR AĞACI” İLE CENGİZ AYTMATOV “BEYAZ GEMİ” ÜZERİNE BİR EKOELEŞTİRİ DENEMESİ". Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (October 2018): 147-157. https://doi.org/10.32953/abad.443061