Dergi Editörleri

Doç.Dr. Cahid KARA

Turkey
cahidkara@ibu.edu.tr
Konular: İslam Tarihi ve Sanatları,İlahiyat
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç Aslan MAVİL

Turkey
kmavil@ibu.edu.tr
Konular: Kelam
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Editör Yardımcıları

Arş.Gör. ÖMER ARAS

Turkey
omeraras@ibu.edu.tr
Konular: İslam Tarihi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arş.Gör. Abdullah ÇAN

Turkey
abdullahcan@ibu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş.Gör. Rabia SALUR

Turkey
rabia.salur@ibu.edu.tr
Konular: İslam Hukuku,İlahiyat
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş.Gör. Yusuf MEMÜK

Turkey
yusufmemuk@ibu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu

Doç.Dr. Cahid KARA

Turkey
cahidkara@ibu.edu.tr
Konular: İslam Tarihi ve Sanatları,İlahiyat
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Süleyman KAYA

Turkey
suleymankaya@ibu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç.Dr. Ömer BAŞKAN

Turkey
omerbaskan@ibu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Hüseyin İbrahim YEĞİN

Turkey
huseyinyegin@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / İlahiyat fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi MACİT DEMİRER

Turkey
macitdemirer@ibu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç Aslan MAVİL

Turkey
kmavil@ibu.edu.tr
Konular: Kelam
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih DEMİRCİ

Turkey
mehmetfatihdemirci@yahoo.com
Konular: İslam Felsefesi
Kurum: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bedriye REİS

Turkey
bedriyereis@ibu.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Said Nuri AKGÜNDÜZ

Turkey
saidnuriakgunduz@ibu.edu.tr
Konular: İslam Hukuku,Arap Dili ve Belâgati
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ