ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-6567 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mustafa Hasbahçeci |


“Archives of Clinical and Experimental Medicine" (ACEM) is an open-access, independent, double blind peer-review  medical journal published online three times a year (April, August, December). It aims to publish qualified scientific experimental and clinical studies on health sciences in English language only.

It aims to publish qualified scientific experimental and clinical studies on health sciences as original articles, case reports and reviews.

"Archives of Clinical and Experimental Medicine" is indexed by TUBITAK ULAKBIM (TR Dizin)Directory of Open Access Journals (DOAJ)CrossRefGoogle Scholar and Turk Medline.

ACEM aims to complete the editorial and referee evaluation steps after article submissions in an average of four weeks.

There is no publication charge for submitted and published articles.

Every published article is provided with Crossref - DOI (Digital Object Identifier System) as abbreviated by 10.25000/acem.

We invite you to submit your manuscript(s) to ACEM for publication.

With best regards,

 

ACEM, Editorial Team

 

Abbreviated name: Arch Clin Exp Med

Journal E-mail: archclinexpmed@gmail.com

Journal web site: http://dergipark.gov.tr/acem


ARCHIVES OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE

e-ISSN 2564-6567 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mustafa Hasbahçeci |
Kapak Resmi

11.111

18.436


“Archives of Clinical and Experimental Medicine" (ACEM) is an open-access, independent, double blind peer-review  medical journal published online three times a year (April, August, December). It aims to publish qualified scientific experimental and clinical studies on health sciences in English language only.

It aims to publish qualified scientific experimental and clinical studies on health sciences as original articles, case reports and reviews.

"Archives of Clinical and Experimental Medicine" is indexed by TUBITAK ULAKBIM (TR Dizin)Directory of Open Access Journals (DOAJ)CrossRefGoogle Scholar and Turk Medline.

ACEM aims to complete the editorial and referee evaluation steps after article submissions in an average of four weeks.

There is no publication charge for submitted and published articles.

Every published article is provided with Crossref - DOI (Digital Object Identifier System) as abbreviated by 10.25000/acem.

We invite you to submit your manuscript(s) to ACEM for publication.

With best regards,

 

ACEM, Editorial Team

 

Abbreviated name: Arch Clin Exp Med

Journal E-mail: archclinexpmed@gmail.com

Journal web site: http://dergipark.gov.tr/acem


Arch Clin Exp Med 2018; 3(1) Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Ultrasonografi eşliğinde intrauterin girişimler
  Sayfalar 1 - 5
  Bulat Aytek Şık, Alim Özcan, Serkan Kumbasar, Murat Bozkurt, Sedat Bilecan
 2. De Quervain olgularında konservatif tedavi başarısını etkileyen faktörler
  Sayfalar 6 - 9
  Hasan Hüseyin Ceylan, Özcan Kaya, Barış Çaypınar, Muhammed Beşir Öztürk
 3. Geleneksel diyatermi ile kıyaslandığında harmonik bistürinin hemoroidektomide faydası var mıdır?
  Sayfalar 10 - 14
  Doğan Yıldırım, Turgut Dönmez, Okan Murat Aktürk, Ahmet Kocakuşak, Mikail Çakır, Mustafa Ertuğrul Yurtteri
 4. Epilepsi hastalarında huzursuz bacaklar sendromunun retrospektif analizi
  Sayfalar 15 - 17
  Gökhan Özer, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Levent Ertuğrul İnan
 5. Karaciğer sirozlu hastalarda platelet ve ortalama platelet hacmi düzeylerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 18 - 21
  Mustafa Genco Erdem, Eylem Özgün Çil, Tufan Tükek, Şerife Ayşen Helvacı
 6. İntraoperatif sinir monitorizasyonu kalıcı rekürren laringeal sinir paralizi oranının azaltılmasında etkili bir yöntem midir?
  Sayfalar 22 - 25
  Doğan Yıldırım, Turgut Dönmez, Mikail Çakır, Okan Murat Aktürk, Adnan Hut, Ahmet Kocakuşak, Erdinç Çekiç, Leyla Zeynep Tigrel, Turgay Yıldız
 7. Olgu serisi: Ailesel Akdeniz ateşi ve ankilozan spondilit: nadir bir birliktelik
  Sayfalar 26 - 28
  Rabia Aydoğan Baykara, Nevsun Pıhtılı Taş
 8. Psödoksantoma elastikum: Üç kardeşten oluşan bir olgu serisi
  Sayfalar 29 - 31
  Mustafa Esen, İsa An, İbrahim İbiloğlu, Adar Aslan, Remzi Erten
 9. İlginç bir vaka olarak bilateral üst motor zayıflık: Bir olgu sunumu
  Sayfalar 32 - 34
  Shamsudden Moideen, N.A. Uvais
 10. Dental materyal ilişkili oral likenoid kontakt reaksiyonun malign dönüşümü: Amalgam çıkarımı sonrası sonuçların ortaya konulduğu bir olgu
  Sayfalar 35 - 37
  Ahu Yorulmaz, Başak Yalçın, Ayşe Boyvat, Ömür Ataoğlu, Önder Bozdoğan
 11. 14 yaşında bir adölesanda unilateral ovaryen leiomyom: Nadir bir olgu sunumu
  Sayfalar 38 - 40
  Aşkı Ellibeş Kaya, Sabri Berkem Ökten, Alper Başbuğ, Mehmet Gamsızkan, Ozan Doğan, Hasan Baki
Makale Gönder
2017 Yılındaki Hakemlerimize Teşekkürler

2017 yılında, Archives of Clinical and Experimental Medicine (ACEM) dergisi’ne gönderilen bilimsel yazıların değerlendirme sürecinde hakemlik yapan akademisyenlere değerli katkıları için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Listeye ulaşmak için tıklayınız. 

Sosyal medya

58a6345a114e2.png 58a6365285f91.jpg 58a634bc65d42.png 58a634948b92a.png

Hızlı Erişim Kodu

590446b4cb6d0.png