Saygıdeğer bilim insanları,

"Archives of Clinical and Experimental Medicine" (ACEM)  dergisinin editörleri olarak varlığımızı ifade edebildiğimiz yayın ortamında bulunmanın verdiği gururla hepinizi selamlıyoruz. Uzun soluklu bir süreçte daha nice güzel gelişmeleri de sizlerle paylaşabilmek ümidi içindeyiz.

 

Bilim insanlarının kendilerini ifade edebilme ve elde ettikleri bilgileri başkaları ile paylaşabilme ortamları olan dergilerin bilimsel gelişmeye olan katkısı inkar edilemeyecek bir gerçektir. Var olan nice dergilerin yanında yeni bir dergi ile bu yola çıkmaktaki asıl amacımız, bilimsel yayıncılık alanındaki tecrübemizi paylaşmak ve bilim insanlarına yardımcı olabilmektir. Sadece bilimsel bir çalışmayı yayınlamanın ötesinde ACEM, bilim insanlarının yayıncılık konusunda eli, kolu ve dili olmak için üzerine ne düşerse yapmak niyetindedir.

 

Makale gönderimi sonrası editöryel ve hakem değerlendirme basamaklarını ortalama dört hafta içinde tamamlamayı kendisine bir kalite standardı olarak belirleyen ACEM, siz değerli okuyucularından çalışmalarını göndermelerini beklemektedir.Doç. Dr. Mustafa Hasbahçeci

ACEM, Baş EditörYayınlanan her makale için Crossref - DOI (Dijital Nesne Tanımlayıcı Sistemi) sağlanır.


DOI önek: 10.25000/acemArchives of Clinical and Experimental Medicine

Open access medical journal hosted by dergipark.gov.tr

Dergi kısa adı: Arch Clin Exp Med

E-mail: archclinexpmed@gmail.com


Arch Clin Exp Med 2017; 2 (3) Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 3 - Ara 2017