Kapak Resmi
1.109     |     840
Arşiv

MAKALE ŞABLONUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Değerli Araştırmacılar,

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü bünyesinde, ulusal hakemli dergi statüsünde ve yılda iki kez olmak üzere ACTA INFOLOGICA Dergisi’ni Haziran 2017 itibari ile yayınlamaya başlayacağımızı bildirmekten mutluluk duyarız.

ACTA INFOLOGICA Dergisi ile veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi- iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek Enformatik alanında gerekse disiplinlerarası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel bir yayın ortamı sunmayı, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Derginin ulusal hakemli bir dergi statüsünde Dergipark’ta yer alması için de gerekli başvurular ilk sayının yayımlanması ile birlikte başlatılacaktır.

ACTA INFOLOGICA Dergisi’nin Haziran 2017’de yayınlanacak ilk sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Değerlendirilmek üzere aşağıdaki konu başlıkları ile sınırlı olmamakla birlikte bu konulardaki çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Yayınlanmak üzere makalelerini göndermek isteyenler, belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde hazırladıkları çalışmalarını en geç 20 Mart 2017 tarihine kadar DergiPark sistemi üzerinden yükleyebilirler. Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Başkanı


Yrd. Doç. Dr. Çiğdem EROL

Editör


Dergi Hakkında

Enformatik, “bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflandırılması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknoloji ile ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır. Enformatik aynı zamanda, insan ve teknolojinin karşılıklı olarak birbirlerini nasıl etkilediği ve değiştirdiği ile de ilgilenen bir disiplindir. Bu doğrultuda İstanbul Üniversitesi Enformatik Dergisi, veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi- iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek Enformatik alanında gerekse disiplinlerarası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel yayın ortamı sunmayı, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

ACTA INFOLOGICA Dergisi, İ.Ü. Enformatik Bölümü bünyesinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak yayınlanabilmesi için tüm çalışmalar konusunda uzman en az iki adet hakem tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinde kör hakemlik yöntemi uygulanacaktır. Değerlendirme süreci sonunda yayınlanması uygun görülen makaleler yayın sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Makale önerilerinin dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm çalışmalar bilimsel yayın yapma etiğine uygun olarak hazırlanmalı ve aynı anda başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde olmamalıdır.

Dergimizin çalışma alanları aşağıdaki listelenmiştir. Bu alanlarda ya da bu alanlarla ilgili olduğu düşünülen alanlardaki tüm çalışmalar dergimiz kapsamındadır.

Konu başlıkları:

 • Akıllı Sistemler
 • Bilgi Güvenliği ve Hukuk
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgisayar Ağları
 • Bilgisayar Mimarisi
 • Bilişim Sistemleri
 • Biyoenformatik
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • E-Uygulamalar
 • Internet Teknolojileri
 • Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası
 • Mikro Denetleyici ve Uygulamaları
 • Mobil Sistemler
 • Modelleme ve Optimizasyon
 • Proje Yönetimi
 • Sosyal ve Dijital Medya
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı Sistemleri
 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

MAKALE ŞABLONUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.


Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Ara 2017