Acta Oncologica Turcica
Kapak Resmi
ISSN 0304-596X | e-ISSN 2148-7669 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH |

Acta Oncologica Turcica

ISSN 0304-596X | e-ISSN 2148-7669 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH |
Kapak Resmi

36.742

205.336
Cilt: 48 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 48 - Sayı 3 - Ara 2015
 1. Ekstremite yerleşimli intramüsküler hemanjiyomlarda takip mi? cerrahi mi?
  Sayfalar 97 - 101
  İsmail Burak Atalay, Yaman Karakoç, Selçuk Yılmaz, Murat Arıkan, Emre Özanlağan
 2. Hematolojik kanserli hastalarda Invaziv fungal enfeksiyonun erken tanısındabeta glukan testi ne kadar etkilidir?
  Sayfalar 102 - 107
  Mehmet Kürşat Keskin, Fahir Özkalemkaş, Nizameddin Koca, Vildan Özkocaman, Beyza Ener, Rıdvan Ali, Tülay Özçelik, Hakan Yorulmaz, Ahmet Tunalı
 3. Proksimal Femoral Kilitli Kompresyon Plağı ile Tedavi Edilen Femur Pertrokanterik Kırıklı Hastaların Erken Dönem Sonuçları
  Sayfalar 108 - 113
  Sezgin Semis, İsmail Burak Atalay, Selçuk Yılmaz, Murat Arıkan, Emre Özanlağan
 4. Göz kapağı ve konjoktiva tümörlerinde histopatolojik sonuçlarımız
  Sayfalar 114 - 117
  Sadık Görkem Çevik, Ersin Yücel, Mediha Çevik, Nazmi Mutlu
 5. Arka ayak benign kemik tümörlerinin özellikleri ve klinik yaklaşımların değerlendirilmesi
  Sayfalar 118 - 123
  İsmail Burak Atalay, Volkan Kaya, Şefik Murat Arıkan, Emre Özanlağan
 6. İnvaziv Lobüler Meme Kanserinde Mastektomi Sonrası Sağkalımı Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 124 - 129
  Kaptan Gülben, Ali Uğur Berberoğlu
 7. Over Karsinosarkomunun, sağ hemidiafragma ve akciğere invaze karaciğer metastazının transtorasik transdiafragmatik rezeksiyonu
  Sayfalar 130 - 133
  Hüseyin Çakmak, Niyazi Karaman, Bahadır Çetin, Mehmet Altınok
 8. Düşük Doz Bleomisin ile Tedaviyi Takiben Flajella Benzeri Hiperpigmentasyon: İki Vaka Raporu
  Sayfalar 134 - 138
  Suna Çokmert, Lütfiye Demir, Murat Akyol
Makale Gönder
yazarlara bilgiler

1- Word ile yazılmalıdır

2- Referanslar 10 arlı gruplar halinde parçalanacaktır