Arşiv Dünyası
Kapak Resmi
ISSN 2147-2599 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr
  •         Arşiv Dünyası, Türk Arşivciler Derneği'nin yayın organıdır. Yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Arşivcilik (Bilgi Belge Yönetimi) ve arşivlere dayalı bilimsel çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Daha önce yayınlanmamış araştırma ve derleme makaleleri yayınlar. Dergide özgün makale (hakemli statüde), görüş (hakemsiz yazı), çeviri, kitap tanıtımı, editöre mektup, tahlil ve tenkit gibi akademik yazılar yer alır.

Arşiv Dünyası

ISSN 2147-2599 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Türk Arşivciler Derneği | http://www.arsivder.org.tr
Kapak Resmi

7.959

10.994
  •         Arşiv Dünyası, Türk Arşivciler Derneği'nin yayın organıdır. Yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Arşivcilik (Bilgi Belge Yönetimi) ve arşivlere dayalı bilimsel çalışmaların yer aldığı hakemli bir dergidir. Daha önce yayınlanmamış araştırma ve derleme makaleleri yayınlar. Dergide özgün makale (hakemli statüde), görüş (hakemsiz yazı), çeviri, kitap tanıtımı, editöre mektup, tahlil ve tenkit gibi akademik yazılar yer alır.