Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2548-0987 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Biyosistem Yayınevi | http://bsyayinevi.com/akademia/

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi farklı bilim alanlarında faaliyet gösteren bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları bir araya toplayarak bilimsel literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamada displinlerarası ve çok disiplinli makalelerin yayınlanması hedeflenmektedir. Akademia M.Ö. 4. yy’da yaşayan Platon’nun kurduğu ve öğrencilerine felsefe şemsiyesi altında; matematik, doğa bilimleri ve etik gibi dersler verdiği okulun adıdır. Bilindiği gibi bugün birçok disipline ayrılmış olan bilim alanları, felsefenin gövdesinden gelişmiş dallardır. Descartes felsefeyi; kökleri metafizik, gövdesi fizik ve bu gövdeden çıkan dalları da diğer bilim dallarını oluşturan bir ağaca benzetmektedir. Günümüzde felsefe ve bilim dalları arasındaki mesafenin artmasının yanında, en yakın olduğunu düşündüğümüz bilim dalları dahi aralarında bağları kaybetmektedir. Bu durum bilim alanlarına, kendi özellerinde ayrıntılara inecek ölçekte çalışmaları gerçekleştirilmesine imkan sağlarken, bilimin bütünsel algılama ve çözümler üretme yönünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu yaklaşımın sağlayacağı geniş bakış açısı, bilimlerin kendi özelinde ürettikleri detay bilgilerle birleştiğinde; doğanın, toplumların ve insanlığın ihtiyaç duyacağı bütünsel bilgiye ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu düşüncelerden hareketle dergimizde; fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinde yapılan çalışmaları içeren makaleleri yayınlamaktayız.

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, ASOS index tarafından taranan ve DergiPark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren hakemli bir dergidir. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, disiplinlerarası ve/veya çok disiplinli hazırlanmış yayınları öncelikle editoryal incelemeden geçirmektedir. Bu aşamada yayınların dergi amaçlarına ve yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonra tarafımıza iletilen yayının intihal incelemesi yapılmaktadır. İlk iki aşamadan geçen yayınlar hakem değerlendirmelerine sunulmaktadır. Hakem değerlendirmeleri sonucunda gerekli görülürse yapılması gereken düzeltmeler yazarlara iletilerek yayına son halinin verilmesi sağlanmaktadır. Yayın, dergimiz açısından son haline geldiğinde yazarlarımız ile yayın hakkı devri sözleşmesi yapılarak, dergimizin ilgili sayısında makale formatında yayınlanmaktadır.

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

ISSN 2548-0987 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Biyosistem Yayınevi | http://bsyayinevi.com/akademia/
Kapak Resmi

4.106

33.742

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi farklı bilim alanlarında faaliyet gösteren bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları bir araya toplayarak bilimsel literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamada displinlerarası ve çok disiplinli makalelerin yayınlanması hedeflenmektedir. Akademia M.Ö. 4. yy’da yaşayan Platon’nun kurduğu ve öğrencilerine felsefe şemsiyesi altında; matematik, doğa bilimleri ve etik gibi dersler verdiği okulun adıdır. Bilindiği gibi bugün birçok disipline ayrılmış olan bilim alanları, felsefenin gövdesinden gelişmiş dallardır. Descartes felsefeyi; kökleri metafizik, gövdesi fizik ve bu gövdeden çıkan dalları da diğer bilim dallarını oluşturan bir ağaca benzetmektedir. Günümüzde felsefe ve bilim dalları arasındaki mesafenin artmasının yanında, en yakın olduğunu düşündüğümüz bilim dalları dahi aralarında bağları kaybetmektedir. Bu durum bilim alanlarına, kendi özellerinde ayrıntılara inecek ölçekte çalışmaları gerçekleştirilmesine imkan sağlarken, bilimin bütünsel algılama ve çözümler üretme yönünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu yaklaşımın sağlayacağı geniş bakış açısı, bilimlerin kendi özelinde ürettikleri detay bilgilerle birleştiğinde; doğanın, toplumların ve insanlığın ihtiyaç duyacağı bütünsel bilgiye ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu düşüncelerden hareketle dergimizde; fen bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinin farklı disiplinlerinde yapılan çalışmaları içeren makaleleri yayınlamaktayız.

Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, ASOS index tarafından taranan ve DergiPark bünyesinde faaliyetlerini sürdüren hakemli bir dergidir. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, disiplinlerarası ve/veya çok disiplinli hazırlanmış yayınları öncelikle editoryal incelemeden geçirmektedir. Bu aşamada yayınların dergi amaçlarına ve yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilmektedir. Bu aşamadan sonra tarafımıza iletilen yayının intihal incelemesi yapılmaktadır. İlk iki aşamadan geçen yayınlar hakem değerlendirmelerine sunulmaktadır. Hakem değerlendirmeleri sonucunda gerekli görülürse yapılması gereken düzeltmeler yazarlara iletilerek yayına son halinin verilmesi sağlanmaktadır. Yayın, dergimiz açısından son haline geldiğinde yazarlarımız ile yayın hakkı devri sözleşmesi yapılarak, dergimizin ilgili sayısında makale formatında yayınlanmaktadır.