Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-9179 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |

                                                                            


                              Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Türkçe ve İngilizce dillerinde her ülkeden makale kabul eden uluslararası hakemli dergidir. Orijinal, klinik ve   deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını, yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder. 

                                                    Yazışma Adresi: 

                                 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

                                           E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2458-9179 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak Resmi

10.341

42.621

                                                                            


                              Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 


Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; yılda üç sayı olarak yayınlanır. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi; Türkçe ve İngilizce dillerinde her ülkeden makale kabul eden uluslararası hakemli dergidir. Orijinal, klinik ve   deneysel araştırma yazılarını, olgu sunumlarını, yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları ve davetli derlemeleri kabul eder. 

                                                    Yazışma Adresi: 

                                 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

                                           E-mail: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr

Cilt 4 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Dişhekimliği Fakültesine Başvuran Hastalarda Periodontal Durum ve Sistemik Hastalıkların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 938 - 949
  Metin Çalışır, Ahmet Cemil Talmaç
 2. Diz osteoartritli hastalarda ortalama platelet hacmi ve platelet dağılım genişliği parametrelerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 750 - 760
  Onur KILINÇ, Ayşe Atılgan ÇELİK, Semra COŞKUN, Adem YILDIRIM
 3. Hiperemezis gravidarum etiyopatogenezinde vitamin D eksikliğinin rolü var mı ?
  Sayfalar 761 - 771
  Tuğba Gürbüz, Nur Dokuzeylül Güngör
 4. Erkek ve Bayan Futbolcularda Nar Suyunun Trombosit Değerleri ile Bazı Koagülasyon Parametreleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 772 - 790
  bekir öncü, Mehmet İRİADAM
 5. Analysis of surgical treatment and outcomes of complicated intraabdominal infections
  Sayfalar 791 - 807
  Sabri Özdaş, Safa Önel, Mehmet Şirik
 6. Erişkin tip diabette hücresel immun yanıt: Prospektif çalışma
  Sayfalar 808 - 821
  Güzin Özden, Nurullah Yekta Akçam
 7. Ayak Bileği İmpingement Sendromu Olgularında Direkt Grafi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Kontrol Grubu ile Korelasyonu
  Sayfalar 922 - 938
  Halime Çevik, Necip Bülend SAYDAM
 8. Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu Ve Yeme Tutumuna Etki Eden Faktörler
  Sayfalar 841 - 849
  Safiye ÖZVURMAZ, Aliye MANDIRACIOĞLU, Emel LÜLECİ
 9. Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamalarımız. 3 Aylık Dönemdeki 2268 Hastanın Değerlendirilmesi.
  Sayfalar 850 - 863
  AHMET AYDIN
 10. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ
  Sayfalar 864 - 873
  TAHİR KESKİN, Mesut ERGAN, Ferdi BAŞKURT, Zeliha BAŞKURT
 11. RADYASYONUN ZARARLI ETKİLERİ HAKKINDA HASTALARIN BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR HASTANE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 874 - 889
  Özden GÜDÜK, Cenk Hilmi KILIÇ, Özlem GÜDÜK
 12. Koroner Arter Baypas Greft Operasyonu Yapılan Obez ve Morbid Obez Hastaların Karşılaştırılması
  Sayfalar 890 - 899
  Özgür Altınbaş, Ata Niyazi Ecevit, Cengiz Güven
 13. Sıçanlarda Yaşa Bağlı Olarak Timus ve Periferal Kan Dokusunda bulunan Lenfositlerin Histokimyasal ve Histometrik İncelenmesi
  Sayfalar 900 - 920
  Alper Yalçın, Mehmet Kanter
 14. Diyabetik Koroner Arter Hastalarında Bypass Operasyonu ve Stent Uygulamalarında Yaş Faktörünün Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 921 - 932
  Cengiz Güven, Erdal Ege
 15. Ratlarda Opioidlerin ve Non-Steroidal Anti-Enflamatuvar İlaçların Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 933 - 947
  MUHAMMET ZEKİ GÜLTEKİN, SERDAR YÜKSEL, ENDER ALAGÖZ, ŞULE ÖZSOY, ALİ AVCI, Mehmet Akif Güleç, OĞUZ UĞUR
 16. Umbilical cord prolapse in case of preterm premature rupture of membranes: When to be more cautious?
  Sayfalar 948 - 956
  Emre Ekmekçi, Servet Gençdal
 17. Regression analysis in stature estimation from upper extremity dimensions in Turkish females
  Sayfalar 957 - 967
  Sema Özandaç Polat, pınar Göker, Ahmet Hilmi Yücel, Memduha Gülhal Bozkır
 18. Evaluation of the distal tibial fractures treated with intramedullary nailing in terms of malalignment
  Sayfalar 968 - 979
  serdar yüksel
 19. D Vitamini ve Alzheimer Hastalığı
  Sayfalar 980 - 991
  MURAT AÇIK, Nurcan YABANCI AYHAN