Kabul Edilmiş Makaleler

  • Bupropion Kullanımına Bağlı Asemptomatik Transaminaz Yükselmesi: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
    Osman Hasan Tahsin Kılıç, İhsan Aksoy, Bahadır Demir 24 Şub 2018