Başeditör
Ad: Sağlık Bilimleri Dergisi
E-posta: sagbildergisi@adiyaman.edu.tr