Yıl 2017, Cilt 3, Sayı 3, Sayfalar 581 - 588 2017-12-15

Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız
Results of Rubber Band Ligation in Hemoroid Treatment

Ferhat ÇAY [1] , Burhan Hakan KANAT [2] , Mustafa GİRGİN [3]

112 100

Amaç: Çalışmamızın amacı Ocak 2015 – Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimizde hemoroit şikayeti nedeniyle Lastik Band Ligasyon (LBL) yöntemi uygulanan hastaları retrospektif olarak taramaktır. 

Materiyal Metot: Geriye dönük olarak Ocak 2015 – Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimizde hemoroid şikayeti nedeniyle LBL uygulanan hastaların kayıtları incelendi. Verileri eksik olan veya tam olarak kayıtlarına ulaşılamayan hastalar çalışmaya alınmadı. 

Bulgular: Polikliniğimizde 25 hastaya lastik band ligasyonu uygulandı. İki hastanın verilerine tam ulaşılamadığı için çalışma 23 hasta üzerinden yapıldı. Hastalardan 10’ u kadın, 13’ ü erkekti. Yaş ortalaması 33,4 (18-67) idi. LBL semptomatik 2. ve 3. derece hemoroidal hastalığı olan ve cerrahi dışı yöntemlerle tedavi olmak isteyen hastalara uygulandı. 15 hastada grade 2, 8 hastamızda grade 3 hemoroit pakesine işlem yapıldı. 16 hastada ( % 69) kanama, 6 hastada (% 14)  prolapsus, 8 hastada (% 53) dışkılama zorluğu, 14 hastada (% 61 ) ağrı ve 11 hastada da (% 49) kaşıntı şikayetleri vardı. LBL uyguladığımız hastalarımızdan 1 olguda ağrı ve 1 olguda da minimal kanama gözlendi.

Sonuç: Sonuç olarak LBL yönteminin güvenli, etkili, kolay uygulanabilen bir yöntem olması ve ayaktan tedavi protokolü olduğu için hemoroitin cerrahi dışı tedavilerinden en sık kullanılan tedavi yöntemidir. Fakat bu yöntemin uygulanma sonrasında düşen hemoroit pakesinin mikroskopik tetkikinin yapılamaması bir dezavantaj olarak görülebilir.

Purpose: The aim of our study is to evaluate patients who have undergone the Rubber Band Ligation (RBL) procedure for hemorrhoids in our clinic between January 2015 and January 2016 retrospectively.

Methods: We retrospectively reviewed the records of patients who underwent LBL for hemorrhoid complaints in our clinic between January 2015 and January 2016.  Patients who were missing or whose records were not available were not taken to work.

Findings: Twenty-five patients underwent a rubber band ligation in our polyclinic. Because the data of the two patients were not fully accessible, the study was performed on 23 patients. Of the patients, 10 were female and 13 were male. The average age was 33.4 (18-67). LBL was applied to patients with symptomatic 2nd and 3rd degree hemorrhoidal disease who wanted to be treated with non-surgical methods. 15 patients had grade 2 and 8 patients had grade 3 hemorrhoids. There were bleeding in 16 patients (69%), prolapse in 6 patients (14%), difficulty in defecation in 8 patients (53%), pain in 14 patients (61%) and pruritus in 11 patients (49%). There was pain in 1 case and minimal bleeding in 1 case whom was treated with RBL.

 Results: In conclusion, LBL method is the safest, effective, and easily applicable method and it is the most frequently used treatment method of non-surgical treatments for hemorrhoids. However, this method can be seen as a disadvantage that the microscopic examination of falling hemorrhoid pakes can not be performed.

 • 1- Lohsiriwat V. Hemorrhoids: from basic pathophysiology to clinical management. World J Gastroenterol 2012;18:2009-2017.
 • 2- Füzün M. Anorektal Benign Hastalıklar. Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji 2007;18:991-2.
 • 3- Alemdaroğlu, K.. internal hemoroidlerin tedavisinde “Rubber Band Ligation” Kolon Rektum Hast. Derg. 1991; 1: 203-207
 • 4- Corman, M. L. : Colon and Rectal Surgery.Hemorrhoids,Rubber-Ring Ligation. J. B. Lippincott Company, Philadelphia, 1984, s. 48-52.
 • 5- Goligher, J.: Surgery of the Anus Rectum and Colon. Haemorrhoids or Piles, Rubber Band Ligation. Fifth Edition, Bailliere Tindall, London, 1984, s.113-117.
 • 6- Gordon, PH. Nivatvongs, S.: Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum and Anus. Hemorrhoids, Rubber Band Ligation. Second Edition. Quality Medical Publishing, Inc. St. Louis, Missouri, 1999. s. 200-201.
 • 7- Katerina K. Rubber band ligation of hemorrhoids—an Office procedure. Ann Gastroenterol 2003;16(2):159–161.
 • 8- Bernal J, Enguix M, López J, García J, Trullenque R. Rubber-band ligation for hemorrhoids in a colorectal unit. A prospective study. Rev Esp Enferm Dig 2003;96:38–45.
 • 9- Forlini A, Manzelli A, Quaresima S, Forlini M. Long-term result after rubber band ligation for haemorrhoids. J Colorectal Dis 2009;24(9):1007–10.
 • 10- Ayman M, Amir A, Waleed H, Elyamani M, Tito A, Hosam E. Rubber band ligation for 750 cases of symptomatic hemorrhoids out of 2200 cases. World J Gastroenterol 2008;14(42):6525–6530.
 • 11- Shehata A, Saleh AF, Elheny A. Clinical outcome after Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation and rubber-band ligation for the treatment of primary symptomatic hemorrhoids. Egyptian J Surgery 2016;35:5-10.
 • 12- Bonneti R, Friedman M, Goligher J. Late result of haemorrhoidectomy by ligature and excision. BMJ 1963; 11: 216-9.
 • 13- Read MG, Read NW, Haynes WG, et al. A prospective study of the haemorrhoidectomy on sphincter function and feocal continence. Br J Surg 1982; 69: 396-9.
 • 14- Felt-Bersma RJ, van BR, Kobrevsar M, et al. Unsuspected sphincter defect shown by anal endosonography after anorectal surgery. A prospective study. Dis Colon Rectum 1995;39: 249-53.
 • 15- Janssen L. Consensus haemorrhoids. Ned Tijdschrift Goneeskd 1994;138: 2106-9.
 • 16- Adamwhite DN. Markides N. Treatment of haemorrhoids with rubber band ligation. S. Afr. M. 1983;64: 585.
 • 17- Salvati EP. Evaluation of ligation of hemorrhoids as an Office procedure. Dis. Colon Rectum. 10:53-56, 1967.
 • 18- Marshman D, Huber PJ. Timmerman W., Simonton T., et al. : Hemoroidal ligation. A review Of efficacy. Dis. Colon Rectum. 32 : 369-371, 1989.
 • 19- Alemdaroğlu K., Ulualp K.. Single session ligation treatment of bleeding hemorrhoids. Surg. Gynecol. Obstet. 1993;177 : 62-63.
 • 20- İnceoğlu R. Anüs – Rekyum Hastalıkları ve Tedavisi (1. baskı). İstanbul Nobel Tıp Kitapevi, 1991. S: 1- 17.
 • 21- Shanmugam V1, Thaha MA, Rabindranath KS, Campbell KL, Steele RJ, Loudon MA. Rubber band ligation versus excisional hemorrhoidectomy for hemorrhoids. Cochrane Database Syst Rev 2005;20;(3)
 • 22- MacRae HM1, McLeod RS. Comparison of hemorrhoidal treatment modalities. A meta-analysis. Dis Colon Rectum. 1995; 38: 687-94.
 • 23- Kanellos I, Goulimaris I, Christoforidis E, Kelpis T, Betsis D. A comparison of the simultaneous application of sclerotherapy and rubber band ligation, with sclerotherapy and rubber band ligation applied separately, for the treatment of haemorrhoids: a prospective randomized trial. Colorectal Dis. 2003;5(2):133-8.
 • 24- Alemdaroğlu, K., Akçal, T. ve Buğra, D.: Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği yayını. istanbul, 2004, s. 150.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma/Research
Yazarlar

Yazar: Ferhat ÇAY
Kurum: Midyat Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Mardin
Ülke: Turkey


Yazar: Burhan Hakan KANAT
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Genel Cerrahi Kliniği, ELAZIĞ
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa GİRGİN
Kurum: Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, ELAZIĞ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik385968, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {581 - 588}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.385968}, title = {Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız}, key = {cite}, author = {GİRGİN, Mustafa and ÇAY, Ferhat and KANAT, Burhan Hakan} }
APA ÇAY, F , KANAT, B , GİRGİN, M . (2017). Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3 (3), 581-588. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.385968
MLA ÇAY, F , KANAT, B , GİRGİN, M . "Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2017): 581-588 <http://dergipark.gov.tr/adiyamansaglik/issue/35198/385968>
Chicago ÇAY, F , KANAT, B , GİRGİN, M . "Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2017): 581-588
RIS TY - JOUR T1 - Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız AU - Ferhat ÇAY , Burhan Hakan KANAT , Mustafa GİRGİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.385968 DO - 10.30569/adiyamansaglik.385968 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 581 EP - 588 VL - 3 IS - 3 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.385968 UR - http://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.385968 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız %A Ferhat ÇAY , Burhan Hakan KANAT , Mustafa GİRGİN %T Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 3 %N 3 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.385968 %U 10.30569/adiyamansaglik.385968
ISNAD ÇAY, Ferhat , KANAT, Burhan Hakan , GİRGİN, Mustafa . "Hemoroit Tedavisinde Lastik Band Ligasyon Sonuçlarımız". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 3 (Aralık 2017): 581-588. http://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.385968