Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 864 - 873 2018-08-15

The Relationshıp Between Smartphone Use and Headache in University Students
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ

TAHİR KESKİN [1] , Mesut ERGAN [2] , Ferdi BAŞKURT [3] , Zeliha BAŞKURT [4]

107 230

Aim: Today, in the light of technological developments, smartphones have become indispensable parts of everyday life, and exposure to long-term digital screen light can cause an increase in headache prevalence. The purpose of the current study is to determine the relationship between smartphone use and headache in university students.

Methods: The sample of the research consists of 200 university students (96 female, 104 male) educating in different departments. Participants assessed with the Smart Phone Addiction Scale and questionnaire -created by researchers as a result of participant literature review- including sociodemographic data form, variables related to headache, smart phone usage variables.

Results : The average age and average score of Smart Phone Addiction Scale of participants were 21.7 ±2.7 years, 29.2 ±11.2 respectively. Smartphone addiction scale scores according to sex were statistically significantly higher in women than in men (p = 0.03). Smartphone addiction rates were 33.7% for males and 41.7% for females. Headache severity was 4.7 point in the students who were addicted to smartphones and non- addicted were 4.2 point, but this difference was not statistically significant (p=0.154). There were no statistically significant difference in headache duration and frequency between the groups with and without smartphone addiction (p˃0.05).

Conclusion: The participants in current study had higher scores on the Smart Phone Addiction Scale than previous studies. It has been detected that; among the university students, the scores of the Smart Phone Addiction Scale were higher in women than in men and smartphone addiction has no statistically significant effect on severity, duration and frequency of headache. 

ÖZET

Amaç: Günümüzde teknolojik gelişmeler ışığında akıllı telefonlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelmiştir ve uzun süreli dijital ekran ışığına maruz kalma baş ağrısı prevalansında artışa neden olabilmektedir. Bu nedenle çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanımı ve baş ağrısı ilişkisini belirlemektir.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini farklı bölümlerde aktif öğrenim gören 200 üniversite öğrencisi(96 kadın, 104 erkek) oluşturmaktadır. Katılımcılara literatür taraması sonucunda araştırmacılar tarafından oluşturulan; sosyodemografik veri formu, baş ağrısı ile ilgili değişkenleri ve cep telefonu kullanım durumlarını sorgulayan değerlendirme formu ve Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 21.7± 2.7, Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği puan ortalamaları 29.2± 11.2’dir. Cinsiyete göre Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği puanları analiz edildiğinde; kadınlarda erkeklere oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p=0.03). Akıllı Telefon Bağımlılık oranlarının erkelerde %33.7, bayanlarda %41,7 olduğu saptamıştır. Akıllı telefon bağımlısı olan öğrencilerde baş ağrısı şiddeti 4.7, bağımlı olmayanlarda ise 4.2’olup, bu farkın istatistiksek olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p=0.154). Akıllı Telefon Bağımlılığı olan ve olmayan gruplarda baş ağrısı süresi ve sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (p˃0.05).

Sonuç: Çalışmamızda katılımcıların Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği puanları, önceki çalışmalara oranla daha yüksek bulunmuştur. Üniversite öğrencileri arasında kadınlarda Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği puanları erkeklere oranla daha yüksektir. Akıllı telefon bağımlılığının baş ağrısı şiddeti, süresi ve sıklığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi yoktur.

 • Demirci K, Akgönül M, Akpınar A. Relationship of smartphone use severity with sleep quality, depression, and anxiety in university students. Journal of Behavioral Addictions. 2015; 4(2), 85–92.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 14 Nisan 2018. http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24862
 • Roberts J.A, Yaya L.H.P, Manolis C. The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. Journal of Behavioral Addictions. 2014; 3(4), 254–265.
 • Kim Y.G, Kang MY, Kim WJ, Jang HY, Oh JS. Influence of the duration of smartphone usage on flexion angles of the cervical and lumbar spine and on reposition error in the cervical spine. Physical Therapy Korea. 2013; 20: 10-17.
 • Demirci K, Demirci S, Akgönül M. Headache in Smartphone Users: A Cross-Sectional Study. J Neurol Psychol. 2016; 4(1): 5
 • Kwon M, Lee J.Y, Won W.Y, Park J.W, Min J.A, Hahn J, et al. Development and Validation of a Smartphone Addiction Scale (SAS). Plos one. 2013; 8(2): e 56936.
 • Kayode AE, Idowu BN, Gbenga OS. Prediction of an increase in eye problems, in Ijebu-ode and Ijebu north local government area of Ogun state in the nearest future as a result of spending much time on computer/ smartphone. Int J Cur Res Rev. 2014; 6(16): 35-40.
 • Lee JI, Song HS. The correlation analysis between hours of smartphone use and neck pain in the Gachon University students. The Acupuncture. 2014; 31(2): 99-109.
 • Lemola S, Perkinson-Gloor N, Brand S, Dewald-Kaufmann JF, Grob A. Adolescents’ electronic media use at night, sleep disturbance, and depressive symptoms in the smartphone age. J Youth Adolesc. 2015; 44(2): 405-418.
 • Hwang KH, Yoo YS, Cho OH. Smartphone overuse and upper extremity pain, anxiety, depression, and interpersonal relationships among college Students. Korea Constents Association. 2012;12 (10): 365-375.
 • Huber R, Treyer V, Borbely AA, Schuderer J, Gottselig JM. Electromagnetic fields, such as those from mobile phones, alter regional cerebral blood flow and sleep and waking EEG. J Sleep Res. 2002; 11(4): 289-295.12. Noyan CO, Darçın AE, Nurmedov S, Yılmaz O, Dilbaz N. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2015; 16(1): 73-81
 • Noyan CO, Darçın AE, Nurmedov S, Yılmaz O, Dilbaz N. Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğinin Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2015; 16(1): 73-81
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Araştırma/Research
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9237-3300
Yazar: TAHİR KESKİN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Mesut ERGAN
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ferdi BAŞKURT
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Zeliha BAŞKURT
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { adiyamansaglik428223, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-9179}, address = {Adıyaman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {864 - 873}, doi = {10.30569/adiyamansaglik.428223}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {BAŞKURT, Zeliha and KESKİN, TAHİR and ERGAN, Mesut and BAŞKURT, Ferdi} }
APA KESKİN, T , ERGAN, M , BAŞKURT, F , BAŞKURT, Z . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ. Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (2), 864-873. DOI: 10.30569/adiyamansaglik.428223
MLA KESKİN, T , ERGAN, M , BAŞKURT, F , BAŞKURT, Z . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 864-873 <http://dergipark.gov.tr/adiyamansaglik/issue/38719/428223>
Chicago KESKİN, T , ERGAN, M , BAŞKURT, F , BAŞKURT, Z . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 (2018): 864-873
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ AU - TAHİR KESKİN , Mesut ERGAN , Ferdi BAŞKURT , Zeliha BAŞKURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.428223 DO - 10.30569/adiyamansaglik.428223 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 864 EP - 873 VL - 4 IS - 2 SN - -2458-9179 M3 - doi: 10.30569/adiyamansaglik.428223 UR - http://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.428223 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ %A TAHİR KESKİN , Mesut ERGAN , Ferdi BAŞKURT , Zeliha BAŞKURT %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2458-9179 %V 4 %N 2 %R doi: 10.30569/adiyamansaglik.428223 %U 10.30569/adiyamansaglik.428223
ISNAD KESKİN, TAHİR , ERGAN, Mesut , BAŞKURT, Ferdi , BAŞKURT, Zeliha . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON KULLANIMI VE BAŞ AĞRISI İLİŞKİSİ". Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2018): 864-873. http://dx.doi.org/10.30569/adiyamansaglik.428223