Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-4996 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2148-4996 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi

27.234

101.846

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Cilt 5 - Sayı 1 (2018) Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Drama Temelli Dijital Hikâye Anlatıcılığı Programının 6 Yaş Çocuklarının Bazı Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkisi
  Sayfalar 1 - 30
  Fazilet Başdaş, Ruken Akar Vural
 2. Karşılaştırmalı Eğitim Yansımaları: “On Yıl Sonra”
  Sayfalar 31 - 45
  Cengiz Yıldırım, Adil Türkoğlu
 3. Avrupa Birliği Genişleme Politikalarında Meşrulaştırma: Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Batı Balkanların Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 46 - 64
  Önder Canveren, Çağlar Öztürk
 4. Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin Öğretim Kadrolarının TUPOB Ölçütlerine Göre Analizi
  Sayfalar 65 - 89
  Seval Cömertler
 5. Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Suçunda Manevi Unsur
  Sayfalar 90 - 105
  Demet Akdeniz
 6. Çocuk Kitapları Yoluyla Matematik Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi
  Sayfalar 106 - 123
  Gözde İnal Kızıltepe, Ayşe Öztürk Samur, Hilmi Tekin
 7. İşletmelerde Oryantasyon Eğitiminin Örgütsel Sinizme ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Aydın Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama
  Sayfalar 124 - 149
  Engin Çakır, Ümit Kacır
 8. Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulamasında Yeterli mi? (Bir Olgubilim Çalışması)
  Sayfalar 150 - 166
  Kerim Gündoğdu, Mehmet Altın, Nurtaç Üstündağ, Betül Altay
 9. Bir Anadolu Kentinin Kuruluş ve Gelişmesinde Sanayinin Etkisi: Ayancık Örneği
  Sayfalar 167 - 188
  Mutlu Kaya, Cevdet Yılmaz
 10. Ağaç ve Ağaç Mamulleri Endüstrisinin İhracat Performansının İncelenmesi: Nordik Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 189 - 204
  Güçgeldi Bashimov
 11. Stratejik Bir Tercih Olarak Terörizm Terör Paralaksı
  Sayfalar 205 - 225
  Oğuzhan Ergün
 12. Kentsel Yenileme Sürecinde Kentsel Tasarımın Önemi: Aydın-Söke Örneği
  Sayfalar 226 - 261
  Özkan Adilhan, Levent Ünverdi
 13. Nöroekonomi ve Vergi Uyumu İlişkisi
  Sayfalar 262 - 273
  Benan Çıplak
 14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Laboratuvar Çevresine Yönelik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 274 - 297
  Aysun Ceylan, Burak Feyzioğlu
 15. Sikkeler Işığında Alabanda’nın Siyasi ve Kültürel Tarihi’ne Kısa Bir Bakış
  Sayfalar 298 - 324
  Sedat Akkurnaz
 16. Proaktif Kişilik Yapısının ve Yenilikçi Davranışın Görev Performansına Etkisi
  Sayfalar 325 - 335
  Sezai Tunca, Meral Elçi, Gülay Murat
 17. İlk Tunç Çağı’nda Manisa Yöresi'nde Yerleşim Dokusu
  Sayfalar 336 - 359
  Engin Akdeniz
 18. Değer Eğitiminde Kısa Filmlerden Yararlanma: Örnek Bir Uygulama
  Sayfalar 360 - 377
  Elif Aladağ, Burcu Karaman
 19. TÜRKİYE VE ABD’DE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR
  Sayfalar 378 - 395
  Tarık Iliman, Recep Tekeli
 20. Sınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Performanslarının Okul Müdürleri Tarafından Değerlendirilmesi (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği)
  Sayfalar 396 - 414
  Tansel Yazıcıoğlu