Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2148-4996 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi

18.167

50.198

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

Cilt 4 - Sayı 4 (2017) Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Sosyal Güvenlik Kurumları Açısından İllerin Analizi: MOORA Yöntemi
  Sayfalar 1 - 17
  ersin yavuz, Tahsin Avcı, Abdullah Emre Çağlar
 2. Mevsimsel Değişkenliklerin Borsa İstanbul Üzerindeki Oynaklık Etkisi: Ramazan Ayı Örneği
  Sayfalar 18 - 34
  Alper Yılmaz, Zeliha Can Ergün
 3. Yaşlı Yoksulluğunun Yarattığı Sosyal ve Psikolojik Sorunlar: Muğla Örneği
  Sayfalar 35 - 57
  Mevlüde Türkan, Sergender Sezer
 4. Güvenlik Politikalarının Konstrüktivist Bir Unsuru Olarak Güvenlik Kültürü ve Türkiye Örneği
  Sayfalar 58 - 78
  Fikret Birdişli, Aynur Başurgan
 5. Kadın Çalışanların Psikolojik Sermayeleri Ve Cam Tavan Sendromunu Aşma Stratejileri Arasındaki İlişki: Denizli Örneği
  Sayfalar 79 - 86
  Esin Barutçu, Zehra Karaken Kaçar
 6. Kent Bilgi Sistemi ve Yerel Yönetimler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 87 - 102
  Maksud Emre Mülazımoğlu
 7. Geçiş Ekonomilerinde Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Sistem İlişkisi
  Sayfalar 103 - 109
  Hatice Küçükkaya, E. Yasemin Bozdağlıoğlu
 8. E-Wom’un Tüketicilerin Tatil Satın Alma Niyetine Etkisi
  Sayfalar 110 - 127
  Doç.Dr. Fatma Çakır, Nurhan Aybar, Gökhan Akel
 9. Türkiye Kamu Yönetiminde Yönetişim Algisi: Aydin İli Vergi Dairelerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 128 - 151
  Hakan Arslaner, Yakup Karaca
 10. Banka Personel Seçiminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi Temelli ARAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi
  Sayfalar 152 - 170
  Murat Deniz KENGER, Arzu ORGAN
 11. Bist 30 Endeksinde Entropi Ve Yüksek Momentlerle Topsıs Ve Promethee Tabanlı Çok Amaçlı Portföy Seçimi Modeli Önerisi
  Sayfalar 171 - 188
  Osman PALA, Mehmet AKSARAYLI
 12. Türkiye’de Mali Teşvik Sistemi ve Yatırımlara Sağlanan Mali Teşviklerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 189 - 202
  Asuman Altay, Şahin Karabulut
 13. Turizm Sektöründe Araç Rotalama Problemi Ve Karar Destek Sistemi Uygulaması
  Sayfalar 203 - 213
  Osman Pala, Mehmet Aksaraylı, Ayşegül Cenger, Yasemin Özlü, Mehmet Akif Aksoy
 14. Mükelleflerin Özel Tüketim Vergisinde Yapılan Değişikliklere Tepkileri
  Sayfalar 214 - 231
  Işıl Ayas, Cahit Şanver, Nihayet Mehtap Topalfakıoğlu
 15. Gayrisafi Milli Mutluluğun Ekonomik Kalkınmadaki Rolü: Bhutan Krallığı Örneği
  Sayfalar 232 - 248
  NURSEN VATANSEVER DEVİREN, ONUR YILDIZ
 16. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına Yönelik Algıların Müşteri Bağlılığına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 249 - 262
  Gamze YAKAR, Şeniz ÖZHAN
 17. Dünya’da Hayvan Refahı Uygulamalarının Ekonomik ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 263 - 276
  Hülya SERT, Ayşe UZMAY
 18. YAŞLILIK VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: LİTERATÜR TARAMASI
  Sayfalar 277 - 291
  Tarık Iliman, Recep Tekeli
 19. Yabancıların Konut Talebinin Türkiye’deki Bölgesel Konut Talebi Üzerine Etkisi: Mekânsal Ekonometrik Analiz
  Sayfalar 292 - 306
  Sinem Güler KANGALLI UYAR, Emre KILIÇ