Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-4996 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2148-4996 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi

35.146

150.595

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Cilt 5 - Sayı 3 (2018) Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 3 - Ara 2019
 1. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi’nin Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 1 - 23
  Celile GÜRBÜZ, Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT
 2. Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri
  Sayfalar 24 - 37
  Reyhan Arslan AYAZLAR, Ezgi SAYMAN, Mesut ÇINAR
 3. Türkiye’nin Enerji Politikalarının, Nükleer Enerji Tercihindeki Etkisi
  Sayfalar 38 - 57
  Kıymet YAVUZASLAN
 4. Dîvânu Lugâti’t-Türk‘ten Hareketle Kazak Türkçesindeki Arkaik Fiiller
  Sayfalar 58 - 65
  Mehmet Mustafa KARACA
 5. Örgütsel Güven İle Sanal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 66 - 80
  Edip ÖRÜCÜ, Mesut ÖZÜDOĞRU
 6. OECD Ülkelerinde Girişimcilik Faaliyetlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi
  Sayfalar 81 - 90
  Dilek ŞAHİN
 7. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçişte 24 Haziran 2018 Seçimi Adaylarının Tweetlerinin Analizi
  Sayfalar 91 - 104
  Mustafa Ali ÖZAY
 8. Türkiye’nin Belgrat Büyükelçiliği Raporlarına Göre Balkan Ülkeleri Arasında İşbirliği Arayışları (1930-1940)
  Sayfalar 105 - 118
  Sinasi SÖNMEZ
 9. Kemer-Edremit (Burhaniye) Kazası ve Osmanlı Devleti’nin Zahire İaşesine Katkısı
  Sayfalar 119 - 136
  Evren GÖKÇE
 10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortadoğu Coğrafyası Hakkındaki Farkındalıkları
  Sayfalar 137 - 151
  Asım ÇOBAN, Esengül ŞAHİN
 11. Hazar Havzası’nda Enerji Güvenliği ve Enerji Jeopolitiği
  Sayfalar 152 - 171
  Muhammed Emin KOCAMAN
 12. Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Bootstrap Yaklaşımına Dayalı Nedensellik Analizi
  Sayfalar 172 - 184
  Emrah Eray AKÇA, Harun BAL, Müge MANGA
 13. Makro Ekonomik Değişkenler Açısından Türkiye’de Sanayi Sektörünün Gelişimi ve İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı
  Sayfalar 185 - 203
  Orhan ŞANLI, Ali PETEK