Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-4996 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2148-4996 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi |
Kapak Resmi

31.704

127.786

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda en az üç kez yayınlanan hakemli, bilimsel elektronik bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide sosyal bilimlerin her alanındaki uygulamalı ve kurumsal çalışmalara, model ve önerilere, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.


Cilt 5 - Sayı 2 - Eyl 2018
 1. Habitus: Dini İnanç Habitusunun Oluşumu Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
  Sayfalar 1 - 24
  Ali BALTACI
 2. Hamdullah Köseoğlu’nun “Küçük Ressam” ve “Elimi Bırakma Anne” Adlı Eserlerinin Çocuk Edebiyatı Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 25 - 39
  Halil KURU
 3. Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Biyografik Eseri: Devhatü’l Mehâmid fî Tercemeti’l Vâlid
  Sayfalar 40 - 64
  Nilüfer Tanç
 4. Türk Sinemasında Öteki Karakter: Üçüncü Sayfa Filminde Ötekilik
  Sayfalar 65 - 76
  Mustafa ASLAN
 5. Haberin Küreselleşmesi: Kuramsal Bir Değerlendirme
  Sayfalar 77 - 92
  Sibel VAROL
 6. STEM Uygulamaları Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 93 - 104
  Adem Özdemir, Cemre Yaman, Ruken Akar Vural
 7. Aydın İli Gözkaya Köyünde Geleneksel Halk Hukukuna Dair Örf ve Âdetler
  Sayfalar 105 - 121
  İsmail Abalı
 8. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Cumhurbaşkanlığı’nın Denge–Denetleme Makamı Olarak Analizi
  Sayfalar 122 - 136
  Hüseyin Gül
 9. ROC Analizi ile Zung Depresyon Ölçeği Kesme Noktalarının Belirlenmesi
  Sayfalar 137 - 147
  Erdi Bahadır, Bilal Kalender
 10. Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye’deki Lojistik Köy Uygulamaları ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi
  Sayfalar 148 - 162
  Rahmi Baki
 11. Enerji ve Büyümenin Çevre Kirliliğine Etkisi: AB Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
  Sayfalar 163 - 174
  Mehmet Metin DAM
 12. Organizasyon Yapısını Belirleyen Faktörler ve Yapının Önemi
  Sayfalar 175 - 190
  Murat Çubukcu
 13. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğretim Yapabilme Özyeterlilikleri Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 191 - 203
  FATMA MUTLU, NURHAN YILDIZ FİDAN
 14. Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Temelinde Kullanımı: Ampirik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 204 - 217
  Mehmet Oytun CİBAROĞLU, Aykut Hamit TURAN
 15. A Turkish Translation Of The Emotion Words Prompt List: The EWPL-TR
  Sayfalar 218 - 235
  Denizhan Demirkol, Çağla Şeneler