Yıl 2014, Cilt 1, Sayı 1, Sayfalar 31 - 48 2014-02-01

Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü

Hakan Arslaner [1] , Demet Şekerci [2]

258 1424

Günümüz ekonomi sistemlerinde mal üreten ve hizmet sunan iki temel birim vardır: Özel kesim ve kamu kesimi. Özel kesim, bireysel fayda sağlayan mal ve hizmet sunarken, kamu kesimi, toplumsal fayda ve pozitif dışsallık sağlayan mal ve hizmet sunmaktadır. Zaman zaman sosyal, ekonomik ya da yönetim sistemleri sebebiyle kamu sektörünün özel mal ve hizmet sunduğu da görülmektedir. Devletin sunduğu hizmetler, hizmetin sunuş şekli, hizmetin hedef kitlesi ve ekonomik yansımasına göre çeşitli sınıflandırmalara tâbi tutulabilir. Bunların en bilineni; tam kamusal, yarı kamusal ve özel mal ve hizmetler sınıflandırmasıdır. Literatürde adalet hizmetleri çoğunlukla tam kamusal mal ve hizmet bağlamında değerlendirilir. Bu noktada, “adalet hizmeti” kavramından ne anlaşılması gerektiği önemli olmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle terminolojik bakış açısı kullanılarak adalet hizmetlerinin kavramsal çerçevesi oluşturulacak ve adalet hizmetlerinin hukuki ve ekonomik niteliği tartışılarak bu hizmetlerin kamusal mal ve hizmet sınıflandırması içindeki yeri belirlenmeye çalışılacaktır. Daha sonra, adalet hizmetlerinde etkinliği belirleyen faktörler ve uygulamadaki mevcut durum incelenecektir. Ayrıca bu çerçevede, bu hizmetlerin sunumunun, merkezi bütçe üzerindeki yükü ele alınacaktır. Son olarak da Türkiye’de etkin bir adalet hizmeti sunumunun oluşturulması için yapılması gerekenler belirtilecektir.
Adalet Hizmetleri, Bütçe
 • AKDOĞAN, A. (2003), Kamu Maliyesi, 9. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • AKYOL, L. ASLAN (2011), “Anayasa Mahkemesinin 14.01.2010 Tarihli Kararı Çerçevesinde Yargı
 • Harçlarına İlişkin Bazı Sorunlar ve Güncel Gelişmeler”, Hacettepe Hukuk Fak. Dergisi, s. 32-52. BULUTOĞLU, K. (2008), Kamu Ekonomisine Giriş, 7. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • DEYNELİ, F. (2010), Türkiye’de Adalet Ekonomisinin Karşılaştırmalı Analizi, T.C. Maliye Bakanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkalığı, Yayın No: 2010/405, Ankara.
 • ERDEM, M.; ŞENYÜZ, D. ve TATLIOĞLU, İ. (2013), Kamu Maliyesi, 11. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • NADAROĞLU, H. (1976), Kamu Maliyesi Teorisi, İstanbul.
 • ÖZEKES, M. (2010), Temel Hukuk Bilgisi, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • PEHLİVAN, O. (2013), Kamu Maliyesi, Trabzon.
 • PEKCANITEZ, H.; Atalay, O. ve ÖZEKES, M. (2010) Medeni Usul Hukuku, 9. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara.
 • SÜMER, H. ve ULUKAPI, Ö. (2011), Temel Hukuk Bilgisi, 6. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya.
 • YILMAZ, E. (1984), “Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti”, ABD, S. 2, s. 200-224.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan Arslaner

Yazar: Demet Şekerci

Bibtex @ { adusobed188802, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-4996}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {31 - 48}, doi = {10.30803/adusobed.188802}, title = {Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü}, key = {cite}, author = {Arslaner, Hakan and Şekerci, Demet} }
APA Arslaner, H , Şekerci, D . (2014). Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 31-48. DOI: 10.30803/adusobed.188802
MLA Arslaner, H , Şekerci, D . "Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2014): 31-48 <http://dergipark.gov.tr/adusobed/issue/17958/188802>
Chicago Arslaner, H , Şekerci, D . "Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2014): 31-48
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü AU - Hakan Arslaner , Demet Şekerci Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.30803/adusobed.188802 DO - 10.30803/adusobed.188802 T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 48 VL - 1 IS - 1 SN - 2148-4996- M3 - doi: 10.30803/adusobed.188802 UR - http://dx.doi.org/10.30803/adusobed.188802 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü %A Hakan Arslaner , Demet Şekerci %T Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü %D 2014 %J Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2148-4996- %V 1 %N 1 %R doi: 10.30803/adusobed.188802 %U 10.30803/adusobed.188802
ISNAD Arslaner, Hakan , Şekerci, Demet . "Türkiye’de Adalet Hizmetlerinin Niteliği ve Bu Hizmetlerin Bütçe Üzerindeki Yükü". Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Şubat 2014): 31-48. http://dx.doi.org/10.30803/adusobed.188802