Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-7787 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aduziraat

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aduziraat
Kapak Resmi

40.260

118.627

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Cilt: 14 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Azot ve Kükürtlü Gübre Uygulamalarının Kuru Soğanda (Allium cepa L.) C Vitamini, Antioksidan Aktivite ve Toplam Fenolik Madde Miktarlarına Etkileri
  Sayfalar 1 - 5
  Barış ALBAYRAK, Ömer Lütfü ELMACI
 2. Sivas Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Türkiye Orijinli Yerel Bezelye (Pisum sativum L.) Genotiplerinin Bazı Besin Elementi İçerikleri Bakımından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 7 - 11
  Tolga KARAKÖY, Ahmet DEMİRTAŞ
 3. Erozyon Sahalarında Yetişen Devekıran (Atraphaxis spinosa L.) Bitkisinin Taç İçi/Dışı ile Farklı Derinliklerdeki Toprakların Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 13 - 17
  Bahattin KARAKUŞ, Bilal KESKİN
 4. N-P-K Gübrelemesinin Mısır Tanesinde Minarel Kapsam ve Yağ Asidi Bileşenleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 19 - 22
  Mustafa Ali KAPTAN, Yakup Onur KOCA, Öner CANAVAR
 5. Kentsel Bir Dış Mekân Olarak Hayvanat Bahçeleri: Türkiye’den Öne Çıkan Örnekler
  Sayfalar 23 - 28
  İpek ALTUĞ TURAN, Emine MALKOÇ TRUE
 6. Tuzlu Topraklarda Toprak Organik Karbon Seviyelerinin NIRS (Near Infrared Spectroscopy) Kullanarak Belirlenmesi
  Sayfalar 29 - 31
  Alper YORULMAZ, Gönül AYDIN, Levent ATATANIR
 7. Zeytin Karasu Keki Uygulamasının Toprağın Bazı Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 33 - 38
  Nazan UZUN, Saime SEFEROĞLU
 8. Farklı Pamuk Üretim Tekniklerinin Toprak Penetrasyon Direncine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 39 - 43
  Ahmet KILIÇKAN, İbrahim YALÇIN
 9. Şişirme Örtülü Sera Geliştirilmesi
  Sayfalar 45 - 49
  Mesut ÖZTÜRK, İbrahim YALÇIN
 10. Mikrodalga Isıtmanın Pirina Yağının Oksidatif Stabilite ve Yağ Asidi Bileşimine Etkisi
  Sayfalar 51 - 55
  Semra BOZKURT, Uğraşım Melike YAZICI, Safiye BOZBEY, Aslı YORULMAZ
 11. Urla Yarımadasında Çeşme Kavununda Kurumalara Neden Olan Fungal Patojenlerin Yaygınlıkları ve Bulunma Oranları
  Sayfalar 57 - 61
  Ömer ERİNCİK, Zahide ÖZDEMİR, Mustafa Timur DÖKEN
 12. Siyah–Alaca, Kırmızı–Alaca ve Simmental Irkı Sığırların Sürü Ömrü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 63 - 68
  Atakan KOÇ
 13. Arbusküler Mikorizal Mantarların Kurak Bölgelerde ve Düşük Girdili Bitkisel Üretim Sistemlerinde Kullanımı
  Sayfalar 69 - 73
  Bülent BUDAK, Mohammad Ali KHALVATİ, Şükrü Sezgi ÖZKAN
 14. Kurutulmuş Organik Kuru Üzüm Meyvelerinde Farklı Ambalajların Raf Ömrü Süresince Kaliteye Etkileri
  Sayfalar 75 - 79
  Hasan KURUÇAYLI, Fatih ŞEN
 15. Soğuk Atmosferik Plazma Teknolojisi ve Gıdalarda Kullanımı
  Sayfalar 81 - 86
  Çile YANGIÇ YÜKSEL, Nural KARAGÖZLÜ