Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-7787 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aduziraat

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Adnan Menderes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aduziraat
Kapak Resmi

49.327

160.496

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Cilt: 15 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 15 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Aydın İli Turunçgil Fidanlıklarındaki ve Yeni Kurulmuş Turunçgil Bahçelerindeki Zararlılar ve Önemlilerinin Bulaşıklık Oranının Saptanması
  Sayfalar 1 - 8
  Sezer YÜCEL, Hüseyin BAŞPINAR
 2. Balık Çiftliği Atık Çamuru Uygulanan Turunç Çöğürlerinde Yaprak Besin Element Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 9 - 16
  Murat GÜNERİ
 3. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Markasını Taşıyan Gıda Ürünleri İçin Tüketici Beklentisi
  Sayfalar 17 - 24
  Gökhan ÇINAR, Renan TUNALIOĞLU, Fırat ASLAN, Yusuf Emre HÖÇÜK
 4. Kumlu Tın Bünyeli Bir Toprağın C ve N-Dinamiği Üzerine Ham ve Arıtılmış Zeytin Karasuyunun Etkileri
  Sayfalar 25 - 32
  Onur BAYIZ, Nur OKUR
 5. Susam Fillodi Hastalığının Antalya İlinde Yaygınlığı ve Bulunma Oranı
  Sayfalar 33 - 38
  Zahide ÖZDEMİR
 6. Türkiye Tarım Sigortası Sisteminde Görülen Sorunlar ve Alternatif Model Arayışı
  Sayfalar 39 - 45
  Fatma Eymen YAZGI, Emine OLHAN
 7. Sulama Suyu Kalitesinin Çileğin (Fragaria x ananassa Duch. Rubygem) Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 47 - 54
  Şebnem Nalan AKAROĞLU, Saime SEFEROĞLU
 8. Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Verim Stabilitesinin Biplot ve AMMI Analiz Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Sayfalar 55 - 64
  Erol ORAL, Enver KENDAL, Yusuf DOĞAN
 9. F3:6 Generasyonunda Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Döl Sıralarının Tam ve Kısıtlı Sulama Koşullarında Verim ve Lif Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 65 - 71
  Bahar ULU, Huseyin BAŞAL
 10. 110R Anacına Aşılı Merlot Üzüm Çeşidi Genç Omcalarına Farklı Dozlarda Uygulanan Trichoderma harzianum ve Bacillus subtilis’ in I. Gelişme Dönemindeki Etkileri
  Sayfalar 73 - 82
  İlknur KORKUTAL, Elman BAHAR, Majed Noor Al-Deen MAHMOOD
 11. Aydın İlinde Karpuz Fusarium Solgunluğu Hastalığının Yaygınlık ve Bulunma Oranı
  Sayfalar 83 - 89
  Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK, Mustafa Timur Döken
 12. Aydın Ekolojisinde Badem Çeşitlerinin Biyokimyasal Özellikleri
  Sayfalar 91 - 100
  Gülsüm ALKAN, Halil Güner SEFEROĞLU
 13. İyi Tarım Uygulamalarının Konvansiyonel Tarım Yapan İşletmelerdeki Optimum Organizasyona Etkisi: Samsun İli Bafra İlçesi Örneği
  Sayfalar 101 - 106
  Gamze AYDIN ERYILMAZ, Osman KILIÇ
 14. Bitkilerdeki Fitokrom Işık Algılayıcıları
  Sayfalar 107 - 114
  Zeynel DALKILIÇ
 15. Süt Ürünlerinde Biyoaktif Peptitlerin Oluşumu ve Fonksiyonel Özellikleri
  Sayfalar 115 - 120
  Canberk AY, Tuba ŞANLI
 16. Türkiye’de Çilek Fidelerinde Karşılaşılan Sorunlar
  Sayfalar 121 - 126
  Seher BENLİOĞLU, Havva DİNLER, Ayhan YILDIZ, Ümit ÖZYILMAZ, Kemal BENLİOĞLU
 17. Nitrogen Nutrition of Crop Plants: Soil Nitrogen Vis-À-Vis Fertilizer Nitrogen
  Sayfalar 127 - 133
  Bijay SINGH, Mustafa Ali KAPTAN, Gönül AYDIN, Mehmet AYDIN, Seçil KÜÇÜK KAYA, Özlem ÜSTÜNDAĞ, Saime SEFEROĞLU