Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1304-7787 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Adnan Menderes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aduziraat

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-7787 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Adnan Menderes Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/aduziraat
Cover Image

52.459

198.224

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(ADÜ ZİRAAT DERG)

JOURNAL OF ADNAN MENDERES UNIVERSITY AGRICULTURAL FACULTYAdnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım bilimleri alanında (bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma) yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri hakem incelemesi sonunda yayınlayan, Türkçe, ulusal, bilimsel bir dergidir. Dergi; 2004 yılından günümüze, altı ayda bir olmak üzere yılın altıncı ve on ikinci aylarında çıkarılmakta ve iki sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergi TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.

Dergide öncelikli olarak araştırmalar, bunun yanında hakem kurulunun onayladığı derlemeler de yayınlanmaktadır. Lisans üstü tezlerinden üretilmiş olan yayınlar “Lisans üstü tezinden üretilmiştir” ibaresi ile hakemlere gönderilmektedir. 

Bir yazının yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve yayına uygun görülmesi gerekmektedir. Makale için konusu ile ilgili en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi alındıktan sonra yayınlama kararı alınmaktadır. Editörler makaleyi hakemlere göndermeden ret edebilir.

Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerik, sonuç ve yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Editörleri ve Danışma Kurulu yayınlanan içerikten sorumlu değildir.

Makale başvuruları http://dergipark.gov.tr/aduziraat adresinden kabul edilmektedir. Başka iletişim araçları (mektup, e-posta vs.) ile yayın kabulü ya da yazar/hakem yazışmaları yapılmamaktadır. Makale yollandıktan sonra yazar eklenemez veya çıkartılamaz. Tüm yazarlar makalenin son halini inceleyip onaylamalıdır. Ayrıca diğer önemli hususlar derginin arka sayfasında “Yazarlara Önemli Not” başlığı altında verilmiştir.

Volume 15 Issue 2 Last Issue
Volume 15 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Ege Bölgesi’nde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Soya Çeşit ve Hatlarının Verim ve Agronomik Özellikleri ile Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 1 - 8
  Aliye YILDIRIM, Emre İLKER
 2. Farklı Dozlarda Sıvı Biyogaz Fermentasyon Atıklarının Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi
  Pages 9 - 16
  Nermin YARAŞIR, Osman EREKUL, Ali YİĞİT
 3. Küçük Ölçekli İşletmeler İçin Elektrikli Kendi Yürür Yem Karma ve Dağıtma Makinesinin Bilgisayar Destekli Tasarımı
  Pages 17 - 23
  Mürsel AKDENİZ, Ahmet KILIÇKAN
 4. Cryphonectria parasitica’ nın Hipovirülent Strainlerinin Fenol ve Kloroform İçermeyen dsRNA Analiz Yöntemi ile Belirlenmesi ve Cryphonectria hypovirus 1’ in RT-PCR ile Tanılanması
  Pages 25 - 32
  Eda MERSİN, Serap AÇIKGÖZ, Ömer ERİNCİK
 5. Siirt İl Merkezindeki Tüketicilerin Organik Ürün Tüketim Tercihleri ve Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 33 - 41
  Oğuzhan ÇAM, Ersin KARAKAYA
 6. Arazi Kullanımlarının Sınıflandırılmasında Piksel ve Obje Tabanlı Sınıflandırmanın Karşılaştırılması
  Pages 43 - 49
  Derya GÜLÇİN
 7. Soğuk Muhafaza Şartlarında Depolanan Kültür Çipura (Sparus aurata) ve Levrek (Dicentrarchus labrax) Elektronik Burun ve Bilgisayarlı Resim Analizi Kullanılarak Kalite Takibi
  Pages 51 - 58
  Ömer Alper ERDEM, Şükran ÇAKLI
 8. Aydın Dalama Ovasında Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri ve Çiftçi Memnuniyeti Açısından İrdelenmesi
  Pages 59 - 66
  Ece KAHRAMANOĞLU, Necdet DAĞDELEN
 9. 110R Anacına Aşılı Merlot Üzüm Çeşidi Genç Omcalarına Farklı Dozlarda Uygulanan Trichoderma harzianum ve Bacillus subtilis’ in II. Söküm Dönemindeki Etkileri
  Pages 67 - 75
  İlknur KORKUTAL, Elman BAHAR, Majed Noor Al-Deen MAHMOOD
 10. Rates and Effects of Bird Damage on Grain Yield of Oil Sunflower Seedlings
  Pages 77 - 80
  Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Taşkın Polat
 11. Coğrafi İşaretler ve Tosya Yerel Çeltik Genotipleri Örneği
  Pages 81 - 85
  Hasan AKAY, İsmail SEZER, Zeki MUT
 12. Biyokömür; Tanımı, Kullanımı ve Tarım Topraklarındaki Etkileri
  Pages 87 - 93
  Elif GÜNAL, Halil ERDEM
 13. Küresel İklim Değişikliğinin Fotosentez Üzerine Etkileri
  Pages 95 - 99
  İlkay YAVAŞ, Aydın ÜNAY
 14. Non-Thermal Processes Used in Milk Treatment
  Pages 101 - 106
  Binnur KAPTAN, Gökçe KESER
 15. Su Ürünlerinde Metallotionein Proteinleri
  Pages 107 - 112
  Semra KÜÇÜK
 16. Develerde Karkas ve Et Kalite Özellikleri
  Pages 113 - 117
  Abdullah BÜLBÜL, Atakan KOÇ