Year 2014, Volume 11, Issue 1, Pages 25 - 30 2014-03-01

Importance of Natural Antioxidants
DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ

Serdal Öğüt [1]

264 1457

Foods contain different nutrients needed to our metabolic activity. In addition, some foods may contain different components positive effects on our health. Antioxidants are among these important components. In a balanced diet, antioxidants are very important. Free radicals occur as normal by-products of a healthy body's metabolic processes or with external factors. Antioxidants are molecule that inhibits the oxidation and reduction of other molecules. Antioxidants compounds reduce the harmful effects of free radicals in our body. Natural antioxidants, strengthens the antioxidant defense system is one of the most important elements. Natural antioxidants are substances found in plant or animal tissue. In this review, some foods with antioxidant properties and antioxidant properties of these foods were introduced.
Gıdalar, metabolik aktivitemiz için gerekli, farklı besin öğelerini içermektedirler. Buna ek olarak, bazı besinler sağlığımız üzerinde olumlu etkileri olan farklı bileşenler de ihtiva edebilirler. Antioksidanlar bu bileşenlerin başında gelmektedir. Dengeli bir beslenmede, diyetle alınan antioksidanların ayrı bir önemi vardır. Serbest radikaller organizmada normal olarak meydana gelen oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları sırasında oluştuğu gibi çeşitli dış kaynaklı etkenlerin etkisiyle de oluşabilirler. Antioksidanlar vücudumuzda serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltan veya ortadan kaldıran bileşiklerdir. Diyetle alınan doğal antioksidanlar, antioksidan savunma sistemini güçlendiren en önemli unsurların başında gelmektedir. Doğal antioksidanlar, bitki veya hayvan dokularında bulunan maddelerdir. Bu derlemede antioksidan özelliği olan bazı besinler ve bu besinlerin antioksidan özellikleri tanıtılmıştır. Anahtar kelimeler: Antioksidanlar, beslenme, serbest radikaller.
 • Hochstein P, Atallah AS. (1988) The nature of oxidant and antioxidant systems in the inhibition of mutation and cancer. Mutation Research, 202:363-75
 • Çavdar C, Sifil A, Çamsarı T. (1997) Hastalıkların Patogenez ve Tedavisinde Reaktif Oksijen Partikülleri ve Antioksidanlar. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 3-4:96-101.
 • Benzie IFF. (2003) Evolution of dietary antioxidants. Comparative Biochemistry and Physiology Part A, 136:113-126.
 • Moldovan L, Moldovan NI. (2004) “Oxygen free radicals and redox biology of organelles. Histochemistry and Cell Biology, 122; 395-412.
 • Davies KJA. (2000) Oxidative stress, antioxidant defenses, and damage removal, repair, and replacement systems. International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life, 50, 279-289.
 • Tozoğlu F. (2011) Erzincan kirazı (Cerasus erzincanica; Ş. Yıldırımlı) sap ve tohum kısımlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, S:7.
 • Pellegrini N, Miglio C, Del Rio D, et al. (2009) Effect of domestic cooking methods on the total antioxidant capacity of vegetables. International Journal of Food Sciences and Nutrition 60 (Suppl 2): 12–22.
 • Ratnam DV, Ankola DD, Bhardwaj V, et al. (2006) Role of antioxidants in prophylaxis and therapy: A pharmaceutical perspective. The Journal of Controlled Release 113: 189–207.
 • Yılmaz İ. (2010) Antioksidan içeren bazı gıdalar ve oksidatif stres. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17(2); 143-153.
 • Haigh R. (1986) Safety and necessity of antioxidants: EEC approach. Food and Chemical Toxicology 24; 1031–1036.
 • Sağlam F. (2007) Antosiyanince zengin dut, kiraz ve gilaburu meyvelerindeki fenolikler ve antioksidan kapasitesi üzerine reçel yapım işleminin etkisi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, S:3.
 • Başer HKC. (2002). Fonksiyonel gıdalar ve nütrasötikler. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Eskişehir.
 • Hasler, C.M. (2000) Plants as medicine: The role of phytochemicals in optimal health. In Phytochemicals and Phytopharmaceuticals, edited by F. Shahidi and C.- T. Ho, pp. 1-12. Champaign, Illinois: AOAC Press.
 • Giovannucci E, Rimm EB, Liu Y, J. Walter S, Willett C (2002). A prospective study of tomato products, lycopene, and prostate cancer risk. Journal of the National Cancer Institute, 94(5); 391-398.
 • Karataş F, Kamışlı F. (2007) Variations of vitamins (A, C and E) and MDA in apricots dried in IR and microwave. Journal of Food Process Engineering 78: 662–8.
 • Awad M, de Jager A, Vander Plas, L, Vander Krol A. (2001) Flavonoid and chlorogenic acid changes in skin of Elstar and Jonagold apples during development and ripening. Science Horticulture 90:69-83.
 • Yinrog L, Foo LY. (2000) Antioxidant and radical scavenging activities of polyphenols from apple pomace, Food Chemistry 68: 81-85.
 • Hertog MGL, Feskens EJM, Hollman PCH, Katan MB, Kromhout D. (1993) Dietary antioxidant flavonoids and risk of coronary heart disease: the Zutphen elderly study. Lancet 342, 1007-1011.
 • Mehmetoğlu İ, Ünlü CM, Gökçe R, Kurban S. (2005) Çay, baharat ve bitki kaynaklı bazı gıda maddelerinin flavonoid içerikleri ve antioksidan özellikleri. Türkiye Klinikleri Dergisi 25:407-411.
 • Mukai, K., Kanesaki, Y., Egawa, Y. and Nagaoka, S.-I. (2000) Free radical-scavenging action of catechin and related compounds in homogeneous and micellar s o l u t i o n s . I n P h y t o c h e m i c a l s a n d Phytopharmaceuticals, edited by F. Shahidi and C.-T. Ho, pp. 222-238. Champaign, Illinois: AOAC Press.
 • Wiseman, S., Weisberger, U., Tijburg, L. and Korver, O. (1999) The food industry and functional foods: Tea antioxidants and cardiovascular disease. In Antioxidant Food Supplements in Human Health, edited by L.Packer, M.Hiramatsu and T. Yoshikawa, pp. 445- 460. San Diego: Academic Press.
 • Dong, Z. (2003) Molecular mechanism of the chemopreventive effect of resveratrol. Mutation Research 523-524: 145-150.
 • Ayaz E, Alpsoy HC. (2007) Sarımsak (Allium sativum) ve geleneksel tedavide kullanımı Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31 (2): 145-149.
 • Pszczola, D. E. 2001. Antioxidants: from preserving food quality to quality of life. Food Technology 55: 51- 59.
 • Nas S, Gökalp HY, Ünsal M, (2001) Bitkisel yağ teknolojisi. Üçüncü baskı, Mühendislik Fakültesi Yayınları, Denizli.
 • Rahman K. (2003) Garlic and aging: new insights into an old remedy. Ageing Recitation Review 2: 39–56.
 • Çalışkan O, Polat AA. (2008). Fruit characteristics of fig cultivars and genotypes grown in Turkey. Scientia Horticulturae 115: 360–367
 • Çoban ÖE, Patır B. (2010) Antioksidan Etkili Bazı Bitki ve Baharatların Gıdalarda Kullanımı. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 5(2);7-19.
 • Perez- Mateos M, Lanier TC, Boyd, LC. (2006) Effects of rosemary and green tea extracts on frozen surimi gels fortified with omega-3 fatty acids, Journal Science Food Agriculture 86:558–567.
 • Gök V, Kayacıer A, Telli R. (2006). Hayvansal ve mikrobiyal kaynaklı doğal antioksidanlar. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2: 35-40 31. Halliwell, B. 1997. Antioxidants and human disease: A general introduction. Nutrition Review 55(1):44–52. 32. Peter, A.M. 1993. Yağda Çözünen Vitaminlerin Yapı ve Fonksiyonu. In: Murray RK, Darly KG, Peter AM, Victor WR,ed., Harper'ın Biyokimyası, Barış Kitabevi, İstanbul, 1993, s 704-714.
 • Seymour T, Li S and Morrissey, M. (1996). Characterization of a natural antioxidant from shrimp shell waste, J Agric Food Chem, 44: 682–5.
 • Zararsız İ, Kuş İ, Çolakoğlu N, Pekmez H, Yılmaz HR, Sarsılmaz H. (2004). Formaldehit Maruziyeti Sonucu Sıçan Akciğerinde Oluşan Oksidatif Hasara Karşı Melatonin Hormonunun Koruyucu Etkisi: Işık Mikroskobik ve Biyokimyasal Çalışma. Van Tıp Dergisi: 11 (4):105-112.
 • Okcu Z, Keleş F. (2009) Kalp damar hastalıkları ve antioksidanlar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40 (1), 153-160
 • Limon-Pacheco J, Gonsebatt, ME. (2009) The role of antioxidants and antioxidant related enzymes in protective responses to environmentally induced oxidative stres. Mutation Research. 674:137-147. Sorumlu Yazar Serdal ÖĞÜT
 • serdal.ogut@adu.edu.tr
 • Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu,
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü, AYDIN, 09100 Geliş Tarihi Kabul Tarihi : 02.06.2014
Subjects
Other ID JA49MN86KF
Journal Section Review
Authors

Author: Serdal Öğüt

Bibtex @ { aduziraat278140, journal = {Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7787}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {25 - 30}, doi = {}, title = {DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Öğüt, Serdal} }
APA Öğüt, S . (2014). DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (1), 25-30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aduziraat/issue/26419/278140
MLA Öğüt, S . "DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2014): 25-30 <http://dergipark.gov.tr/aduziraat/issue/26419/278140>
Chicago Öğüt, S . "DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (2014): 25-30
RIS TY - JOUR T1 - DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ AU - Serdal Öğüt Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 30 VL - 11 IS - 1 SN - 1304-7787- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ %A Serdal Öğüt %T DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ %D 2014 %J Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-7787- %V 11 %N 1 %R %U
ISNAD Öğüt, Serdal . "DOĞAL ANTİOKSİDANLARIN ÖNEMİ". Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 / 1 (March 2014): 25-30.