Editörler

Yrd.Doç.Dr. Şerif ÇİTİL

Turkey
scitil@adiyaman.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Miraç UÇKUN

Turkey
m.uckun@adiyaman.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Abuzer DOĞAN

Turkey
abuzerdogan@adiyaman.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ