Year 2017, Volume 4, Issue 6, Pages 1 - 12 2017-07-19

Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği

Kazım Onur DEMİRARSLAN [1] , Serden BAŞAK [2] , Halil AKINCI [3]

274 452

Günümüzde geniş kitlelerin kentsel alanlara ve özellikle de metropollere göç etmesiyle beraber kırsal alanlara olan ilgi azalmaktadır. Ancak buna rağmen kırsal alanlardaki çevre sorunları göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Çalışmaya konu olan Artvin ili, Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en doğusunda bulunmaktadır. İl coğrafi ve topografik açıdan oldukça zorlu şartlara sahiptir. Bu durum, özellikle atıksuların toplanması, uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi konularını güçleştirmektedir. Yapılan bu çalışmada Artvin il merkezinde yer alan 36 köyün 2010-2015 yılları arasındaki atıksu envanteri çıkartılmış ve dağılımları haritalandırılmıştır. Envanter oluşturulurken Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden yararlanılarak köy nüfusları belirlenmiş ve oluşacak atıksu miktarları hesaplanmıştır. Elde edilen veriler ArcGIS 10.2 CBS programıyla işlenerek çalışma alanındaki köylerin atıksu haritaları elde edilmiştir. Ayrıca, Artvin İl Özel İdaresi ile yapılan görüşmelerde merkeze bağlı köylerde kanalizasyon sisteminin olmadığı, ihtiyacın bireysel foseptik çukurları vasıtasıyla giderilmeye çalışıldığı belirlenmiştir. Yapılan hesaplarda çalışma süresince merkeze bağlı köylerdeki toplam atık su miktarı, 2010’da 181178 m3/yıl, 2011’de 177368 m3/yıl, 2012’de 173469 m3/yıl, 2013’de 180083 m3/yıl, 2014’de 186697 m3/yıl ve 2015’de 181945 m3/yıl olarak ortaya konulmuştur. En fazla atıksu meydana getiren köyler Seyitler ve Ortaköy olurken en az atıksu oluşturan köyün ise Okumuşlar köyü olduğu tespit edilmiştir.

Artvin, atıksu, doğu karadeniz bölgesi, envanter, kırsal alan
 • Soysal A. Kırsal alanda kadın girişimciliği: Türkiye için durum değerlendirmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013 8(1): 163-189.
 • Kayıkcı A. Türkiye’de kırsal alan yönetimi. Doktora Tezi. Ankara: T.C. Ankara Üniversitesi; 2009.
 • Urry J. Mekanları tüketmek, Çev: Rahmi Öğdül, Ayrıntı Yay., İstanbul; 1999.
 • Demir K, Çabuk S. Türkiye’de metropoliten kentlerin nüfus gelişimi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010; 28: 193-215.
 • Yılmaz M. Türkiye’de kırsal nüfusun değişimi ve illere göre dağılımı (1980-2012), Doğu Coğrafya Dergisi, 2015; 20(33): 161-188.
 • Mahmutoğlu A. Kırsal alanda çevre sorunlarına etik yaklaşım: kırsal çevre etiği. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2009.
 • Şevket Ö. Türkiye’de toplumsal değişme ve çevre sorunlarına duyarlılık. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi; 1987.
 • Hüseyin A. Çevre sorunları ve mahalli idareler. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 1989.
 • Akın M, Akın G. Suyun önemi, Türkiye’de su potansiyeli, su havzaları ve su kirliliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2007; 47(2):105-118.
 • Sönmez AY, Hisar O, Yanık T. Karasu Irmağında ağır metal kirliliğinin tespiti ve su kalitesine göre sınıflandırılması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2012; 43(1): 69-77.
 • Muluk ÇB, Kurt B, Turak A, Türker A, Çalışkan MA, Balkız Ö, Gümrükçü S, Sarıgül G, Zeydanlı U. Türkiye’de suyun durumu ve su yönetiminde yeni yaklaşımlar: çevresel perspektif. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Doğa Koruma Merkezi, 2013.
 • Köy Kanunu, Kanun No:442, Resmi Gazete: 7.4.1924, Sayı: 68
 • Özalp AY, Akıncı H, Temuçin S. Artvin ili arazisinin topografik ve bazı fiziksel özelliklerinin tespiti ve bu özelliklerin arazi örtüsü ile ilişkisinin incelenmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2013; 14 (2): 292-309.
 • Demirarslan KO, Yener İ. Artvin il merkezine ait kentsel atıksu miktar ve kalitesinin projeksiyonu. Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu, Malatya ; 2016.
 • Artvin İli 2014 Yılı Çevre Durum Raporu, T.C. Artvin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2015.
 • Beste YÇ, Demirarslan KO. Eastern black sea region of domestic water capacity: the case of Artvin, ICOCEE-Cappadocia Nevsehir, Turkey; 2015
 • www.tuik.gov.tr
 • Muslu Y. Çözümlü problemlerle su temini ve çevre sağlığı, Su Vakfı Yayınları, 4. Baskı, İstanbul; 2008.
 • Efe M. Atıksu ve yağmursuyu toplayıcı sistemlerinin tasarımı ve işletilmesinde kullanılan bilgisayar destekli modellerin değerlendirilmesi ve bir örnek uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İTÜ; 2006.
 • İller Bankası, Kanalizasyon İşlerinin Planlaması ve Projelerin Hazırlanmasına Ait Talimatname, 1996.
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Kazım Onur DEMİRARSLAN
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serden BAŞAK
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Author: Halil AKINCI
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { adyumbd285745, journal = {Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0309}, address = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği}, key = {cite}, author = {DEMİRARSLAN, Kazım Onur and BAŞAK, Serden and AKINCI, Halil} }
APA DEMİRARSLAN, K , BAŞAK, S , AKINCI, H . (2017). Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4 (6), 1-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/adyumbd/issue/30489/285745
MLA DEMİRARSLAN, K , BAŞAK, S , AKINCI, H . "Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği". Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4 (2017): 1-12 <http://dergipark.gov.tr/adyumbd/issue/30489/285745>
Chicago DEMİRARSLAN, K , BAŞAK, S , AKINCI, H . "Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği". Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4 (2017): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği AU - Kazım Onur DEMİRARSLAN , Serden BAŞAK , Halil AKINCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 4 IS - 6 SN - -2149-0309 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği %A Kazım Onur DEMİRARSLAN , Serden BAŞAK , Halil AKINCI %T Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği %D 2017 %J Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi %P -2149-0309 %V 4 %N 6 %R %U
ISNAD DEMİRARSLAN, Kazım Onur , BAŞAK, Serden , AKINCI, Halil . "Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği". Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 4 / 6 (July 2017): 1-12.