Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak Resmi

211.631

266.314
Yıl: 2018 Sayı: 30 Son Sayı
Cilt 2018 - Sayı 30 - Ara 2018
 1. Kapak / Jenerik / İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  İbrahim Halil Tuğluk
 2. Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 778 - 808
  Nilüfer Koçtürk, Seval Kızıldağ
 3. Türkiye'de Öğretmen Yeterlikleri
  Sayfalar 809 - 841
  Mehmet Nur Tuğluk, Selçuk Kürtmen
 4. STEM Uygulamalarının Kız Öğrencilerin STEM Tutum ve Mühendislik Algılarına Etkisi
  Sayfalar 842 - 884
  Bekir Yıldırım, Cumhur Türk
 5. Serik Ağzında Ünsüzler
  Sayfalar 885 - 943
  Ramazan Bölük
 6. Kelime Başında Y Foneminin Düşmesi: Kâbûs-Nâme ve Türkiye Türkçesi Ağızları Örneği
  Sayfalar 944 - 991
  Türker Barış Bulduk
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 992 - 1018
  Tuncay Çiçek
 8. Teke Adı ve Yöresi Üzerine
  Sayfalar 1019 - 1040
  Mehmet Ak
 9. Kamu Yönetiminde Sevgi ve Adaletin Gerekliliği Ve Önemi
  Sayfalar 1041 - 1073
  Ahmet Hamdi Aydın, Ömer Çamur
 10. Avukatlarda Tükenmişliğin Negatif Duyguya Olan Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeliyle (YEM) Araştırılması
  Sayfalar 1074 - 1098
  Hüriyet Bilge
 11. Finansal Raporlama Hilelerinin Saptanmasında Kullanılan Araçların Önem Derecelerinin Bağımsız Denetçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1099 - 1142
  Mehmet Demir, Öznur Arslan
 12. Turizm Sektöründeki Nitelikli Çalışan Eksikliğinde Turizm İşletmelerinin Payı: İş İlanları Üzerinden Bir İnceleme
  Sayfalar 1143 - 1172
  Çağdaş Ertaş
 13. Maarif Millet Mektepleri İstatistiğine Göre Malatya Millet Mektepleri
  Sayfalar 1173 - 1235
  Salhadin Gök, Özlem Kılınççeker
 14. Osmanlı Çileği’nin Gastronomik Kimlik Unsuru Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1236 - 1269
  Hasan Köşker, Fatih Ercan, Nalan Albuz
 15. Daha Emin, Güvenli ve Adil Şehirler: Adıyaman Yerel Yönetimleri İçin Bir Strateji Önerisi
  Sayfalar 1270 - 1318
  Mehmet Murat Payam
 16. İş ve Meslek Danışmanlarının İş Problemleri ve Mesleki Memnuniyet Düzeyleri
  Sayfalar 1319 - 1337
  Kemal Yıldız