Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1308-9196 | e-ISSN 1308-7363 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Adıyaman Üniversitesi |
Kapak Resmi

207.306

240.553
Yıl: 2018 Sayı: 29 Son Sayı
Sayı - Ağu 2018
 1. İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  Ruhan Karadağ
 2. Sporda Karşıt Görüşe Saygı ve Öz Denetim Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 262 - 279
  Mahmut Gülle
 3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Sponsorluğu Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 280 - 307
  Hüseyin Yelken, Bilal Ak
 4. Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülüğe İlişkin Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 308 - 335
  Nevin Akkaya, Fatma Susar Kırmızı, Cenan İşçi
 5. Toplumsal Kimliğin Oluşumunda Sosyal Bilgiler Dersinin Rolünün İncelenmesi: Sosyal Bilgiler Öğretim Programları (1968, 1998, 2005)
  Sayfalar 336 - 376
  Emine Karasu Avcı, Bilgin Ünal İbret
 6. Türkiye’deki 60-72 Aylık Çocuklarda Duygu Düzenleme Becerilerinin Ego Sağlamlık Düzeylerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 377 - 400
  Dilan Bayındır, Asude Balaban Dağal, Alev Önder
 7. Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine İlişkin Tutumları: Anadolu Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 401 - 453
  Çiğdem Suzan Çardak
 8. Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Görevlerine İlişkin Okul Müdürleri Ve Öğretmenlerin Görüşleri (Adıyaman İli Örneği)
  Sayfalar 454 - 478
  Burhanettin Dönmez, Çağrı Demirtaş
 9. Türkçe Öğretiminde Üstbilişsel Okuma Stratejileri ile Okuma Yöntem-Tekniklerinin Metin Türüne Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 479 - 511
  Zeynep Çetinkaya Edizer, Şükran Dilidüzgün, Duygu Ak Başoğul, Melda Karagöz, Neslihan Yücelşen
 10. Yükseköğretim Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi
  Sayfalar 512 - 535
  Nazife Karadağ
 11. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlamaları ve Sürece İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması
  Sayfalar 536 - 573
  Munise Seçkin Kapucu, Serdar Çağlak
 12. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müzik Eğitimine İlişkin Öz-Yeterlik Algıları
  Sayfalar 574 - 593
  Zülüf Öztutgan
 13. Destek Eğitim Odasında ve Kaynaştırma Ortamlarında Çalışan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
  Sayfalar 594 - 625
  Ayfer Şahin, Buket Gürler
 14. Sınıf Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitsel Değerlendirme Süreçlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 626 - 669
  Necla Işıkdoğan Uğurlu, Nilay Kayhan
 15. Düşünce İnşasında Kavramsallaştırmanın Önemi: Paul Tillich’in Kullandığı Temel Kavramların Felsefî Analizi
  Sayfalar 670 - 702
  Muhammet Caner Ilgaroğlu, Mustafa Turan
 16. Muhasebe Meslek Mensupları Açısından Muhasebe Denetiminin Sosyal Sorumluluk Kavramının Uygulanmasındaki Etkisi: Burdur İli Örneği
  Sayfalar 703 - 726
  Ali Apalı
 17. Ekonomik ve Parasal Birlik’te Büyük Ülkeler Neden Mali Kurallara Uymamaktadır?
  Sayfalar 727 - 752
  Mehmet Ela
 18. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kültürel Miras Tutumları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 753 - 777
  Erkan Güneş, Gürkan Alagöz