Odak ve Kapsam

Odak ve Kapsam

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan ADYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Sosyal Bilimler alanındaki kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme ve derlemelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, bilimsel, elektronik bir dergidir.

Dergimizde dil, edebiyat, tarih, eğitim, sosyoloji, iktisat, iletişim gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara yer verilmektedir.