Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-1037 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi |

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-1037 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi |
Kapak Resmi

149.716

539.731
Cilt: 17 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Sınıf Öğretmenlerinin Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 661 - 678
  Işıl SÖNMEZ EKTEM, Saime ERBEN KEÇİCİ, Gülhiz PİLTEN
 2. Matematik Okuryazarlığı ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanım Becerileri Arasındaki İlişki: PISA 2012
  Sayfalar 39 - 58
  Münevver İLGÜN DİBEK, Seher YALÇIN, Hatice Çiğdem YAVUZ
 3. Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT)’nin Geliştirilmesi
  Sayfalar 207 - 221
  Durmuş ASLAN, Aysel KÖKSAL AKYOL
 4. Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 177 - 192
  Özlem HASKAN AVCI
 5. Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi*
  Sayfalar 497 - 515
  Ensar AYDIN, Galip ÖNER
 6. İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Problemlerinde Öğrencilerin Matematiksel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi*
  Sayfalar 785 - 809
  Adem TAŞDEMİR, Selahattin SALMAN
 7. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 437 - 456
  Mehmet AYDIN, Nihat ÇALIŞKAN
 8. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin KPSS Algıları: Metaforik Bir Analiz Çalışması
  Sayfalar 729 - 746
  Oğuzhan KARADENİZ
 9. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Paraf ve E-İmza Bilgilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 477 - 495
  Başak UYSAL, Ülker ŞEN2
 10. Epistemik İnanç Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 767 - 783
  Erkan DİNÇ, Yusuf İNEL, Servet S. ÜZTEMUR
 11. Fen Eğitiminde ‘Bilimsel Açıklama’ ve Önemi
  Sayfalar 101 - 120
  Emre Harun KARAASLAN, Alipaşa AYAS
 12. Ortaokul Öğrencilerinin Kullandıkları Zihinden Toplama İşlemi Yapma Stratejilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 621 - 637
  Funda AYDIN-GÜÇ, Mihriban HACISALİHOĞLU-KARADENİZ
 13. Mary Wollstonecraft'ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi Kitabında Rousseau Eleştirisi
  Sayfalar 471 - 485
  Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK
 14. Öğretmen Adaylarının Düşünme Türleri Bilgi Düzeyleri
  Sayfalar 377 - 395
  Mehmet TAŞDEMİR, Figen TAŞDEMİR, Yunus GEÇER
 15. Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri
  Sayfalar 457 - 475
  Hayati ÇAVUŞ, Esin İnan ESKİTAŞÇIOĞLU
 16. Çocukların Çocuk Haklarına İlişkin Metaforlarının ve Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 811 - 833
  Şükran UÇUŞ
 17. Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 517 - 535
  Ceyda ÇAYLI, Ali GÖÇER
 18. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Toplumsallaşma Fırsatı Faktörüne Bağlı Futbol Müsabakalarına Katılım Kararları
  Sayfalar 363 - 375
  Murat ATASOY, Zafer ÇİMEN
 19. Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 699 - 714
  Bahadır GÜLBAHAR
 20. Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İspat Becerileri ve Tercihlerinin İncelenmesi*
  Sayfalar 559 - 579
  Ebru AYLAR, Yeter ŞAHİNER
 21. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 193 - 206
  Adem İŞCAN, Beytullah KARAGÖZ
 22. İşbirlikli Öğrenme ile Birlikte Kullanılan Problem Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1 - 16
  Derya Özlem YAZLIK, Ahmet ERDOĞAN
 23. Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Görüşlerinin Karşılıklı Olarak İncelenmes
  Sayfalar 641 - 660
  Davut GÜREL
 24. Etkili/Başarılı Sınıf Öğretmenleri Üzerine Nitel Bir Analiz
  Sayfalar 135 - 155
  Nail YILDIRIM, Selami ÖNER
 25. Öğretim Elemanı ve Öğrencilerin AB Erasmus+ Programını Algılama Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 581 - 598
  Menderes ÜNAL
 26. Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 59 - 79
  Burcu BAĞCI, Ayşe ÖZTÜRK SAMUR
 27. Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâ
  Sayfalar 121 - 134
  Seher BALCI ÇELİK, Cem GENÇOĞLU, Hatice KUMCAĞIZ
 28. Matematiksel Problem Çözme Etkinliklerinde Küçük Çocukların Üstbilişsel Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 193 - 211
  Fahretdin Hasan Adagideli, Engin ADER
 29. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 81 - 100
  Damla TAŞAN, Oktay BEKTAŞ
 30. Adaptation of the Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI) into Turkish
  Sayfalar 223 - 239
  Nurcan KAHRAMAN, Sema SUNGUR
 31. Kadın Yöneticilerle Çalışan Öğretmenlerin, Kadın Yöneticilerin Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 747 - 766
  Necmi GÖKYER, Filiz ÇİÇEK
 32. Özdenetim, Dışadönüklük ve Olumsuz Duygulanımın Çocukların Sosyal Yeterliğine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 681 - 698
  Ibrahim Hakkı ACAR
 33. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Üzerine Bir Durum Araştırması
  Sayfalar 157 - 176
  Sedat ALTINTAŞ, Hasret KABARAN, Güler GÖÇEN KABARAN
 34. İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Orantısal Durumları Orantısal Olmayan Durumlardan Ayırt Edebilme Becerileri
  Sayfalar 281 - 299
  Zülbiye TOLUK UÇAR, Figen BOZKUŞ
 35. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilimsel İçerik ve Süreç Becerileri Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 261 - 279
  Gü ÜNAL ÇOBAN, Merve KOCAGÜL SAĞLAM
 36. Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre İlkokullarda Değer Eğitimi*
  Sayfalar 317 - 339
  Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Tuba ÇENGELCİ KÖSE, Handan DEVECİ
 37. Kadınların Yönetici Olma İsteğinde Personel Güçlendirme Uygulamalarının Etkisi
  Sayfalar 537 - 558
  Mukadder BOYDAK ÖZAN, Seda GÜNDÜZALP, Zübeyde YARAŞ, Hakan POLAT, Gönül ŞENER
 38. Öğretmen Yetiştirme Yaklaşım ve Modelleri
  Sayfalar 413 - 435
  Firdevs GÜNEŞ
 39. Öğretmen Adaylarının Mesleği Tercih Nedenleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 717 - 725
  Ahmet NALÇACI, Yavuz SÖKMEN
 40. Arabalar Filminin İçerdiği Değerlere İlişkin Bir İnceleme
  Sayfalar 487 - 499
  Adem BELDAĞ, Seher YARAR KAPTAN
 41. Yaratıcı Drama Yönteminin Öğretmen Adaylarının Mekaniğe Yönelik Tutumuna Etkisi
  Sayfalar 17 - 37
  Tuğba TAŞKIN, Selma MOĞOL
 42. Türk İşaret Dili (TİD) Eğitimi ve Yüksek Öğretim Programlarında İşaret Dili Dersi
  Sayfalar 341 - 361
  Pelin PİŞTAV AKMEŞE
 43. Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 397 - 411
  Cahit AYTEKİN, Serdal BALTACI, Bülent ALTUNKAYA, Yasemin KIYMAZ, Avni YILDIZ
 44. İlköğretim Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutumlarının ve Güdülenme Durumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 435 - 448
  Bilal ATASOY, Ezgi TOSİK-GÜN, Aslıhan KOCAMAN-KAROĞLU
 45. Öğretmen Adaylarının 2014 KPSS Puanlarının Fakülte ve Öğretmenlik Alanlarına Göre Karşılaştırılması
  Sayfalar 599 - 619
  Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ, Haydar YALÇIN, Togay Seçkin BİRBUDAK, Erhan GÜNEŞ, Mustafa SAFRAN