Editörler Kurulu

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Sahibi

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA (Rektör)

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Refik BALAY (Dekan)

Baş Editör

Doç. Dr. Bayram TAY

Alan Editörleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doç. Dr. Nuri BALOĞLU

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doç. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Tezcan KARTAL

Matematik Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Serdal BALTACI

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ
Assoc. Prof. Dr. Michael Hammond

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRKYILMAZ

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Menderes ÜNAL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Salih ŞİMŞEK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr. Dilek GENÇTANIRIM KURT

Okul Öncesi Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Şükran UÇUŞ GÜLDALI

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. Osman ÇİL

Dil Editörü (İngilizce)

Yrd. Doç. Dr. Menderes ÜNAL

Sekreterya

Arş. Gör. Murat BAŞ
Arş. Gör. Dr. Gül ÖZÜDOĞRU
Arş. Gör. Dr. Bilal ÖZÇAKIR
Arş. Gör. Şeyma ERBAY

Doç.Dr. Bayram TAY

Turkey
bayramtay@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: Ahi Evran Üniversitesi

DergiPark YARDIM

Turkey
dergiparkdestek@tubitak.gov.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Bayram TAY

Turkey
ahikefad1@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme