Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 101 - 120 2015-01-13

Preschool Teachers' Extended Micro-Teaching Technique to Involve Situations in Mathematics Education
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ [1]

164 871

The purpose of this study is to evaluate preschool prospective teachers’ opinions for practical maths activities which they have prepared within the subject of “Teaching Practice” by using expanded micro teaching technique. For this purpose, qualitative research method has been used and the data of the survey has been obtained by using the interview technique. In the study, the data obtained from the interviews conducted during 10 week with 8 prospective teachers who study at Giresun University, Faculty of Education, and Department of Pre-School Teacher in 2011-2012 academic year and receive the course of “Teaching Practice”, has been analysed, and interpreted by using descriptive analysis technique. According to the findings obtained from the study it has been determined that preschool prospective teachers have been very pleased with the expanded micro-teaching practices and with this practice they have developed their skills in organising maths activities. It has been observed that preschool prospective teachers’ use of expanded micro teaching technique gives the opportunity of discovering their strengths and weaknesses in arranging maths activities and in practicing this activity
Çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmeni adaylarının, genişletilmiş mikro öğretim tekniği kullanarak “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında hazırladıkları matematik etkinliklerini uygulamaya yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve araştırma verileri görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersini alan 8 öğretmen adayı ile 10 hafta süresince yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edilmiş, betimsel analiz tekniği kullanılarak yorumlanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının genişletilmiş mikro öğretim uygulamalarından çok memnun oldukları, bu uygulama ile matematik etkinliklerini düzenleme konusundaki becerilerini geliştirdikleri belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının, genişletilmiş mikro öğretim tekniği kullanmalarının, matematik etkinliliği düzenlemede ve bu etkinliliği uygulamada güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmalarına fırsat verdiği gözlenmiştir
 • Akalın, S. (2005). Comparison Between Traditional Teaching and Microteaching During School Experience of Student Teacher. Eurasian Journal of Educational Research, 20, 1-13.
 • Akman, B., Yükselen, A. İ. ve Uyanık, G. (2000). Okul Öncesi Dönemde Matematik Etkinlikleri. Epsilon Yayınları, İstanbul.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Adapazarı: Sakarya Kitabevi.
 • Amobi, F. A. (2005). Preservice Teachers’ Reflectivity on the Sequence and Consequences of Teaching Actions in Microteaching Experience,. Teacher Education Quarterly, 32(1), 115-130.
 • Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Derya Kitapevi, Trabzon.
 • Butler, A. (2001). Preservice Music Teachers’ Conceptions of Teaching Effectiveness, Microteaching Experiences and Teaching Performance. Journal of Research in Music Education, 49(3), 258-272.
 • Dere, H. (2000). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Çocuklarına Bazı Matematik kavramlarını Kazandırmada Yapılandırılmış ve Geleneksel Yöntemlerin Karşılaştırması”. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Erdoğan, S. (2006). “Altı Yaş Grubu Çocuklarda Drama Yöntemi ile Verilen Matematik Yeteneğine Etkisinin İncelenmesi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Higgins, A. ve Nicholl, H. (2003). The Experiences of Lecturers and Students in the Use of Microteaching as a Teaching Strategy. Nurse Education in Practice, 3(4), 220- 227.
 • Kaya, Z. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Kpanja, E. (2001). A Study of the Effects of Video Tape Recording in Microteaching Training, British Journal of Educational Technology, 32(4), 483-486.
 • Kuran, K. (2009). Mikro Öğretimin Öğretmenlik Meslek Bilgi ve Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11), 384-401.
 • Küçükoğlu, A., Köse, E., Taşgın, A., Yılmaz, B. Y. ve Karademir, Ş. (2012). Mikro Öğretim Uygulamasının Öğretim Becerilerine Etkisine İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri. Journal of Educational Sciences Research. International e-Journal. 2(2), 19-32.
 • MEB. (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) ve Öğretmen Kılavuz Kitabı. Talim Terbiye Kurulu, Ankara.
 • National Research Council (NRC). (2005). Mathematical and Scientific Development in Early Childhood, National Academic Pres, Washington D.C.
 • Peker, M. (2009). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Genişletilmiş Mikro Öğretim Yaşantıları Hakkında Matematik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 353-376.
 • Piaget, J. (1950). The Psychology of Intelligene, Routledge ve Kegan Paul Ltd., London.
 • Subramaniam, K. (2006). Creating a Microteaching Evaluation Form: The Needed Evaluation Criteria. Education, 126 (4), 666-667.
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri, Epsilon Yayınevi, İstanbul.
 • Ubuz, B. (2002). Üniversite Eğitimi ve Öğretmenlik: Matematik Öğretmenlerinin ve Adayların Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Kitapevi, Ankara.
 • YÖK/DÜNYA BANKASI. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

Bibtex @ { aeukefd17237, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {101 - 120}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları}, key = {cite}, author = {KARADENİZ, Mihriban HACISALİHOĞLU} }
APA KARADENİZ, M . (2015). Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 101-120. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17237
MLA KARADENİZ, M . "Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015): 101-120 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17237>
Chicago KARADENİZ, M . "Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015): 101-120
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları AU - Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 120 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları %A Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ %T Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları %D 2015 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD KARADENİZ, Mihriban HACISALİHOĞLU . "Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğretim Tekniğini Matematik Eğitiminde Sürece Dahil Etme Durumları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Ocak 2015): 101-120.