Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 171 - 186 2014-03-01

Using Facebook in Education: A Case Study in Accounting Education
Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama

Murat YÜKSEL [1] , Yusuf Ziya OLPAK [2]

221 903

It is taken advantage of a mixed method by supporting the quantitave data with qualitative data based on students’ views that are collected in this study which is done on the purpose of gathering the views of students on using Facebook, a social network, in accounting education by using collaboration tools and interaction opportunities in it. Studying group of research is formed by fourty five second class students of 2013-2014 academic year at fall term, Ahi Evran University, Mucur Vocational High School, Business Management and Cooperation Programmes. At the scope of research as data tools; attitude scale for using internet devoloped by Tanşancıl and Keser (2002) and questionnoire on using social network (Facebook) devoloped by İşman and Hamutoğlu (2013) and opinion form developed by writers, are used. Results of the study using Facebook in lessons is a benificial practice, an opportunity of communication, attractive at lesson and showed positive features like being a different experience and most of students are satisfied with education
Bir sosyal ağ olan Facebook’un bünyesinde barındırdığı işbirliği araçları ve etkileşim olanakları kullanılarak muhasebe eğitimindeki öğrenme etkinlikleri kapsamında kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, toplanan nicel veriler öğrenci görüşlerine dayalı nitel verilerle desteklenerek karma bir yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi ve Kooperatifçilik programlarındaki 2. sınıf öğrencilerinden “Bilgisayarlı Muhasebe 1” dersini alan 45 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak; Tavşancıl ve Keser (2002) tarafından geliştirilen internet kullanımına yönelik tutum ölçeği, İşman ve Hamutoğlu (2013) tarafından geliştirilen sosyal ağ (Facebook) kullanım anketi ile yazarlar tarafından geliştirilen görüş formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları Facebook’un derste kullanımının; yararlı bir uygulama olması, dersi tekrar imkânı sağlaması, iletişim imkânı sağlaması, dersi ilgi çekici hale getirmesi ve farklı bir deneyim olması gibi olumlu özelliklerinin olduğunu göstermiş ve öğrencilerin büyük bir kısmı aldıkları eğitiminden memnun kalmışlardır
 • Ay, M. (2011). Öğrencilerin muhasebe derslerinde yaşadıkları anlama zorlukları ve nedenleri üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 263–277.
 • Aydın, S. ve Er, H. (2011). İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin genel muhasebe derslerindeki etkinliği. MÖDAV, 2, 19–38.
 • Blackey, H. and Chew, E. (2009). Social Software Policy 2009–2012 for The University of http://scholar.google.com.tr/scholar?q=Social+Software+Policy+2009– 2012+for+The+University+of+Glamorgan.+The+Policy+of+the+University+of+ Glamorgan.&btnG=&hl=tr&as_sdt=0,5#1 Retrieved from
 • Boyd, D. M. and Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210–230.
 • Dinç, E. ve Karakaya, A. (2008). Muhasebe mesleği seçimini etkileyen faktörlere yönelik lisans öğrencilerinin algılarındaki farklılıklar. MÖDAV, 4, 117–136.
 • Dönmez, A., Ağyar, E. ve Ersoy, A. (2010). Uluslararası dört muhasebe eğitimi dergisi üzerine bir literatür taraması ve analizi (2000-2008). MÖDAV, 1, 25–48.
 • Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal ağların eğitim amaçlı kullanımı. In inet-tr 2010 Türkiye’de İnternet Konferansı. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Hacırüstemoğlu, R. (2009). Türkiye’de muhasebe eğitimi için on yıllık hedefler. MÖDAV, 3, 19–31.
 • İşman, A. ve Hamutoğlu, N. B. (2013). Sosyal ağların eğitim-öğretim sürecinde kullanılması ile ilgili karma öğrenme öğrencilerinin görüşleri: Sakarya Üniversitesi örneği. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 2(3).
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K. and Chew, E. (2010). Get out of MySpace Computers & Education, 54(3), 776–782.
 • Munoz, C. and Towner, T. (2009). Opening Facebook: How to use Facebook in the college classroom. In Society for Information Technology & Teacher Education International http://www.editlib.org/p/31031/ (pp. 2623–2627). Retrieved from
 • Özbirecikli, M. (2000). Dinamik muhasebe öğretimi ortamı için yeni yaklaşımlar. In XIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu (pp. 75–98).
 • Tavşancıl, E. ve Keser, H. (2002). İnternet kullanımına yönelik likert tipi bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 79–100.
 • Wikipedia, 2014. Facebook istatistikleri. http://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook adresinden 3 Şubat 2014’te alınmıştır.
 • Zaif, F. (2004). Muhasebe eğitiminde yeni yaklaşımlar. In 23. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu. Antalya.
 • Zaif, F. ve Ayanoğlu, Y. (2007). Muhasebe eğitiminde kalitenin arttırılmasında ders programlarının önemi: Türkiye’de bir inceleme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 115–136.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat YÜKSEL

Yazar: Yusuf Ziya OLPAK

Bibtex @ { aeukefd17241, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {171 - 186}, doi = {}, title = {Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {OLPAK, Yusuf Ziya and YÜKSEL, Murat} }
APA YÜKSEL, M , OLPAK, Y . (2014). Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 171-186. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17241
MLA YÜKSEL, M , OLPAK, Y . "Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 171-186 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17241>
Chicago YÜKSEL, M , OLPAK, Y . "Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 171-186
RIS TY - JOUR T1 - Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama AU - Murat YÜKSEL , Yusuf Ziya OLPAK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 186 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama %A Murat YÜKSEL , Yusuf Ziya OLPAK %T Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD YÜKSEL, Murat , OLPAK, Yusuf Ziya . "Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir Uygulama". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 171-186.