Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 207 - 223 2014-03-01

The Effect of Blended Learning Environments on Students' Engagement to Course and Motivation toward the Course
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Mustafa SARITEPECİ [1] , Hatice YILDIZ [2]

190 615

The aim of this study was to examine the effect of blended learning environments on high school students’ engagement and motivation. Experimental design used in this study, the experimental group and the control group of 73 to 70 students with a total of 143 participants practice 9 Class Information and Communication Technology course conducted over a period of 4 weeks. According to the results of the research subdimensions of student engagement and student engagement "and helping Active Learning" and "Student Teacher Interaction and Feedback in terms of" no significant differences between the two groups occurred. Significant difference between the average scores of student engagement in the achievement of this difference in addition to the formation of "large" effect size to the conclusion that a level is reached. According to the results of the research of other students' motivation towards achievement scores statistically significant differences between the experimental and control groups was formed. Average achievement scores of students' motivation towards blended learning environments on the "medium" level has been determined that an effect size
Bu çalışmanın amacı harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse katılımı ve derse karşı motivasyonu üzerine etkisini incelemektir. Deneysel desen kullanılan bu çalışmada, deney grubunda 73 ve kontrol grubunda 70 öğrenci olmak üzere toplam 143 katılımcı ile uygulama 9. sınıf Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde 4 haftalık bir sürede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde öğrenci katılımı ve öğrenci katılımı alt boyutlarından “Aktif ve Yardımlaşarak Öğrenme” ile “Geri Bildirim ve Öğrenci Öğretmen Etkileşimi” açısından her iki grup arasında anlamlı düzeyde farklılıklar oluşmuştur. Öğrenci katılımı ortalama gelişim puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık oluşmasının yanında bu farklılığın “geniş” düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğu sonucuna gelişimlmiştir. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre öğrencilerin derse karşı motivasyonları gelişim puanları açısından deney ve kontrol grupları arasında anlamlı farklılık oluşmuştur. Harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse karşı motivasyon ortalama gelişim puanları üzerinde “orta” düzeyde bir etki büyüklüğüne sahip olduğu belirlenmiştir
 • Ahmed, A. ve Kaur, A. (2006). Developing a Learning Mix for the Open University Malaysia. (eds. C. J. Bonk, & C. R. Graham). The Handbook of Blended Learning. San Fransisco: Pfeiffer: 311-324.
 • Albrecht, B. (2006). Enriching student experience through blended learning.Educause Center for Applied Research, Research Bulletin, 12, 2006.
 • Bath, D. ve Bourke, J. (2010). Getting Started With Blended Learning. GIHE.
 • Bersin, J. (2004); The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons Learned. San Francisco: John Wiley & Sons. Inc.
 • Çakır, H. (2008). İnternet Temelli Öğretim Tasarımı ve Teknolojide Yeni Yönelimler, İnternet Temelli Öğrenme. Editör Yalın, H. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Deci, E. L., Vallerand, J. R., Peeletier, G. L. ve Ryan, M. R. (1991). Motivation and Education: The self-determination perspective. Educatıonal Psychologıst, 26(3 & 4), 325-346.
 • Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C. ve Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the concept. State of tehe Evidence. Rewiev of Educational Research. 7(4), 59- 109.
 • Holley, D., & Oliver, M. (2010). Student engagement and blended learning: Portraits of risk. Computers & Education, 54(3), 693-700.
 • Garnham, C. ve Kaleta, R. (2002). Introduction To Hybrid Courses. Teaching with Technology adresinden 07.05.2011 tarihinde alınmıştır. 8(6).
 • http://www.uwsa.edu/ttt/articles/garnham.htm
 • Garrison, D. R., ve Vaughan, N. D. (2007). Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines. Jossey-Bass.
 • Graham, C.R. (2006). Blended Learning Systems. Definition, Current Trends, and Future Directions. (eds. C. J. Bonk, & C. R. Graham). The Handbook of Blended Learning. San Fransisco: Pfeiffer: 3-21.
 • Harper, R. S. & Quaye, S .J. (2009). Beyond Sameness, with Engagement and Outcomes for All .In: Student Engagement in Higher Education .New York and London: Routledge. 1–15.
 • Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review. 50(4), 370- 396
 • MEB. (2005). Orta Öğretim Kurumları Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Newman, F. (1992) Student engagement and achievement in American secondary schools. New York: Teachers College Press.
 • Osguthorpe, R. T., ve Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and Directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-234.
 • Sarıtepeci, M. (2012). İlköğretim 7. Sınıf İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılımına, Başarısına, Tutumuna ve Motivasyonuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Sarıtepeci M. ve Çakır, H. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik motivasyon ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 115-129.
 • Singh, H. ve Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success with blended learning. Lexington. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.114.821&rep=rep1&ty Centra pe=pdf adresinden 10.02.2013 tarihinde alınmıştır. Harmanlanmış Software. Ünsal, H. (2007). Öğrenme Etkinliğinin Çoklu Düzeyde Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Thorne, K. (2003). Blended learning: how to integrate online & traditional learning. Kogan Page Limited.
 • Vaughan, N. ve Garrison, D. R. (2006). How blended learning can support a faculty development community of inquiry. Journal of Asynchronous Learning Networks, 10(4), 139-152.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa SARITEPECİ

Yazar: Hatice YILDIZ

Bibtex @ { aeukefd17243, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {207 - 223}, doi = {}, title = {Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {SARITEPECİ, Mustafa and YILDIZ, Hatice} }
APA SARITEPECİ, M , YILDIZ, H . (2014). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 207-223. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17243
MLA SARITEPECİ, M , YILDIZ, H . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 207-223 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17243>
Chicago SARITEPECİ, M , YILDIZ, H . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 207-223
RIS TY - JOUR T1 - Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi AU - Mustafa SARITEPECİ , Hatice YILDIZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 223 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi %A Mustafa SARITEPECİ , Hatice YILDIZ %T Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD SARITEPECİ, Mustafa , YILDIZ, Hatice . "Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 207-223.