Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 225 - 243 2015-01-13

Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi
Kazım Nami Duru’s Contribution to Preschool Education and an Analysis of His Work of “Cocuk Bahçesi Rehberi” (Children's Playground Guide)

Ali GURBETOĞLU [1] , Sibel ATLI [2]

235 1337

Türkiye’de okul öncesi eğitimin başlangıcı II. Meşrutiyetin ilk yıllarına dayanır. Bu dönemde yürütülen ilk çalışmalar ve uygulamalar, çağdaş okul öncesi eğitim anlayışı ile önemli benzerlikler gösterir. Bu alanda çalışma ve uygulamalarıyla Kazım Nami (Duru) öncü isim olmuştur. Onun çalışmaları; okul açmak, öğretmen yetiştirmek, program geliştirmek, öğretmenler için kılavuz kitap hazırlamak gibi okul öncesi eğitimi bütün yönleriyle kapsayıcı niteliktedir. Araştırmada, Türkiye’de okul öncesi eğitimin doğuşu ve ilk uygulamalar, Duru’nun eğitimci kişiliği ve anaokulu öğretmenleri için 1915’te hazırladığı “Çocuk Bahçesi Rehberi” adlı kılavuz kitabı üzerinden değerlendirilmiştir. Kılavuz kitapta konu ve etkinliklere yer veriliş tarzı, “yapılandırmacı eğitim” anlayışının ve “eğitimde drama” uygulamalarının ilk örneklerini sunması da ilgi çekicidir
The beginning of preschool education in Turkey is based on the early years of the Second Constitution period. In this period, the first studies and applications show important similarities with the contemporary approach to preschool education. Kazim Nami’s (Duru) study and practice in this area have been a pioneer name. His works establish to open schools, train teachers, develop programs and prepare guide books for all the teachers. Briefly, his studies cover all the aspects of preschool education. In the study, the emergence and the first applications of preschool education in Turkey has been evaluated on Duru's "Çocuk Bahçesi Rehberi" (Children's Playground Guide) which is a guide book prepared in 1915 for kindergarten teachers and his own educationalist personality. The style of presentation topics and activities in the guide book reflects the first examples of "constructivist learning” and "drama" applications
 • Acun, S. ve Ertan, G. B.(1996). Okul öncesi eğitimi. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Aksoy, A. (1994). Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim. Ankara: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Akyüz, Y. (2011), Türk eğitim tarihi M.Ö.1000-M.S.2011 (20. baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • *Akyüz, Y. (1997). Türkiye’de anaokullarının kuruluş ve gelişim tarihçesi, Editör: Bekir Onur, 1.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi 6 – 8 Kasım 1996, Anakara Ün. Çocuk Kültürü. Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Anakara.
 • Aral, N., Kandır, A. ve Yaşar, M.C.(2002). Okul öncesi eğitimde farklı yaklaşımlar okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı (2. baskı). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Batır, B.(2007). İkinci Meşrutiyet’ten Tevhid-i Tedrisat’a Türkiye’de ilköğretim (1908- 1924), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Baymur, F.(1987). Cumhuriyet dönemi eğitimcileri, Ankara: UNESCO Milli Kom. Yayınları
 • Dodson, F.(1997). Çocuk yaşken eğilir. (5. Baskı), Çev: Seçkin Selvi, İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Dall, F.(1997). Temel eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitenin artırılmasında okul öncesi eğitimin önemi. I.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Demirel, Ö.(1989). Ülkemizde okul öncesi çağındaki çocuklarının eğitimlerinin gereği ve yaygınlaştırılmasına yönelik çözüm önerileri. İstanbul: Ya- Pa Yayınları.
 • Dinçer, F.(2007). Kazım Nami Duru hayatı, eserleri ve Türkçe öğretimine katkıları, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi.
 • Duru, K.N. (1331/1915). Çocuk bahçesi rehberi, İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • —.(1339/1923). Çocuk bahçesi rehberi. İstanbul: Matbaa-i Amire.
 • —.(1928). Pedagoji önündeki Gazi. İstanbul: Devlet Matbaası.
 • —.(1934). Muallimin meslek ahlakı. İstanbul: Devlet Matbaası.
 • —.(1938). Yeni kültür. Sayı: 26
 • —.(1942). Bir otodidakt. İlköğretim Dergisi. C.6 Sayı: 103-108
 • —.(1957). İttihat ve Terakki hatıralarım. İstanbul:Sucuoğlu Matbaası.
 • Ergün, M.(1996). İkinci Meşrutiyet devrinde eğitim hareketleri (1908-1914). Ankara: Ocak Yayınları.
 • Gurbetoğlu, A.(2006). II. Meşrutiyet dönemi’nde yayınlanan çocuk dergilerinin eğitim açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Güneş, İ.(2001). Türk parlamento tarihi: TBMM V. dönem (1935-1939). C.II., Ankara:TBMM Basımevi Müdürlüğü.
 • Kandır, A.(2006). Çocuk gelişiminde okulöncesi eğitim kurumlarının yeri ve önemi. Milli Eğitim Dergisi, Sayı.131.
 • Oğuzkan, Ş. Ve Oral, G.(1987). Okul öncesi eğitimi. İstanbul:.T.C.M.E.G.S.B. Ders Kitapları.
 • Şaşan, H.(2002)., Yapılandırmacı öğrenme. Yaşadıkça Eğitim. Sayı: 74-75
 • Yavuzer, H.(1998). Çocuğunuzun ilk altı yılı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Zembat, R.(1992). Okul öncesi eğitim kurumlarında yönetim ve yönetici özellikleri. Marmara Üniversitesi, İstanbul. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali GURBETOĞLU

Yazar: Sibel ATLI

Bibtex @ { aeukefd17244, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {15}, pages = {225 - 243}, doi = {}, title = {Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ATLI, Sibel and GURBETOĞLU, Ali} }
APA GURBETOĞLU, A , ATLI, S . (2015). Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 225-243. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17244
MLA GURBETOĞLU, A , ATLI, S . "Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015): 225-243 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17244>
Chicago GURBETOĞLU, A , ATLI, S . "Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015): 225-243
RIS TY - JOUR T1 - Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi AU - Ali GURBETOĞLU , Sibel ATLI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 243 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi %A Ali GURBETOĞLU , Sibel ATLI %T Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi %D 2015 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD GURBETOĞLU, Ali , ATLI, Sibel . "Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Ocak 2015): 225-243.