Yıl 2014, Cilt 15, Sayı 1, Sayfalar 313 - 331 2014-03-01

The Opinions of Preschool Teachers Concerning Preschool Education Programme(Adana Sample)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği)

Didem ÖZSIRKINTI [1] , Cenk AKAY [2] , Emine YILMAZ BOLAT [3]

349 1343

The aim of this study was to obtain the opinions of preschool teachers working at pilot schools on the revized programme. The universe was teachers working at pre-school education in Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam in Adana. The number of teachers was 80. A personal data form and a questionnaire were used to collect data. Questionnaire was formed of Likert type quintette grading 53 items and 4 open-ended questions. While quantitative data were analyzed via frequency and percentage analysis, qualitative data were analyzed via content analysis. Consequently, teachers reclaimed programme as student-centered, flexible and giving opportunity for learning by doing. They stated that attainments and indicators in programme are clear and comprehensable furthermore they may fulfill their aims. Teachers mentioned that, they can not create learning-centers in classes, physical facilities of classes and number of the students are not appropriate to form these centers, as negative aspects of the programme
Okul öncesi eğitim programı 2012 yılında düzenlenerek 2012-2013 eğitim öğretim yılında 10 pilot ilde uygulamaya konmuştur. Araştırmanın amacı pilot okullarda görev yapan öğretmenlerin okul öncesi eğitim programına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Betimsel çalışma olan araştırmanın evrenini, pilot illerden olan Adana il merkezine bağlı Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ilçelerindeki resmi anasınıfı ve anaokullarında görev yapan 73 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Likert tipi beş dereceli 53 maddeden ve dört açık uçlu sorudan oluşan anket kullanılmıştır. Yapılan araştırmada nicel veriler frekans ve yüzde dağılımı ile nitel veriler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçta, programın öğrenci merkezli, esnek ve aktif öğrenme sağlayan program olarak değerlendirildiği, kazanım ve göstergelerin açık, anlaşılır ve amacına uygun olduğu, fiziksel yapı ve öğrenci sayısı nedeniyle sınıflarda öğrenme merkezleri oluşturmakta sorun yaşandığı, uygun zamanda yeterli hizmet içi sağlanmadığı, programa ve yapılan yeniliklere yönelik olumlu tutum sergilendiği saptanmıştır
 • Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş., & Çimen, S. (2000). Çocuk gelişimi, İstanbul: Ya-Pa Yayın.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Durmuşçelebi M. ve Akkaya D. (2011). 2006 okul öncesi eğitim programının uygulanmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Kayseri ili örneği). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 255-272.
 • Düşek, G. ve Dönmez, B. (2012). Türkiye’de yayımlanan okul öncesi eğitim programları. Mesleki Bilimler Dergisi, 1, 68-75.
 • Karakaya, İ. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, A. Tanrıöğen (Ed.) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (ss. 59), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • MEB. (2012). Okul öncesi eğitim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • MEB., (2003). Tebliğler dergisi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge. Sayı: 2551.
 • Tanrıöğen, A. (Editör) (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Veziroğlu, M. ve Gönen, M., (2012). Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 163, 226-238.
 • Yılmaz Bolat, E. (2011). Anne baba eğitiminin beş-altı yaş çocuğa sahip anne babaların çocuk yetiştirme tutum ve davranışlarına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, E. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarının sayı ve işlem kavramlarını kazanmalarında müzikli oyun etkinliklerinin kullanılmasının etkisi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zembat, R. (Editör) (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Didem ÖZSIRKINTI

Yazar: Cenk AKAY

Yazar: Emine YILMAZ BOLAT

Bibtex @ { aeukefd17249, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {313 - 331}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği)}, key = {cite}, author = {BOLAT, Emine YILMAZ and ÖZSIRKINTI, Didem and AKAY, Cenk} }
APA ÖZSIRKINTI, D , AKAY, C , BOLAT, E . (2014). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 313-331. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17249
MLA ÖZSIRKINTI, D , AKAY, C , BOLAT, E . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 313-331 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/1435/17249>
Chicago ÖZSIRKINTI, D , AKAY, C , BOLAT, E . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014): 313-331
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği) AU - Didem ÖZSIRKINTI , Cenk AKAY , Emine YILMAZ BOLAT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 331 VL - 15 IS - 1 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği) %A Didem ÖZSIRKINTI , Cenk AKAY , Emine YILMAZ BOLAT %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği) %D 2014 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZSIRKINTI, Didem , AKAY, Cenk , BOLAT, Emine YILMAZ . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hakkındaki Görüşleri (Adana İli Örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Mart 2014): 313-331.