Yıl 2016, Cilt 17, Sayı 2, Sayfalar 17 - 31 2016-08-25

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları

Şahin İDİN [1] , Nilay KAYHAN [2]

85 0

Eğitim kurumlarının özellikleri, çocukların hazır bulunuşluk düzeyi ve ailelerin eğitime katılımı öğrenme sürecini etkilemekte; bireylerin öğrenme kazanımlarını farklılaştırmaktadır. Bu araştırmanın amacı Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki ilköğretime devam eden üstün zekâlı-yetenekli tanısı alan öğrencilerin, devam ettikleri eğitim kurumlarında uygulanan eğitim modellerinin destek hizmetler ve görevli personel açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmada yöntem olarak betimsel türde tarama yöntemi benimsenmiştir. AB üye ülkelerin çoğunda çocukların 4-5 yaşında zorunlu eğitime başladıkları belirlenmiştir. Bunun yanında okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretime devam ederken destek hizmet aldıkları belirlenmiştir. Ülkemizde de birlikte eğitim modeli uygulanmakta, sanat, bilim ağırlıklı programın takip edildiği Bilim Sanat Merkezlerinde okul dışı öğrenme kapsamında eğitimler verilmektedir.
ilköğretim, özel eğitim, üstün zekâlı-yetenekli öğrenci, avrupa birliği
  • Arıkan, R. (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.1 Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.B., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.2 CCEA (Council of European) (2006). Gifted and talented children in (and out of) the classroom. 08.06.2013 tarihinde http://www.sess.ie/sites/all/modules/wysiwyg/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/fi lemanager/files/Categories/ASD/27CCEA_report_2006.pdf adresinden alınmıştır.3 Davaslıgil Ü. (2004). Üstün çocuklar (Ed. Girin, R., Kulaksızoğlu, A. Ve Bilgili, A.). Üstün yetenekli çocuklar:Seçilmiş Makaleler Kitabı, s.211-218. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: (63), 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi: 14. EC (European Commission) (2011). Council conclusions on the role of education and training in the implementation of the ‘Europe 2020’ strategy. 11.02.2013 tarihinde http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0001:000 3:EN:PDF adresinden alınmıştır.5 EC (European Commission) (2006). Eurydice Network on Education Systems and Policies in Europe. 26.04.2013 tarihinde http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php adresinden alınmıştır.6 EC (2012). Compulsory Education. 22.05.2013 tarihinde http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/compul sory_education_EN.pdf adresinden alınmıştır.7 ECHA (2013). European Agency for High Ability. 24.05.2013 tarihinde http://www.echa.info/ adresinden alınmıştır.8 Enç, M. (2005). Üstün beyin gücü. Ankara: Gündüz Yayıncılık.9 Eurydice, (2011). Avrupa’da Fen Eğitimi: Ulusal Politikar, Uygulamalar ve Araştırma. 18.02.2013 tarihinde http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice./documents/thematic_reports/133TR. pdf adresinden alınmıştır.10 MEB. (1973). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 12.06.2016 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html adresinden alınmıştır.11 M.E.B (2005). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Ögretim Programı. Ankara: M.E.B. Yayınları.12 MEB (2006). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. 18.06.2013 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html adresinden alınmıştır.13 MEB (2009). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi.08.06.2014 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html adresinden alınmıştır.14 MEB (2012).Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi İçin Açılan Kurumlar. 15.04.2013 tarihinde http://ozegep.meb.gov.tr/index.php/ogretmenler/engelli-haklari adresinden alınmıştır.15 MEB (2012). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğ. 12.03.2013 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html adresinden alınmıştır.16 MEB (2012) .Üstün yeteneklilerin eğitimi alanına uluslar arası politikaların ve uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi raporu . 25.05.2013 tarihinde http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_02/12114109_stnyeteneklerineiti mi.pdf adresinden alınmıştır.17 Mönks, F.J. & Pflüger, R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective . 14.06.2013 tarihinde http://www.bmbf.de/pubRD/gifted_education_21_eu_countries.pdf adresinden alınmıştır.18 Renzulli, J. S. (1986). Systems and models for developing programs for the gifted and talented. Connecticut 06250: Creative Learning Press, Inc19 Sönmez, V. (2008). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı, Anı Yayıncılık, Ankara.20 Sternberg, R.J.,& Grigorenko, E.L. (2000). Teaching for successful intelligence. USA: Skylight Training and Publishing Inc.21 Terman, L. M., (1926). Genetic Studies of genius, Mental and Psysical Traits of a Thousand Gifted Children, (2. Ed.). Stanford CA, Vol I, Stanford University Press.22 TÜBİTAK (2012) Üstün yetenekliler. 16.03.2013 tarihinde http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/10_ek-1_ustunyetenekliler.pdf adresinden alınmıştır.23 Türk Dil Kurumu, (2016). Büyük Türkçe Sözlük. 16.04.2014 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.G TS.577a59982cdb16.00878157 adresinden alınmıştır.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şahin İDİN

Yazar: Nilay KAYHAN

Bibtex @araştırma makalesi { aeukefd367631, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {17 - 31}, doi = {}, title = {Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları}, key = {cite}, author = {İDİN, Şahin and KAYHAN, Nilay} }
APA İDİN, Ş , KAYHAN, N . (2016). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 17-31. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30439/367631
MLA İDİN, Ş , KAYHAN, N . "Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 17-31 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30439/367631>
Chicago İDİN, Ş , KAYHAN, N . "Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 17-31
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları AU - Şahin İDİN , Nilay KAYHAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 31 VL - 17 IS - 2 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları %A Şahin İDİN , Nilay KAYHAN %T Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 2 %R %U
ISNAD İDİN, Şahin , KAYHAN, Nilay . "Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de İlköğretim Döneminde Üstün Zekâlı-Yetenekli Öğrenciler İçin Özel Eğitim Uygulamaları". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 2 (Ağustos 2016): 17-31.