Year 2016, Volume 17, Issue 3, Pages 177 - 192 2016-12-28

Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi

Özlem HASKAN AVCI [1]

100 0

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerine yönelik bir Ânı Yaşama Ölçeği (AYÖ) geliştirmektir. AYÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 859 (456 kız; 403 erkek) üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. AYÖ’nün geçerliği iki yolla incelenmiştir. Öncelikle AYÖ’nün yapı-kavram geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. AYÖ’de dokuz faktör birlikte toplam varyansın % 67.24’ünü açıklamaktadır. Faktör analizi sonucunda AYÖ’de ikisi reverse (tersten puanlanan) olmak üzere 25 madde bulunmaktadır. AYÖ’nün geçerliği ayrıca benzer ölçekler yöntemi ile incelenmiştir. AYÖ ile, Yaşam Doyumu Ölçeği ve AYÖ ile Yaşamda Anlam Ölçeği ile arasında manidar düzeyde korelasyonlar bulunmuştur. Hesaplanan korelasyon katsayıları sırasıyla .65 ve .69’dur. AYÖ’nün güvenirlik çalışması ise üç yolla hesaplanmıştır: Birincisi, Cronbach Alpha katsayısı (α= .89) bulunmuştur. İkinci olarak, test tekrar test güvenirlik katsayısı (rXX=.87) hesaplanmış ve üçüncü olarak, testi yarılama yöntemi ile testi yarılama katsayısı (.81) olarak bulunmuştur. Analizler sonucunda, Ânı Yaşama Ölçeği’nin üniversite öğrencilerinin ânı yaşama düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğuna karar verilmiştir.
ânı yaşama, ânı yaşama ölçeği, şimdi ve burada
  • Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler İIçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem-A Yayınları. Cüceloğlu, D. (2001). Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için savaşçı. İstanbul: Remzi Kitabevi. Demirbaş, N. (2010). Yaşamda anlam ve yılmazlık. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi: Ankara. Dökmen, Ü. (2002). Varolmak, Gelişmek ve Uzlaşmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Duncan, S. (2003). Şimdiki an farkındalığı. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi. Geçtan E. (2002). İnsan Olmak. İstanbul: Metis Yayınevi. Köker, S. (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi. Köknel, Ö. (2004). Dolu dolu yaşamak. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Maslow, A. (2001). İnsan olmanın psikolojisi. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi. Naar, R. (2007). Grup psikoterapisine ilk adım. Ankara: İmge Kitabevi. Perls, F.S. (1967). Gestalt Therapy Verbatim. California: Real People Press Rogers, C. (2011). Kişi olmaya dair. İstanbul: Okuyan Us Yayınları. Soysal, A.Ş., Bodur, Ş. Hızlı, F.G. (2005). Şimdi ve burada terapisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 6:274-280 Stern, D.N. (2012). Psikoterapide ve günlük yaşamda şu an. Çev.: Ç.Kılıç. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları. Voltan Acar, N. (2011). Gestalt terapi: Ne kadar farkındayım?. Ankara: Nobel Yayınevi. Yalçın, İ. ve Voltan Acar, N. (2006). Candan Erçetin’in Seslendirdiği Şarkıların Gestalt Terapi Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 01-10. Yetim, Ü. (1991). Kişisel projelerin organizasyonu ve örüntüsü açısından yaşam doyumu. Yayınlanmamış doktora tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem HASKAN AVCI

Bibtex @research article { aeukefd367674, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {177 - 192}, doi = {}, title = {Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {HASKAN AVCI, Özlem} }
APA HASKAN AVCI, Ö . (2016). Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 177-192. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367674
MLA HASKAN AVCI, Ö . "Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 177-192 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367674>
Chicago HASKAN AVCI, Ö . "Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 177-192
RIS TY - JOUR T1 - Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - Özlem HASKAN AVCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 192 VL - 17 IS - 3 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi %A Özlem HASKAN AVCI %T Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD HASKAN AVCI, Özlem . "Ânı Yaşama Ölçeğinin Geliştirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 (December 2016): 177-192.