Year 2016, Volume 17, Issue 3, Pages 517 - 535 2016-12-28

Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Ceyda ÇAYLI [1] , Ali GÖÇER [2]

148 0

Bu araştırmada ortaokul Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki müstakil dinleme metinlerine yönelik öğretmen uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; Kayseri merkez ve merkez ilçelerde görev yapan 25 Türkçe öğretmenine görüşme formu uygulanmış, bu çalışma evreni içerisinden seçilen 3 öğretmen 21 ders saatinde ve 7 farklı sınıfta gözlenmiştir. Bunun yanı sıra ortaokullarda kullanılan öğretmen kılavuz kitaplarının dinleme metinleri ve öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinlikler doküman olarak incelenmiştir. Araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin incelenmesinde nitel veri analiz biçimlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır
Dinleme eğitimi, müstakil dinleme metinleri
  • Aytan, T (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Demirel, Ö. (2004). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık. Dilaçar, A. (1968). Dil, diller ve dilcilik. TDK Yayınları. Ankara. Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doğan, Y. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerisini geliştirmede etkinlik temelli çalışmaların etkililiği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 261-286 Epçaçan, C. (2013). Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11, 331-352. Ergin, A. ve Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık Göçer, A. (2014). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi. Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Yayıncılık. Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları Halis, İ. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları. Jalongo, M. R. (1995). Promoting active listening in the clossroom. Childhood Education, 72, 1, pp.13-18. Keçik, İ ve Uzun, L. (2004). Türkçe sözlü ve yazılı anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. MEB. (2006). İlköğretim teknoloji ve tasarım dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Basımevi. Melanlıoğlu, D. (2012) Dinleme becerisinin geliştirilmesinde ailenin rolü. Sosyal Politika Çalışmaları, 7(29), 65-77. Osada, N. (2004). “Listening comprehension research: a brief review of the past thirty years”. Dialogue 2004, 3, 53-66. Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Akçağ Yayıncılık. Özbay, Murat (2009). Dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Basımevi Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık Sevim, O. ve İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies, 7(1), 1863-1873. Taşer, S. (2000). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi. Temur, T. (2001). Dinleme becerisi. konu alanı ders kitabı inceleme kılavuzu. Ankara: Nobel yayınları. Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları. Yıldırım A. ve Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları, 7. Baskı.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ceyda ÇAYLI

Author: Ali GÖÇER

Bibtex @research article { aeukefd367677, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {517 - 535}, doi = {}, title = {Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÇAYLI, Ceyda and GÖÇER, Ali} }
APA ÇAYLI, C , GÖÇER, A . (2016). Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 517-535. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367677
MLA ÇAYLI, C , GÖÇER, A . "Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 517-535 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367677>
Chicago ÇAYLI, C , GÖÇER, A . "Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 517-535
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi AU - Ceyda ÇAYLI , Ali GÖÇER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 517 EP - 535 VL - 17 IS - 3 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi %A Ceyda ÇAYLI , Ali GÖÇER %T Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD ÇAYLI, Ceyda , GÖÇER, Ali . "Ortaokul Türkçe Derslerinde İşlenilen Müstakil Dinleme Metinlerine Yönelik Öğretmen Uygulamalarının Değerlendirilmesi". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 (December 2016): 517-535.