Year 2016, Volume 17, Issue 3, Pages 397 - 411 2016-12-28

Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Cahit AYTEKİN [1] , Serdal BALTACI [2] , Bülent ALTUNKAYA [3] , Yasemin KIYMAZ [4] , Avni YILDIZ [5]

86 0

Bu çalışmada ortaokul öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerini ortaya çıkarmak için geçerlik ve güvenirliği sağlanmış bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmaya dört farklı devlet okulundan toplam 321 öğrenci velisi katılmıştır. Madde havuzu için literatür ve uzman görüşleri göz önünde bulundurularak 29 madde oluşturulmuştur. Yapı geçerliğinin sağlanması için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin bir bütün olarak güvenilir olup olmadığının incelenmesi için Cronbach Alpha tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği (MEVBÖ) ölçeğinin bütünün güvenirlik katsayısının 0,843 olduğu görülmüştür. Ölçeğin, açımlayıcı faktör analizi sonucunda 15 maddeden ve 3 alt boyuttan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu alt boyutlar sırasıyla; “Kavramsal Anlama ve Öğrencinin Aktif Olduğu Öğretim Beklentisi”, “Olumlu Tutum ve Davranış Kazandırma Beklentisi”, “Öğretmenin Otorite Olduğu ve Kural Ağırlıklı Bir Öğretim Beklentisi” şeklinde isimlendirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarından elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde üç faktörlü ölçek yapısının yüksek ve kabul edilebilir seviyede olduğu görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre MEVBÖ ölçeğinin öğrenci velilerinin matematik eğitiminden beklentilerini incelemek için geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Veli beklentisi, matematik eğitimi, ölçek geliştirme
  • Ateş, H. ve Durmaz, S. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-değer İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 517-533. Booth, A., & Dunn, J. F. (1996). Family-school links: How do they affect educational outcomes? Hillsdale, NJ: Erlbaum. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. Cai, J. (2003). Investigating parental roles in students' learning of mathematics from a cross-national perspective. Mathematics Education Research Journal, 15(2), 87106. Cai, J., Moyer, J. C., & Wang, N. (1999). Parental roles in students' learning of mathematics: An exploratory study. Research in Middle Level Education Quarterly, 22, 1-18. Hatch, T. (1998). How community action contributes to achievement. Educational Leadership, 55(8), 16-19. Henderson, A. T. & Berla, N. (2004). A New Generation of evidence: The family is critical to student achievement. Washington DC: National Committee for Citizens in Education. Jeynes W.H (2005). Parental ınvolvement and student achievement: A meta analysis. Downloaded from: http://www.hfrp.org /publications.resources/browse our publications /parental-involvement-and-studentachievement-a-meta-analysis. Karaca, D. & Gür, H. (2004). Köy ve şehir yerleşim yerlerindeki ailelerin matematik öğretimine katılımı” balıkesir üniversitesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, http://www.fedu. metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/b_kitabi.htm. Erişim Tarihi: 20.05.2007. Kotaman, H. (2008). Türk ana babalarının çocuklarının eğitim öğretimlerine katılım düzeyleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 135-149. Kutluca, T. ve Aydın, M. (2010). Velilerin Matematik Eğitimine Yönelik İlgileri, Tutumları ve Destekleri. Aile ve Toplum, Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 11(6), 65-78. Lauritzen, P. (2012). Conceptual and procedural knowledge of mathematical functions. Publications of the University of Eastern Finland. Nyabuto, A. N.,& Njoroge P. M. (2014). Parental involvement on pupils' performance in mathematics in public primary schools in Kenya. Journal of Educational and Social Research, 4(1), 19-26. Pallant, J. (2005). Spss survival manual a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (12th ed.). Crows Nest, NSW: Allen & Unwin. Pezdek, K., T. B., & Paul A. R. (2002). Children’s mathematics achievement: the role of parents’ perceptions and their ınvolvement in homework. Journal of Educational Psychology, 94(4), 771-777. Phillips, M. (1998). Family background, parenting practices, and the black-white test score gap. The black-white test score gab, Washington, D.C., Brooking Institution Press. Public and Private schools in Karani Location in Kikuyu Division, Kiambu. Schickedanz, J. A. (2003). Family socialization and academic achievement. Journal of Education, 1, 17-34. Seginer, Rachel. (1983). Parents' expectations and children's academic achievements: A literature review. Merrill Palmer Quarterly, 29, 1-23. Şahin, F. T. & Özbey, S. (2009). Okul öncesi eğitim programlarında uygulanan aile katılım çalışmalarında baba katılımının yeri ve önemi. Aile ve Toplum EğitimKültür ve Araştırma Dergisi, 5(17), 30-39. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Siyasal Basın ve Dağıtım. Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Pearson Education, Inc. Allynand Bacon. Tatlıdil, H. (2002). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel Analiz. Akademi Matbaası, Ankara. Tsai, L.S& Chai, K.S (2005), Developing and validating a nursing website evaluation questionnaire, Methodological Issues in Nursing Research, 49(4), 416–413. Yenilmez, K., Özer, M. N., & Yıldız, Z. (2006). Velilerin çocuklarının matematik eğitimine karşı yaklaşım ve katkılarının incelenmesi üzerine bir araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 151-170.
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Cahit AYTEKİN

Author: Serdal BALTACI

Author: Bülent ALTUNKAYA

Author: Yasemin KIYMAZ

Author: Avni YILDIZ

Bibtex @research article { aeukefd367695, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {397 - 411}, doi = {}, title = {Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {AYTEKİN, Cahit and BALTACI, Serdal and ALTUNKAYA, Bülent and KIYMAZ, Yasemin and YILDIZ, Avni} }
APA AYTEKİN, C , BALTACI, S , ALTUNKAYA, B , KIYMAZ, Y , YILDIZ, A . (2016). Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 397-411. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367695
MLA AYTEKİN, C , BALTACI, S , ALTUNKAYA, B , KIYMAZ, Y , YILDIZ, A . "Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 397-411 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367695>
Chicago AYTEKİN, C , BALTACI, S , ALTUNKAYA, B , KIYMAZ, Y , YILDIZ, A . "Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016): 397-411
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Cahit AYTEKİN , Serdal BALTACI , Bülent ALTUNKAYA , Yasemin KIYMAZ , Avni YILDIZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 397 EP - 411 VL - 17 IS - 3 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Cahit AYTEKİN , Serdal BALTACI , Bülent ALTUNKAYA , Yasemin KIYMAZ , Avni YILDIZ %T Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD AYTEKİN, Cahit , BALTACI, Serdal , ALTUNKAYA, Bülent , KIYMAZ, Yasemin , YILDIZ, Avni . "Matematik Eğitimi Veli Beklenti Ölçeği'nin Geliştirilmesi (MEVBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 (December 2016): 397-411.