Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri

Hayati ÇAVUŞ [1] , Esin İnan ESKİTAŞÇIOĞLU [2]

90 0

Genel anlamda “Bilgisayar Destekli Öğretim” (BDÖ) daha özelde matematik dersinde BDÖ, özellik ve potansiyelleriyle araştırılmaya değer olarak değerlendirilebilirler. Bu bakımdan matematik dersinde BDÖ’ye yönelik Türkiye’deki durumun belirlenmesi önemli bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bu çalışma kapsamında önemli sayılan bu başlangıç noktasına bir katkı yapılmaya çalışılarak, Türkiye’deki örgün öğretim kurumlarındaki matematik öğretmenlerinin bilgisayar teknolojilerinden yararlanma düzeyleri ve yararlanma şekilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracı tüm Türkiye’yi temsil edecek şekilde 24 ilde görev yapan matematik öğretmenlerine uygulanmıştır. Yapılan analizler sonrasında, öğretmenlerin bilgisayarla tanışık oldukları sonucu gözlemlenmiş, ancak kendi alanları ile ilgili programları eğitimöğretim ortamlarında yeterli derecede kullanmadıkları tespit edilmiştir.
Bilgisayar destekli öğretim, matematik, öğretmen
  • Aksu, M. (1985). Matematik öğretiminde bilgisayar kullanımı. Eğitim ve Bilim, 9(54). Alkan, C. (1984). Eğitim Teknolojisi (Kavram, Kapsam, Süreç, Ortam, İşgören, Uygulama). Ankara: Yargıçoğlu Matbaası. Arslan, B. (2003). Bilgisayar destekli egitime tabi tutulan ortaögretim ögrencileriyle bu süreçte egitici olarak rol alan ögretmenlerin BDE'e iliskin görüsleri. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4). Aydoğmuş, B. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğretim yazılımlarından yararlanma konusundaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Baki, A. (1996). Matematik Eğitiminde Değişim. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 41-47. Baki, A. (2000). Bilgisayar donanımlı ortamda matematik öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19). Baldin, Y. (2002). Some considerations about the preparation of teachers to use dynamic geometry software as didactical tool in spatial geometry. Paper presented at the 2nd International Conference on the teaching of Mathematics at the Undergraduate Level. Bayraktar, E. (1988). Bilgisayar destekli matematik öğretimi. Doktora Tezi. Ankara: Ü. Sosyal Bilimler Enst. Blattner, B., Hall, K. & Reinhard, R. (1997). Facilities and class size reduction. Sacramento: School Services of California. Çimer, S. O., Çakır, İ. ve Çimer, A. (2010). Teachers’ views on the effectiveness of in‐ service courses on the new curriculum in Turkey. European Journal of Teacher Education, 33(1), 31-41. Ersoy, Y. (2005). Matematik Egitimini Yenileme Yönünde Ileri Hareketler-I: Teknoloji Destekli Matematik Ögretimi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(2). Hızal, A. (1989). Türkiyede Eğitim Teknolojisi, Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir. Köksal, A. (1988). Eğitimde bilgisayar ve bilgisayar destekli öğretim alanında avrupa deneyimi İstanbul: V. Türkiye Bilgisayar Kongresi, 6-8.Mevarech, Z. R. (1985). Computer-assisted instructional methods: A factorial study within mathematics disadvantaged classrooms. The Journal of Experimental Education, 54(1), 22-27. Odabaşi, F. (1998). Bilgisayar destekli eğitim. Editör: Yaşar Hoşcan, Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Eskişehir. Ozcelik, D. A. (1973). Student involvement in the learning process. Hacettepe Bulletin of Social Sciences & Humanities. Powell-Rahlfs, K. (1984). Computer assisted and traditional instruction of multiplication facts with learning disabled elementary students: University Microfilms. Şafak, E. (1999). Bilgisayar Destekli Eğitim Veren İlköğretim Okullarının Birinci Kademe Okur Yazarlığı Kurs Programının Üçüncü Sınıflarda Uygulanabilirlik Derecesine İlişkin Bir Deneme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tandoğan, M. ve Akkoyunlu, B. (1998). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları(1021). Tekin, S. (2004). Kimya öğretmenleri için kavramsal anlama ve kavram öğretimi amaçlı bir hizmet içi eğitim kurs programı geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Tutkun, Ö. F., Öztürk, B. ve Demirtaş, Z. (2011). Matematİk Öğretİmİnde Bİlgİsayar Yazilimlari Ve Etkİlİlİğİ. Enstitüsü, Sosyal Bilimler. Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim. Ankara: PegemA Yayıncılık. Yenilmez, K. ve Sarıer, Y. (2007). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin düşünceleri. Paper presented at the Proceedings of the 7th International Educational Technology Conference.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hayati ÇAVUŞ

Yazar: Esin İnan ESKİTAŞÇIOĞLU

Bibtex @araştırma makalesi { aeukefd367705, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-1037}, address = {Ahi Evran Üniversitesi}, year = {}, volume = {17}, pages = {457 - 475}, doi = {}, title = {Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri}, key = {cite}, author = {ÇAVUŞ, Hayati and ESKİTAŞÇIOĞLU, Esin İnan} }
APA ÇAVUŞ, H , ESKİTAŞÇIOĞLU, E . (). Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 457-475. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367705
MLA ÇAVUŞ, H , ESKİTAŞÇIOĞLU, E . "Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (): 457-475 <http://dergipark.gov.tr/aeukefd/issue/30440/367705>
Chicago ÇAVUŞ, H , ESKİTAŞÇIOĞLU, E . "Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (): 457-475
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri AU - Hayati ÇAVUŞ , Esin İnan ESKİTAŞÇIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 457 EP - 475 VL - 17 IS - 3 SN - 2147-1037- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri %A Hayati ÇAVUŞ , Esin İnan ESKİTAŞÇIOĞLU %T Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2147-1037- %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD ÇAVUŞ, Hayati , ESKİTAŞÇIOĞLU, Esin İnan . "Türkiye’de Matematik Öğretiminde Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Ölçütleri". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 457-475.