Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-0767 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | http://sbed.ahievran.edu.tr

Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve hakemli, akademik bir dergidir. 

Dergi yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) yayımlanır. Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.  

Derginin temel amacı, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanındaki kuramsal, alan ve uygulamalı araştırmaların yayımlanmasıdır.

Dergide her sayıda birden fazla olmamak kaydıyla kitap incelemesi ve düşünce yazısına  da yer verilebilmektedir. 

Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.  

Dergiye sunulan bütün makaleler gizli hakemlik ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizde yayımlanan tüm eserler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Creative Commons Lisansı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2149-0767 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ahi Evran Üniversitesi | http://sbed.ahievran.edu.tr
Kapak Resmi

11.359

51.638

Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır ve hakemli, akademik bir dergidir. 

Dergi yılda iki kez (Aralık ve Haziran aylarında) yayımlanır. Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.  

Derginin temel amacı, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanındaki kuramsal, alan ve uygulamalı araştırmaların yayımlanmasıdır.

Dergide her sayıda birden fazla olmamak kaydıyla kitap incelemesi ve düşünce yazısına  da yer verilebilmektedir. 

Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.  

Dergiye sunulan bütün makaleler gizli hakemlik ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizde yayımlanan tüm eserler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmaktadır. 


Creative Commons Lisansı
Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2017 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Ortaçağ İslam Dünyası Coğrafi Eserlerine Genel Bakış: El-Ömeri ve Eseri Mesâlik el-Ebsâr Örneği
  Sayfalar 90 - 101
  Okutman Hatice Güler
 2. Kırşehir Kent Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 103 - 118
  Mustafa Türkyılmaz, Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ, Mustafa ARMUT
 3. Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Uygulamasının Öğrencilere Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 119 - 132
  MESUT GÜN, İLHAMİ KAYA
 4. Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri
  Sayfalar 133 - 143
  Yurdal Dikmenli, Turhan Çetin
 5. Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi
  Sayfalar 145 - 153
  mustafa güçlü, M. Çağatay ÖZDEMİR
 6. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 155 - 167
  Sadık Yüksel SIVACI, Yasemin KUZU
 7. Örümcek Ağı Olarak Örgütler: Örgütsel Ağlara İlişkin Metaforik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 169 - 185
  Tuncer Fidan
 8. Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları
  Sayfalar 187 - 196
  Rıdvan KARABULUT, Hüseyin MERTOL, Ayşe Alkan
 9. Yaşlı Yoksulluğu
  Sayfalar 197 - 208
  Muammer AK, Olgun KÖZLEME
 10. Yaşlılık ve Etik
  Sayfalar 209 - 219
  Nurten Gökalp
 11. Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Bireylere İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 221 - 233
  Prof.Dr. Mehmet Zafer Danış, Arş.Gör. Hüseyin Zahid Kara
 12. Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği
  Sayfalar 235 - 243
  Alpay HEKİMLER
 13. Yaşlı Kullanıcı Odaklı Mekân Tasarımı: Bir Farkındalık Atölyesi
  Sayfalar 245 - 260
  Erkan AYDINTAN, Muteber ERBAY, Filiz TAVŞAN, Dilara ONUR, Aylin ARAS, Burcu EFE ZİYREK, Pınar KÜÇÜK
 14. Yaşlandıkça Hayatın Neden Çabuk Geçtiğine Dair Bir Deneme
  Sayfalar 261 - 270
  Aylin Baran
 15. Yaşlanmada Fiziksel Aktivite ve Egzersizin Yeri
  Sayfalar 271 - 280
  GALİP AKIN
 16. Türk-İslam Geleneğinde Yaşlılara Verilen Değer
  Sayfalar 281 - 287
  Kazım Sarıkavak
 17. Bir Rindin Yaşlanma Sendromu
  Sayfalar 289 - 299
  Yrd.Doç.Dr. Maksut YİĞİTBAŞ Yiğitbaş
 18. Eski Anadolu Toplumlarında Yaşlı Bireylerde Dejeneratif Eklem Hastalıkları
  Sayfalar 301 - 311
  Nevin Göksal
 19. Yaşlı Penceresinden Yaşlı Ayrımcılığı: Bursa ve Yalova Örneği
  Sayfalar 313 - 329
  Recep YILDIZ, Gözde Ömeroğlu, Nur Terim
 20. İnsan Hayatının Değeri ve Yaşlılık Sorunu
  Sayfalar 331 - 338
  Doç.Dr. Şamil Öçal
 21. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Malnütrisyon Sıklığı
  Sayfalar 339 - 348
  YENER BEKTAŞ, Gülüşan Özgün Başıbüyük, Ziynet Çınar, Faruk Ay, Abdullah Alan
 22. Konut Sirkülasyon Alanlarında Yaşlı Bireylerin Düşme Riskinin Azaltılması
  Sayfalar 349 - 360
  Doç.Dr. KADİR ÖZKAYA
 23. Yaşlı Kişilerin Sağlığı Ve Etkinlikleri İçin Terapi Bahçeleri
  Sayfalar 361 - 373
  Mükerrem ARSLAN, Erdi EKREN
 24. Alzheimer Hastalık Sürecinde Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşadıkları Güçlükler ve Sosyal Hizmet
  Sayfalar 375 - 387
  Sezen Soner, Serdar Aykut