Afet Dergisi
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi |

Afet Dergisi (Journal of Disaster), farklı disiplinlerde afet konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platform olmayı hedeflemektedir. Afet Dergisi, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak afet konusundaki bilimsel birikime katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir. Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran afetler; normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, doğal ve teknolojik veya insan kökenli olaylardır. Dünya genelinde, afetlerin ve afetlerden kaynaklanan kayıpların artışı bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önemini arttırmaktadır.

Yılda 2 kez Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanacak olan dergimiz, yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.    

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Dergimiz, afet çalışmalarında aşağıdaki disiplinlere öncelik verecektir.

 • Afet Tıbbı
 • Antropoloji
 • Coğrafya
 • Çevre ve Doğa Bilimleri
 • Eğitim Bilimleri
 • Ekonomi ve İşletme
 • Harita ve Jeodezi
 • Hukuk
 • İktisadi ve İdari Bilimler
 • Jeoloji - Jeofizik
 • Kamu Yönetimi
 • Mimarlık
 • Mühendislik ve Temel Bilimler
 • Psikoloji
 • Sağlık Bilimleri
 • Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler
 • Sosyoloji
 • Şehir Bölge Planlama
 • Yer Bilimleri

Yazım kurallarına erişmek için lütfen tıklayınız.
Afet Dergisi

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi |
Kapak Resmi

0

0

Afet Dergisi (Journal of Disaster), farklı disiplinlerde afet konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve dünya ile paylaşılması amacıyla oluşturulmuş akademik bir platform olmayı hedeflemektedir. Afet Dergisi, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak afet konusundaki bilimsel birikime katkıda bulunmayı amaçlayan, hakemli, karşılıklı bilinmezlik ilkesi “çift-kör (double-blind) sistemiyle işleyen, açık erişimli elektronik bir dergidir. Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran afetler; normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, doğal ve teknolojik veya insan kökenli olaylardır. Dünya genelinde, afetlerin ve afetlerden kaynaklanan kayıpların artışı bu alanda yapılacak akademik çalışmaların önemini arttırmaktadır.

Yılda 2 kez Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanacak olan dergimiz, yıl içinde güncel konularda da özel sayılar çıkarmayı amaçlamaktadır.    

Dergimiz, Ulakbim web portalı üzerinde bulunmaktadır.

Dergimiz, afet çalışmalarında aşağıdaki disiplinlere öncelik verecektir.

 • Afet Tıbbı
 • Antropoloji
 • Coğrafya
 • Çevre ve Doğa Bilimleri
 • Eğitim Bilimleri
 • Ekonomi ve İşletme
 • Harita ve Jeodezi
 • Hukuk
 • İktisadi ve İdari Bilimler
 • Jeoloji - Jeofizik
 • Kamu Yönetimi
 • Mimarlık
 • Mühendislik ve Temel Bilimler
 • Psikoloji
 • Sağlık Bilimleri
 • Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler
 • Sosyoloji
 • Şehir Bölge Planlama
 • Yer Bilimleri

Yazım kurallarına erişmek için lütfen tıklayınız.