Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr
Kapak Resmi

86.221

411.834
Cilt: 17, Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Gastroözofageal reflü hastalığında diyafram krusları arasındaki açı ile asit reflü şiddeti arasındaki ilişki: bir retrospektif kohort çalışması
  Sayfalar 91 - 97
  Süleyman Orman, Ahmet Aslan
 2. Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi
  Sayfalar 98 - 103
  Sibel Bakırcı Üreyen, Cumali Efe, Narin Nasıroğlu İmga, Tankut Köseoğlu, Ersan Özaslan, Hasan Tunca, Engin Sennaroğlu
 3. Sonoelastrografi ile fokal pankreas kitleleri; fokal pankreatit mi? Pankreatik adonakanser mi?
  Sayfalar 104 - 109
  Melike Ruşen Metin, Mustafa Tahtacı
 4. C-Reaktif Protein/Albümin Oranının Sirotik Hastalarda Prognostik Amaçlı Kullanımı
  Sayfalar 110 - 116
  Mustafa Kaplan, İhsan Ateş, Meral Akdoğan Kayhan, Sabite Kaçar, Muhammet Yener Akpınar, Volkan Gökbulut, Orhan Coşkun, Adem Aksoy, Ufuk Barış Kuzu
 5. Prekanseröz lezyonların Helicobacter pylori eradikasyonuna olan etkisi
  Sayfalar 117 - 122
  Evrim Kahramanoğlu Aksoy, Muhammet Yener Akpınar, Ferdane PİRİNÇÇİ SAPMAZ, Zeynep Göktaş, Gülçin Güler ŞİMŞEK, Metin Uzman, Yaşar Nazlıgül
 6. Kolon polipleri ve diyet ilişkisi
  Sayfalar 123 - 130
  Yasin Şahintürk, Ayhan Hilmi Çekin
 7. Characteristics of non-hepatic cancers in cirrhotic patients
  Sayfalar 131 - 136
  Enver Akbaş, Reskan Altun, Murat Korkmaz
 8. Kronik hepatitli ve karaciğer sirozlu hastaların biyoelektrik impedans yöntemi ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 137 - 141
  Haşim Nar, İdris Kırhan, Hüseyin Taşkıran, Ahmet Uyanıkoğlu, Necati Yenice
 9. Neopterin as an indicator of inflammation in chronic viral hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma
  Sayfalar 142 - 147
  Muhammed Fatih Aydın, Şule Namlı Koç, Sabiye Akbulut, Dilek Oğuz