The Turkish Journal of Academic Gastroenterology
Cover Image
ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr

The Turkish Journal of Academic Gastroenterology

ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr
Cover Image

87.994

473.797
Volume: 17, Number: 3 Last Issue
Volume 17 - Issue 3 - Dec 2018
 1. Gastroözofageal reflü hastalığında diyafram krusları arasındaki açı ile asit reflü şiddeti arasındaki ilişki: bir retrospektif kohort çalışması
  Pages 91 - 97
  Süleyman Orman, Ahmet Aslan
 2. Helicobacter pylori CagA IgG pozitifliğinin gastrointestinal yakınmalar ve histopatolojik bulgular ile ilişkisi
  Pages 98 - 103
  Sibel Bakırcı Üreyen, Cumali Efe, Narin Nasıroğlu İmga, Tankut Köseoğlu, Ersan Özaslan, Hasan Tunca, Engin Sennaroğlu
 3. Sonoelastrografi ile fokal pankreas kitleleri; fokal pankreatit mi? Pankreatik adonakanser mi?
  Pages 104 - 109
  Melike Ruşen Metin, Mustafa Tahtacı
 4. C-Reaktif Protein/Albümin Oranının Sirotik Hastalarda Prognostik Amaçlı Kullanımı
  Pages 110 - 116
  Mustafa Kaplan, İhsan Ateş, Meral Akdoğan Kayhan, Sabite Kaçar, Muhammet Yener Akpınar, Volkan Gökbulut, Orhan Coşkun, Adem Aksoy, Ufuk Barış Kuzu
 5. Prekanseröz lezyonların Helicobacter pylori eradikasyonuna olan etkisi
  Pages 117 - 122
  Evrim Kahramanoğlu Aksoy, Muhammet Yener Akpınar, Ferdane PİRİNÇÇİ SAPMAZ, Zeynep Göktaş, Gülçin Güler ŞİMŞEK, Metin Uzman, Yaşar Nazlıgül
 6. Kolon polipleri ve diyet ilişkisi
  Pages 123 - 130
  Yasin Şahintürk, Ayhan Hilmi Çekin
 7. Characteristics of non-hepatic cancers in cirrhotic patients
  Pages 131 - 136
  Enver Akbaş, Reskan Altun, Murat Korkmaz
 8. Kronik hepatitli ve karaciğer sirozlu hastaların biyoelektrik impedans yöntemi ile değerlendirilmesi
  Pages 137 - 141
  Haşim Nar, İdris Kırhan, Hüseyin Taşkıran, Ahmet Uyanıkoğlu, Necati Yenice
 9. Neopterin as an indicator of inflammation in chronic viral hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma
  Pages 142 - 147
  Muhammed Fatih Aydın, Şule Namlı Koç, Sabiye Akbulut, Dilek Oğuz