Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr
Kapak Resmi

79.706

359.355
Cilt: 17 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 17 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Konya il merkezinde gastroözofageal reflü hastalığı prevalansı
  Sayfalar 2 - 11
  Özlem ÖZER ÇAKIR, Ahmet ÇİZMECİOĞLU, Murat BIYIK, Sami ÇİFÇİ, Hüseyin ATASEVEN, Hakkı POLAT, Ali DEMİR
 2. Çölyak hastalığında Helicobacter pylori prevalansının değerlendirilmesi
  Sayfalar 12 - 17
  Evrim Kahramanoğlu Aksoy, Ferdane Sapmaz, Muhammet Yener Akpınar, Metin Uzman
 3. Gaitada gizli kan testi pozitifliği nedeni ile kolonoskopi yapılan hastaların kolonoskopik ve patolojik sonuçlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 17 - 20
  Özlem Gül UTKU, Bilal ERGÜL, Dilek OĞUZ
 4. MDCT findings of gastrointestinal lipomas from esophagus to rectum
  Sayfalar 21 - 28
  Berat Acu
 5. Changes in serum levels of cytokeratin-18 fragments in patients with chronic hepatitis C under antiviral therapy
  Sayfalar 28 - 32
  Altay KANDEMİR, Mustafa ÇELİK, Belkis ÜNSAL
 6. Transhepatic Endovascular Portal Vein Embolization Before Hepatectomy
  Sayfalar 33 - 37
  Çetin Murat Altay, Osman Melih Topçuoğlu, Ayhan Alpar, Murat Bülent Küçükay, Fahrettin Küçükay, Tuncer Temel
 7. Jejunal duvar kalınlaşmasının nadir bir nedeni: Primer seröz papiller peritoneal karsinoma
  Sayfalar 38 - 40
  Banu Demet COŞKUN, Eylem SEVİNÇ
 8. Alerjik rinitli bir olguda eozinofilik özofajit
  Sayfalar 41 - 43
  Fatma DÜŞÜNÜR GÜNSEN, Serhat BOR, Murat SEZAK, Aytül Zerrin SİN