Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

ISSN 1303-6629 | e-ISSN 2149-0600 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türk Gastroenteroloji Vakfı | http://www.akademik.tgv.org.tr
Kapak Resmi

76.407

326.091
Cilt: 16 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 16 - Sayı 3 - Kas 2017
 1. Helicobacter pylori eradikasyonunda ardışık 5+5 (10) günlük ve ardışık 7+7 (14) günlük tedavilerin karşılaştırılması
  Sayfalar 91 - 96
  Çiğdem CİNDOĞLU, Ahmet UYANIKOĞLU, Umut SERT, Necati YENİCE
 2. Karabük ilinde çocuk hastalarda hepatit A, B ve C seroprevalansı
  Sayfalar 97 - 100
  Erkan DOĞAN, Eylem SEVİNÇ, Cüneyt KURU
 3. Sirozlu çocuklarda kalp fonksiyonlarının doku Doppler görüntüleme ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 101 - 105
  Elif ÇELİK, Cemşit KARAKURT, Serkan Fazlı ÇELİK, Ayşe SELİMOĞLU, Fatma İlknur VAROL
 4. Vitamin D reseptör gen polimorfizmi ile primer biliyer siroz ilişkisi
  Sayfalar 106 - 109
  Fatma Ebru AKIN, Gülay GÜLEÇ CEYLAN, Aylin DEMİREZER BOLAT, Öykü TAYFUR YÜREKLİ, Mustafa TAHTACI, Eyüp SELVİ, Naciye Şemnur BÜYÜKAŞIK, Osman ERSOY
 5. Hipertrigliseridemi ilişkili akut pankreatit hastalarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 110 - 114
  Altay KANDEMİR, Adil COŞKUN
 6. Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatitli hastalarımız ve plazmaferez deneyimimiz
  Sayfalar 115 - 117
  Muhammet Yener AKPINAR, Erkin ÖZTAŞ, Zeki Mesut Yalın KILIÇ, Mustafa KAPLAN, Volkan GÖKBULUT, Ertuğrul KAYAÇETİN
 7. Patognomonik CA 19-9 yüksekliğine sebep olan dalak kisti olgusu
  Sayfalar 118 - 120
  Hüseyin DEMİRSOY, Ahmet Tarık EMİNLER, Metin ERCAN, Mustafa İhsan USLAN, Aydın Şeref KÖKSAL, Erkan PARLAK