Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2667-405X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-405X | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi

69.242

424.519

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Dergimizin Tarandığı İndeksler

TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), SOBİAD, ASOS Index, EBSCO ve ProQuest