Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi

63.693

377.350

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Cilt: 20 Sayı: 2 (2018) Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 2 - Eki 2018
 1. Kamu Diplomasisinin Askerî Boyutu: ABD Muharip Komutanlıklarının Kamu Diplomasisi Faaliyetleri
  Sayfalar 244 - 270
  Gülcan IŞIK, Oktay YILDIZ
 2. Uluslararasılaşan Yerel Yönetimler: Yerel Dış Politika (Paradiplomasi) Kavramına Teorik Bir Bakış
  Sayfalar 271 - 288
  Hasan YAYLI, Yasin Can GÖNÜLTAŞ
 3. Türkiye’de Sermaye Birikiminin İşsizlik Oranı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 289 - 316
  Anıl ERALP
 4. Yaşlı Pazarının Sosyal Medya Kullanımlarının Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin Teknoloji Kabul Modeli Kapsamında İncelenmesi: 55 Yaş Üstü Kadınlara Yönelik Bir Çalışma
  Sayfalar 317 - 336
  Gaye AÇIKDİLLİ, Kumru Didem ATALAY, F. Bahar KURTULMUŞOĞLU, Ezgi ÇIDAM
 5. Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Kamu Politikaları: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 337 - 359
  Mahmut İNAN, Murat DEMİR
 6. Üretim ile Reel Efektif Döviz Kurunun Uzun Dönemli İlişkisi: Kazakistan Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 360 - 387
  Sezer BOZKUŞ, Hakan KAHYAOĞLU
 7. Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma
  Sayfalar 388 - 398
  Bünyamin DEMİRGİL, Fatih ŞANTAŞ, Gülcan ŞANTAŞ
 8. Sosyal Kaytarmanın Örgütsel Sinizme Etkisinde Zorunlu Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü: Sosyal Ağ Gruplarında Bir Araştırma
  Sayfalar 399 - 416
  Burçak YAKIN, Alptekin SÖKMEN
 9. Dış Politika Analizi Modeli Olarak Neoklasik Realizm: İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Türk Dış Politikasının Analizi
  Sayfalar 417 - 440
  Sami KİRAZ
 10. A Critique of Dominant Development Tendency in the Context of Neoliberal Policies
  Sayfalar 441 - 455
  Fatih Buğra ERDEM
 11. Bölüşüm Üzerine: Ülkelerarası Rekabet Gücü İle Yurtiçi Bölüşüm İlişkisi
  Sayfalar 456 - 469
  Esat Neyse DAŞDEMİR
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-2024 2148-1792 1999-2018
Makale Gönder
Dergimizin Tarandığı İndeksler

TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), SOBİAD, ASOS Index, EBSCO ve ProQuest