Ahenk Müzikoloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2459-0754 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Medeniyet Üniversitesi |

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri ve Değerli Akademisyenler, 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) bir ilke daha imza atıyor. Üniversitenin desteklediği, Türk müzikolojisinin problemlerine öncelik veren bir dergiyi çıkarmak üzere Türk Musikisi Bölümü çalışmalarına başlamıştır. Derginin amacı ise dünya müzikolojisine bir katkı sağlayacak akademisyenlere yayın alanı sunmakla birlikte, Dünya’da bir Türk müzikoloji etkisi yaratmak olacaktır.  

Tarihsel Müzikoloji, Müzik Teorisi (Türk ve Avrupa Müzik Teorisi), Müzik Antropolojisi, Türk Müzik Tarihi, Avrupa Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Müzik ve Politika başta olmak üzere Sistematik, Kültürel ve Disiplinlerarası Müzikoloji konularında Türk müzikolojisinin problemlerine öncelik veren, başka araştırmalara kaynak olabilecek, özgün makaleler beklenmektedir.  

Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Her makale bu iki dilden 150-200 kelimeden oluşan; amaç, bulgular ve sonucu belirten birer “öz” barındırmalıdır. Bunlara ilave olarak akademik dil sorumluluğu yazarlara ait olmak üzere farklı dillerde de özet kabul edilmektedir. Yayın Kurulu bu konuda yetkilidir. Yazıların 7500-10.000 kelime arasında olması tercih edilir.

Yazılar yayın kurulu uygun gördüğü takdirde en az iki hakeme gider, yayınlanıp yayınlanmamasının eşitliği durumunda üçüncü hakemin görüşü alınır. Eleştirilerde kişiselleştirilmemesi esası gereği akademik bilgi eleştirisi yapan eleştiri yazıları dikkate alınır. Her sayıda kitap tanıtımlarına da yer verilecektir. Yazarların ve hakemlerin birbirlerinden gizlenmesi esastır. Dergi, lisansüstü öğrencilerin nitelikli yazılarına da açıktır.

Ahenk Müzikoloji Dergisi

ISSN 2459-0754 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İstanbul Medeniyet Üniversitesi |
Kapak Resmi

934

1.305

Saygıdeğer Öğretim Üyeleri ve Değerli Akademisyenler, 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) bir ilke daha imza atıyor. Üniversitenin desteklediği, Türk müzikolojisinin problemlerine öncelik veren bir dergiyi çıkarmak üzere Türk Musikisi Bölümü çalışmalarına başlamıştır. Derginin amacı ise dünya müzikolojisine bir katkı sağlayacak akademisyenlere yayın alanı sunmakla birlikte, Dünya’da bir Türk müzikoloji etkisi yaratmak olacaktır.  

Tarihsel Müzikoloji, Müzik Teorisi (Türk ve Avrupa Müzik Teorisi), Müzik Antropolojisi, Türk Müzik Tarihi, Avrupa Müzik Tarihi, Müzik Sosyolojisi, Müzik ve Politika başta olmak üzere Sistematik, Kültürel ve Disiplinlerarası Müzikoloji konularında Türk müzikolojisinin problemlerine öncelik veren, başka araştırmalara kaynak olabilecek, özgün makaleler beklenmektedir.  

Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Her makale bu iki dilden 150-200 kelimeden oluşan; amaç, bulgular ve sonucu belirten birer “öz” barındırmalıdır. Bunlara ilave olarak akademik dil sorumluluğu yazarlara ait olmak üzere farklı dillerde de özet kabul edilmektedir. Yayın Kurulu bu konuda yetkilidir. Yazıların 7500-10.000 kelime arasında olması tercih edilir.

Yazılar yayın kurulu uygun gördüğü takdirde en az iki hakeme gider, yayınlanıp yayınlanmamasının eşitliği durumunda üçüncü hakemin görüşü alınır. Eleştirilerde kişiselleştirilmemesi esası gereği akademik bilgi eleştirisi yapan eleştiri yazıları dikkate alınır. Her sayıda kitap tanıtımlarına da yer verilecektir. Yazarların ve hakemlerin birbirlerinden gizlenmesi esastır. Dergi, lisansüstü öğrencilerin nitelikli yazılarına da açıktır.