Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr

Önemli bilgilendirme: Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Lütfen aday makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden gönderiniz.

Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr
Kapak Resmi

215.209

529.987

Önemli bilgilendirme: Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Lütfen aday makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden gönderiniz.

Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Cilt 18 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE BİR EĞİTSEL OYUNLA “İÇ ORGANLARINI TANIYABİLME” KONUSUNUN ÖĞRETİMİ
  Sayfalar 1887 - 1902
  Kübra ASLAN, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Murat KURT
 2. OYUN UYGULAMALARI VE ÖĞRETMEN MERKEZLİ ÖĞRETİM İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VOLEYBOL DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
  Sayfalar 1903 - 1920
  Mehmet ASMA, Mümine SOYTÜRK
 3. KATILIMCILAR KİTLESEL AÇİK ÇEVRİMİÇİ DERSLERE NEDEN KATİLİYORLAR? ATADEMİX ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1921 - 1937
  Melike AYDEMİR, Embiya ÇELİK, Engin KURŞUN, Selçuk KARAMAN
 4. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE SINIF İÇİ UYGULAMALARI
  Sayfalar 1938 - 1959
  Murat BARTAN, Handan Asûde BAŞAL
 5. ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ
  Sayfalar 1960 - 1977
  Buşra SARI, Mustafa BAYRAKCI
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİ İLE PSİKOLOJİK YARDIM İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1978 - 1990
  Şeyma BİLGİZ, Adem PEKER
 7. ANAOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1991 - 2010
  Zeynep DERE
 8. UZAMSAL İLİŞKİLER TESTİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
  Sayfalar 2011 - 2032
  Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ, Behçet ORAL
 9. EVLİLİKTE BAĞIŞLAMA ÖLÇEĞİ-OLAY: TÜRKÇE’YE UYARLAMA, GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 2033 - 2049
  Emine DURMUŞ, Abdullah MANAP
 10. ÖĞRETMENLERİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA İLİŞKİN ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE TUTUMLARI
  Sayfalar 2050 - 2070
  Menekşe ESKİCİ, Raşit ÖZEN
 11. GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YABANCI DİL KELİME BİLGİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI
  Sayfalar 2071 - 2090
  Abdülmenaf GÜL, Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ, Nehir YASAN, Cemil YURDAGÜL, Zahide YILDIRIM
 12. GRAFİK TASARIM KAVRAMINA İLİŞKİN YAPILAN TEZLERİN KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL ANALİZİ: YÖK TEZ MERKEZİ VE OATD VERİTABANLARININ KIYASLANMASI
  Sayfalar 2091 - 2102
  Emrehan GÜLTEKİN, Gözde SEZEN GÜLTEKiN
 13. SÜPERVİZÖR ROLLERİ ÖLÇEĞİ’NİN (SRÖ) GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 2103 - 2122
  Tahsin İLHAN, Yusuf SARIKAYA, Mustafa Kemal YÖNTEM
 14. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO) İLE İLGİLİ ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 2123 - 2147
  Mustafa KIŞOĞLU, Özgül KELEŞ
 15. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DANIŞMADAN BEKLENTİLERİ: CİNSİYET, PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DENEYİMİ, PSİKOLOJİK YARDIM ALMAYA İLİŞKİN TUTUM VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 2148 - 2171
  Melike KOÇYİĞİT, Burcu PAMUKÇU
 16. UNDERGRADUATE ELT STUDENTS’ PERSPECTIVE ON A COURSE-BASED SCIENTIFIC RESEARCH CONVENTION
  Sayfalar 2172 - 2192
  Perihan KORKUT
 17. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 2193 - 2206
  Oğuzhan KURU
 18. ÖZEL YETENEKLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ KİMLİK VE ÖZGECİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 2207 - 2226
  Adnan ÖZBEY, Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ
 19. KAYNAŞTIRMA SINIFI ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL DERS KİTAPLARINDA VE DERSLERDE İLLÜSTRASYON KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 2227 - 2242
  Elif SAZAK, Meral PER, Orhun TÜRKER
 20. SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞ FARKINDALIKLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 2243 - 2269
  Merve ŞAHİN KÜRŞAD
 21. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE ÖZ-YETERLİK ALGILARI VE HİZMETİÇİ EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
  Sayfalar 2270 - 2297
  Nesrin SÖNMEZ, Serpil ALPTEKİN, Bayram BIÇAK
 22. OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL AĞLARI KULLANIM AMAÇLARI İLE BİREYSEL YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 2298 - 2320
  Esra SARI, Osman TİTREK
 23. 48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN LAP-3 GELİŞİM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 2321 - 2356
  Hilal İlknur TUNÇELİ, Rengin ZEMBAT
 24. AİLELERİN SINIF ÖĞRETMENLERİNE UYGULADIĞI MOBBİNG DAVRANIŞLARI
  Sayfalar 2357 - 2389
  Harun TÜRK, Kasım KIROĞLU
 25. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİSİ STANDARTLARI TANIMLAMALARINA VE GÖSTERGELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 2390 - 2407
  İlker YAKIN, Selin OKUR
 26. ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI KORUMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK ÜZERE YAPILMIŞ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 2408 - 2427
  Azize AKTAŞ YASA
 27. İNFORMAL İLETİŞİM KANALLARININ GELİŞİM SÜRECİ VE GRAFİK TASARIM
  Sayfalar 2428 - 2446
  Serap YASA
 28. OKUL MÜDÜRLERİNİN ZÜMRE ÇALIŞMALARINI YÖNETEBİLME DURUMU
  Sayfalar 2447 - 2474
  Şenyurt YENİPINAR
 29. TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM ALANINDA YAPILAN MATEMATİK ARAŞTIRMALARININ BETİMSEL ANALİZİ
  Sayfalar 2475 - 2501
  Ahmet YIKMIŞ, Mehtap KOT, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Burcu AKTAŞ
 30. ÖZ-ŞEFKAT ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 2502 - 2517
  Musa YILDIRIM, Tuğba SARI
 31. VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE AKADEMİSYEN OLMAK: RUTİNLER VE BU RUTİNLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Sayfalar 2518 - 2540
  Merve ZAYİM KURTAY, Aysemin DURAN
 32. APARTMANLAR OYUNUNUN ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ UZAMSAL GÖRSELLEŞTİRME YETENEKLERİNE OLAN ETKİSİ
  Sayfalar 2541 - 2559
  Nilüfer ZEYBEK, Elif SAYGI