Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr

Önemli bilgilendirme: Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Lütfen aday makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden gönderiniz.

Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr
Kapak Resmi

202.748

462.966

Önemli bilgilendirme: Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Lütfen aday makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden gönderiniz.

Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Cilt 18 - Sayı 3 - Eki 2018
 1. İÇİNDEKİLER (CİLT:18 - SAYI:3)
  Sayfalar 1 - 10
  BAİBU EĞİTİM FAKÜLTESİ
 2. MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERLE MÜZİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK ve GEÇERLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1232 - 1251
  Mehmet Şahin Akıncı, Elif SAZAK PINAR, Uğur ALPAGUT
 3. ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN MOTİVASYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1252 - 1268
  Nurullah AKSEL, Cevat ELMA
 4. İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN TÜRK KÜLTÜRÜNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1269 - 1285
  Cengiz ALYILMAZ, Onur ER
 5. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARI VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1286 - 1312
  Aysel ARSLAN
 6. EĞİTİM ORTAMLARI AÇISINDAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI
  Sayfalar 1313 - 1330
  Ayhan BABAROĞLU
 7. GELECEKTE SEÇMEK İSTEDİKLERİ MESLEKLERE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1331 - 1359
  Muhammd Doğukan BALÇIN, Melike YAVUZ TOPALOĞLU
 8. YARATICI PROBLEM ÇÖZME ÖZELLİKLERİ ENVANTERİ’Nİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1360 - 1377
  Demet BARAN BULUT, Ali Sabri İPEK, Berna AYGÜN
 9. HARMANLANMIŞ VE YÜZ-YÜZE ÖĞRENME ORTAMLARINDA KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
  Sayfalar 1378 - 1403
  Ali ÇETİN, Ömer Faruk ÖZDEMİR
 10. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK TÜRLERİNE İLGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 1404 - 1415
  Halil Ozan DEMİRTAŞ, Hüsniye Seval KÖSE
 11. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1416 - 1432
  Zühal DİNÇ ALTUN, Fatma Gül UZUNER
 12. ÇOKLU ZEKÂ KURAMI DESTEKLİ DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ
  Sayfalar 1433 - 1455
  Salih Kürşad DOLUNAY, Ömer SAVAŞ
 13. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “MANTIK” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORLARI
  Sayfalar 1456 - 1473
  Ekrem Ziya DUMAN, Aylin ARSLAN, Özlem KÜÇÜKŞABANOĞLU
 14. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KONUSUNDAKİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ VE KÖKENLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 1474 - 1493
  Meryem GÖRECEK BAYBARS
 15. ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETİM ELEMANLARININ FARKLILIKLARA YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 1494 - 1513
  Gizem GÜNÇAVDI, Soner POLAT
 16. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1514 - 1553
  Yüksel GÜNDÜZ, Hatice KUMCAĞIZ
 17. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ ESKİÇAĞ TARİHİNE İLİŞKİN ÖGELERİN İNCELENMESİ (TÜRKİYE, ÇEK CUMHURİYETİ, İNGİLTERE, İRLANDA CUMHURİYETİ, SİNGAPUR VE ABD NEW JERSEY ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1534 - 1553
  Güngör KARAUĞUZ, Tuğba Cevriye ÖZKARAL
 18. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUĞUN CİNSEL EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1554 - 1570
  Servet KARDEŞ, Neslihan GÜNEY KARAMAN
 19. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖZLEM YAPMAYA İLİŞKİN ALGILARI
  Sayfalar 1571 - 1584
  Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ
 20. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 1585 - 1602
  Funda NALBANTOĞLU YILMAZ, Hicran ÇETİN GÜNDÜZ
 21. MODELLERİN OKUMA- YAZMA- UYGULAMA YÖNTEMİ VE YEDİ İLKE İLE UYGULANMASININ MADDENİN TANECİKLİ YAPISI VE YOĞUNLUK KONULARININ KAVRAMSAL ANLAŞILMASINA ETKİSİ
  Sayfalar 1603 - 1638
  Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ
 22. YABANCI DİL ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ALGILARININ ZAMAN İÇİNDE DEĞİŞİMİ
  Sayfalar 1639 - 1659
  Mustafa ÖZDERE
 23. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ
  Sayfalar 1660 - 1677
  Ebru ÖZTÜRK AKAR
 24. CROSS GRADE ANALYSIS OF PROSPECTIVE SCIENCE TEACHERS’ PERCEPTIONS RELATED TO THE CONCEPT OF
  Sayfalar 1678 - 1701
  Günay PALİÇ ŞADOĞLU, Ayşegül SAĞLAM ARSLAN
 25. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1702 - 1721
  Musa POLAT, Hakkı KONTAŞ
 26. GENDER REPRESENTATIONS IN HIGH SCHOOL EFL COURSEBOOKS: AN INVESTIGATION OF JOB AND ADJECTIVE ATTRIBUTIONS
  Sayfalar 1722 - 1737
  Sibel SÖĞÜT
 27. TEKNOLOJİ ENTEGRASYON MATRİSİ’NİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI VE TEKNOLOJİ YETERLİKLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 1738 - 1758
  Hasan TENKOĞLU, Recep ÇAKIR
 28. MESLEK LİSELERİNDE DİSİPLİN SORUNLARI VE NEDENLERİ
  Sayfalar 1759 - 1778
  Esef Hakan TOYTOK, Muhammed Behçet YILDIRIM
 29. YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE KUVVET VE HAREKET ÜNİTESİNİN ÖĞRETİLMESİNDE ARGÜMANTASYON ODAKLI ÖĞRENME SÜRECİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
  Sayfalar 1779 - 1799
  Gülşah ULUAY, Abdullah AYDIN
 30. ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ: ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ARACI ROLÜ
  Sayfalar 1800 - 1821
  Tevfik UZUN
 31. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENİ KAVRAMLARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
  Sayfalar 1822 - 1840
  Yeşim YENER, Fatma ATALAY
 32. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA SÜRECİNDE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR
  Sayfalar 1841 - 1860
  Ahmet YIKMIŞ, Burcu AKTAŞ, Aysun Havva KARABULUT, Nesime Kübra TERZİOĞLU
 33. LİSE ÖĞRETMENLERİNDE TÜKENMİŞLİK, İŞ DOYUMU VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK: BURSA İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1861 - 1886
  Enis Yılmaz, Selçuk ASLAN