Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr

Önemli bilgilendirme: Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Lütfen aday makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden gönderiniz.

Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr
Kapak Resmi

190.465

398.608

Önemli bilgilendirme: Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Lütfen aday makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden gönderiniz.

Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Cilt 18 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 1
  ALPEREN YANDI
 2. İLK DEFA ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 634 - 654
  Taner ALTUN, Ahmet GÜLAY, Pembe Başak SİYAMBAŞ MAZLUM
 3. GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 655 - 666
  Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM
 4. ANKETLERDE DERECELEME TÜRÜ TEPKİ KATEGORİLERİNİN YANITLAYICILAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMLERİ
  Sayfalar 667 - 680
  Esin BAĞCAN BÜYÜKTURAN
 5. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 681 - 701
  Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Tuba ŞEN, Sümeyra ALATAŞ, Büşra TÜTÜNCÜ
 6. 2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FEN TEKNOLOJİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK (STEM) ENTEGRASYONU
  Sayfalar 702 - 735
  Mehmet BAHAR, Dündar YENER, Mustafa YILMAZ, Hayrettin EMEN, Fatma GÜRER
 7. EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI
  Sayfalar 736 - 751
  Münevver BAŞMAN, Müge ULUMAN, Emine Burcu TUNÇ
 8. BİYOLOJİ ÖĞRETMEN DÖNÜTLERİNİN BİÇİMLENDİRMEYE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 752 - 774
  Naci BAYRAK, Salih DOĞAN
 9. ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 775 - 795
  Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN
 10. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 796 - 814
  Hüseyin ÇEVİK, Şenol ORAKÇI, Osman AKTAN, Çetin TORAMAN, Burak AYÇİÇEK
 11. ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 815 - 833
  Mahmut ÇİTİL, Tamer KARAKOÇ, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT
 12. LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR
  Sayfalar 834 - 856
  Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN
 13. AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 857 - 873
  Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Nesime Kübra TERZİOĞLU
 14. ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL TABANLI MENTORLUK VE ÖZYETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 874 - 894
  Yusuf Celal EROL, Tuncay Yavuz ÖZDEMİR
 15. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 895 - 914
  Zehra Saadet FIRAT, Çağlayan DİNÇER
 16. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 915 - 931
  Tahsin FIRAT, Duygu KOÇAK
 17. TUTUM - BAŞARI PARADOKSUNDA TEPKİ STİLLERİNİN ROLÜ: DOKUZ ÜLKENİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 932 - 952
  Münevver İLGÜN DİBEK, Hatice Çiğdem YAVUZ, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU
 18. BLENDED LEARNING: A MODEL TO ENHANCE ENGAGEMENT IN READING CLASS
  Sayfalar 953 - 970
  Selma KARA
 19. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI VE PERFORMANSLARINA ETKİLERİ (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 971 - 996
  Murat KUL, Gülten HERGÜNER
 20. MATEMATİK TARİHİNİN ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ
  Sayfalar 997 - 1019
  Nazan MERSİN, Soner DURMUŞ
 21. İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (AİBU İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 1020 - 1040
  Ayhan ÖZ, Seyid SANCAK
 22. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1041 - 1063
  Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK
 23. THE EFFECTS OF CLUSTERING NEW WORDS IN SEMANTIC, THEMATIC OR UNRELATED SETS IN TEACHING VOCABULARY TO EFL LEARNERS
  Sayfalar 1064 - 1085
  Mustafa SARIOĞLU, Özgür YILDIRIM
 24. DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 1086 - 1103
  Kübra ŞENGÜL
 25. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL BİLGİYE YÖNELİK NESNELLİK VE GERÇEKLİK ALGILARI
  Sayfalar 1104 - 1126
  Ersin TOPÇU, Cemil ÖZTÜRK
 26. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI
  Sayfalar 1127 - 1155
  Meriç TUNCEL, Sevilay YILDIZ, Kaya YILDIZ, Ramazan YAVUZ
 27. YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMLARININ İŞİTME KAYBININ TANI, CİHAZLANMA VE EĞİTİME BAŞLAMA YAŞINA ETKİSİ
  Sayfalar 1156 - 1174
  Zerrin TURAN
 28. THE ROLE OF ART EDUCATION ON THE CREATIVE THINKING SKILLS OF STUDENTS IN MUSIC AND VISUAL ARTS EDUCATION: A COMPARISON FROM THE PERSPECTIVE OF THE MUSIC EDUCATION
  Sayfalar 1175 - 1195
  Kani ÜLGER
 29. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1196 - 1209
  Dila Nur YAZICI, Cansu YILDIZ, Mine Canan DURMUŞOĞLU
 30. AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1210 - 1230
  Sevilay YILDIZ
 31. DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT
  Sayfalar 1231 - 1243
  Hasan YILMAZ