Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr

Önemli bilgilendirme: Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Lütfen aday makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden gönderiniz.

Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr
Kapak Resmi

152.682

245.988

Önemli bilgilendirme: Makale değerlendirme süreci yalnızca Dergipark üzerinden yapılmaktadır. Lütfen aday makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden gönderiniz.

Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Cilt 17 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
 2. İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Açısından Öğretmen Yeterlikleri Hakkındaki Görüşleri
  Sayfalar 1641 - 1669
  Çağla ATMACA
 3. Aday Sınıf Öğretmenlerinde Problemli Akıllı Telefon Kullanımının İncelenmesi
  Sayfalar 1670 - 1682
  Yunus ALTUNDAĞ, Sefa BULUT
 4. Kodály Metodundan Uyarlanan Deşifre Şarkı Söyleme Uygulamaları
  Sayfalar 1683 - 1701
  Kıvanç AYCAN
 5. Türkiye’de Yayımlanan Çevre Eğitimi Konulu Makale ve Tezlerin Genel Analizi
  Sayfalar 1702 - 1720
  Mehmet BAHAR, Burak KİRAS
 6. Eğitim ve Fen Fakültesi Öğrencilerinin Korozyon Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Korozyonun Çevresel Etkileri ile İlgili Algılamaları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1721 - 1740
  Volkan BİLİR, Mehmet Levent AKSU
 7. Oyunlaştırılmış Çevrimiçi Sınıf Yanıtlama Sisteminin Akademik Başarıya Etkisi ve Sisteme Yönelik Görüşler
  Sayfalar 1741 - 1761
  Yusuf İslam BOLAT, Ömer ŞİMŞEK, Ülkü ÜLKER
 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Temel Değerler ile Akademik Sahtekârlık Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1762 - 1793
  Şerife Dilek BELET BOYACI, Gonca BABADAĞ, Mediha GÜNER
 9. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına empati becerisi ve farklılıklara saygılı olma değerinin kazandırılmasında storyline yönteminin etkisi
  Sayfalar 1794 - 1819
  İsmail Hakkı Çatlak, Emine Özlem Yiğit
 10. Okula Bağlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 1820 - 1837
  Meltem ÇENGEL, Tarık TOTAN, Suna ÇÖĞMEN
 11. Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1838 - 1859
  Sabahattin DENİZ, Canses TİCAN
 12. 4. Sınıf “Saf Madde ve Karışım” Konusunun Öğretiminde 5e Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1860 - 1881
  Ayşegül DERMAN, Özlem BADELİ
 13. Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (Mgdoi)’Nin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1882 - 1899
  Halil EKŞİ, Tuğba TÜRK, Akif AVCU
 14. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Matematik Alt Testi Asıl Sınav ve Mazeret Sınavlarının Madde Tepki Kuramına Göre Eşitlenmesi
  Sayfalar 1900 - 1915
  Emrah GÜL, Çilem DOĞAN GÜL, Ömay ÇOKLUK BÖKEOĞLU, Mustafa ÖZKAN
 15. Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 1916 - 1937
  Fatma ÜNAL, Cansu KALÇIK
 16. Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Eğitsel Yazılımların Çok Boyutlu Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1938 - 1956
  Hülya KARTAL, Şehnaz BALTACI GÖKTALAY, Şehnaz SUNGURTEKİN
 17. Türkiye-Kazakistan İlköğretim Matematik Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Sayfalar 1957 - 1973
  Elionora-Shofika KHALİDOVA, Menekşe Seden TAPAN-BROUTİN
 18. Sosyal Bilgiler Eğitiminde Girişimcilik Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Kaynaklar Bibliyografyası
  Sayfalar 1974 - 1993
  Murat TARHAN, Fahri KILIÇ
 19. Özel Eğitim Okulu Yöneticilerinin Özel Eğitim Mevzuatına Dair Görüşleri
  Sayfalar 1994 - 2013
  Mine KİZİR, Salih Paşa MEMİŞOĞLU
 20. Tga Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Etkililiğine İlişkin Bir Araştırma
  Sayfalar 2014 - 2035
  Nevin KOZCU ÇAKIR, Gökhan GÜVEN, Oğuz ÖZDEMİR
 21. Bilkent Senfoni Orkestrasının Türkiye’nin Müzik Hayatındaki Rolü
  Sayfalar 2036 - 2045
  Arif MÖHSÜNOĞLU
 22. Fazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi”nde Geleneksel ve Çağdaş Türk Müziği Unsurlarının İncelenmesi
  Sayfalar 2046 - 2057
  Aynur Elhan NAYİR
 23. İlkokuma Eğitimi ve Müzik
  Sayfalar 2058 - 2080
  Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE, Ebru BULUT ALIR
 24. İngilizce Hazırlık Programındaki Öğrenci ve Okutmanların İngilizce Konuşma Sınavlarına Dair Görüşleri
  Sayfalar 2081 - 2095
  Gökhan ÖZTÜRK
 25. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Dersleri Öğrenme Çıktılarının Özel Alan Yeterlikleriyle Örtüşme Düzeyi
  Sayfalar 2096 - 2116
  Yunus ÖZYURT, Mehmet BAHAR, Zekeriya NARTGÜN
 26. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki İmaj Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 2117 - 2141
  Emre SÖNMEZ, Necati CEMALOĞLU
 27. Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Merkezli Etkinlik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Bu Etkinliklere Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 2142 - 2159
  Selda ŞAN, Zafer İBRAHİMOĞLU
 28. İlkokul 4. Sınıf “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi” Dersinde Yaşanan Sorunların Sınıf Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 2160 - 2179
  Ersen TOPRAK, Selçuk Beşir DEMİR
 29. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere Üstbilişsel Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Öğretiminde Sesli Düşünme Yönteminin Etkililiği
  Sayfalar 2180 - 2201
  Meryem UÇAR RASMUSSEN, Nurhan CORA İNCE
 30. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Farklı Okunabilirlik Formüllerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 2202 - 2220
  Özlem ULU KALIN, Erol KOÇOĞLU
 31. Ortaokul Öğrencilerinin Yüzdeler Konusunda Sayı Duyularının İncelenmesi
  Sayfalar 2221 - 2243
  Ayşenur YAPICI, Mesture KAYHAN ALTAY