Baş Editör

Prof.Dr. Abdullah KAYA

Turkey
anatolianjbot@gmail.com
Konular: Mikoloji,Bitki Sistematiği,Biyoloji
Hakkında: +90 5424147316
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Editorial Board


Prof.Dr. Kenan DEMİREL

Turkey
kdemirel_99@yahoo.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Ordu Üniversitesi, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Prof.Dr. Ali ASLAN

Turkey
aliaslan@yyu.edu.tr
Konular: Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof.Dr. Güray UYAR

Turkey
gurayuyar@hotmail.com
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Biyoloji
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof.Dr. Yusuf UZUN

Turkey
yusufuzun2004@yahoo.com
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ

Prof.Dr. İbrahim TÜRKEKUL

Turkey
ibrahim.turkekul@gop.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Hamdi Güray KUTBAY

Turkey
hguray@omu.edu.tr
Konular: Biyoloji,Ekoloji,Bitki Sistematiği,Bitki Morfolojisi ve Anatomisi,Bitki Fizyolojisi
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Language Editor


Doç.Dr. Ali ÜNİŞEN

Turkey
aunisen@adiyaman.edu.tr
Konular: Eğitim Programları ve Öğretim,İngilizce,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: Adıyaman Üniversitesi