Amaç

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (AJESİ) yayın hayatına 2011 yılında  başlamış, uluslararası hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri alanında yapılan özgün akademik çalışmaların paylaşımını sağlamak ve disiplinlerarası bir yaklaşımla farklı eğitim alanlarına yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla kurulmuştur.

Kapsam

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisinde (AJESİ), eğitim bilimleri alanına ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor, etkinlik, biyografi ve kitap inceleme niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden sonra "yayınlanabilir" olduğuna dair karar verildikten sonra  yayımlanır

Öğretim ve öğrenme üzerine farklı türlerde akademik çalışmalar AJESİ'nin konu alanına girmekle birlikte aşağıdaki alanları da içermektedir: Nitel, etnografik, tarihsel, fenomenolojik, durum çalışmaları, olay araştırması ya da karma araştırma yaklaşımları; görüş makaleleri; politikalar üzerine perspektifler; ve eleştirel alanyazın taramaları, vb.