Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri
Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri

Ayhan Bayrak [1]

204 735

Bu araştırmanın amacı, Almanca Öğretmenliği programı öğrencilerinin yabancı dil eğitiminde bilgisayar ve internetin kullanımına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Katılımcıların belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 20 öğrenciden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanan veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların yabancı dil eğitiminde bilgisayar ve internet teknolojilerinin kullanmaya ilişkin olumlu oldukları, bu teknolojilerin yabancı dil eğitiminde hem bir kaynak hem de pratik yapmak için bir araç olduğunu, en büyük dezavantajının güvenlik olduğunu ifade ettikleri bulunmuştur. Bu sonuçlara bağlı olarak bilgisayar ve internet teknolojilerinin yabancı dil öğretimi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi şeklinde öneriler getirilmiştir
The purpose of the present study was to reveal the views of students from the department of German Language Teaching about the use of computer and Internet in foreign language teaching. The maximum variation sampling method, one of the purposeful sampling methods, was used. The research data collected via semi-structured interviews held with 20 students attending the department of German Language Teaching at the Education Faculty of Anadolu University were analyzed and interpreted with descriptive analysis techniques. The research process revealed that the participants had positive views about the use of computer and Internet in foreign language teaching; that these technologies were regarded both as a tool for practice and as a resource in foreign language teaching; and that its biggest disadvantage was related to its safety. Depending on these results, various suggestions were put forward regarding informing and guiding students about the use of computer and Internet technologies in foreign language teaching
  • TELS Journal, 6(12), 25 Kasım 2012 tarihinde
  • Miles, M.& Huberman, M. (1994). An expanded sourcebook qualitative data analysis 2nd Ed..
  • California: Sage Publications. Meral, M. (1999). Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerin internete bakış açıları ve kullanım amaçları.
  • Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler-2 Kitapçığı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, s. 113-124. Lefer, S. (n.d.). Computereinsatz im DaF-Unterricht. 25 Kasım 2012 tarihinde fl.uludağ.edu.tr/alyaz/alyaz- dissertation.pdf adresinden erişilmiştir.
  • Göktaş, Y.,Yıldırım, Z., & Yıldırım, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), s. 30-50.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayhan Bayrak

Bibtex @ { ajesi18744, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Bayrak, Ayhan} }
APA Bayrak, A . (2013). Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 3 (1), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/1528/18744
MLA Bayrak, A . "Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 (2013): <http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/1528/18744>
Chicago Bayrak, A . "Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 (2013):
RIS TY - JOUR T1 - Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri AU - Ayhan Bayrak Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 1 SN - 2146-4014- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri %A Ayhan Bayrak %T Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri %D 2013 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Bayrak, Ayhan . "Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar ve İnternetin Kullanımına İlişkin Görüşleri". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 3 / 1 (June 2013): -.