İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Murat Ertürk [1]

194 954

When it comes to determining the success of a curriculum, there is perhaps direct correlation between the curriculum and the teachers who are the primary practitioners; and whether or not
Bir öğretim programının başarılı olup olmadığının belirlenmesi söz konusu olduğunda, program ile onun başlıca uygulayıcıları olan öğretmenlerin programı benimsemeleri arasında bir doğru orantı olduğu söylenebilir. Bu açıdan Görsel Sanatlar dersi öğretmenlerinin görüşleri, Görsel Sanatlar dersi öğretim programının geleceği açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın konusunu, ilköğretim ikinci kademedeki Görsel Sanatlar dersi öğretmenlerinin, 2006 yılından itibaren uygulanan öğretim programına ilişkin görüşleri oluşturmaktadır. Bu çalışma içerisinde değerlendirmeye alınan bulgular, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında, Bursa İli merkez üç ilçeye bağlı (Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım) resmi 30 ilköğretim okulunda görev yapan 39 Görsel Sanatlar dersi öğretmeni ile yapılan anket sonucunda elde edilen bulguların bir bölümünü oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Görsel Sanatlar dersi öğretmenlerinin yeni programı eskisine kıyasla daha iyi buldukları fakat uygulama sırasında sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir. Yaşanan sıkıntıların öncelikle fiziki altyapının yetersizliğine dayandığı görülmüştür. Ayrıca öğretmenler, hizmet içi eğitimlerin yetersiz olması, değerlendirme formlarının işlevini yerine getirememesi, dört sanat disiplininde yer alan etkinliklerin uygulanamaması gibi sorunları belirtmişlerdir. Elde edilen bulgular doğrultusunda belirlenen alanlarda programın geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen önerilerde bulunulmuştur.
Görsel Sanatlar, Yapılandırmacılık, İlköğretim, Öğretmen, Program
  • Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 629-6
  • San, İ. (1979). Sanatsal Yaratma, Çocukta Yaratıcılık, 2. Baskı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü Articles
Yazarlar

Yazar: Murat Ertürk

Bibtex @ { ajesi18748, journal = {Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Ertürk, Murat} }
APA Ertürk, M . (2015). İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3 (1), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/1528/18748
MLA Ertürk, M . "İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2015): <http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/1528/18748>
Chicago Ertürk, M . "İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi AU - Murat Ertürk Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 1 SN - 2146-4014- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %A Murat Ertürk %T İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %D 2015 %J Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2146-4014- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Ertürk, Murat . "İlköğretim II. Kademe Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Nisan 2015): -.