Year 2014, Volume 4, Issue 2, Pages 82 - 83 2014-12-01

Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program
Uluslararası Erasmus Programı Çerçevesinde Türkiye’ye Gelen Sanat ve Tasarım Öğrencilerinin Türk Kültürü Algıları

Suzan Duygu Erişti [1]

371 647

Today’s multicultural interaction includes connection between cultures and behaviors through cultural awareness. Individuals’ increasing interest in other cultures and communication skills to be able to constructively communicate with people from different cultures, while bracing themselves for the real challenges of today’s multicultural world. Thus, international collaboration, interactions, applications and projects gain importance in the educational environment. The main purpose of this research is to reveal International Erasmus art and design students’ cultural awareness, through their daily life experiences and observations through new culture they come in and determine the effect of new culture on their artistic representations. The data of the study were gathered from 4 Erasmus students from Anadolu University in Eskisehir, Turkey. For the main purpose of the research it was asked students on cultural understanding and awareness in the culture they come in based on their thoughts and design projects. The data of the research, which was projected based on the qualitative research method, were collected in the form of semi structured interviews, design projects and written thoughts on the elements depicted in design projects, and the findings obtained were analyzed and interpreted based on the thematic analyses method. As a result of the research, it was found that the students explained their cultural awareness through deep understanding of Turkish culture, cultural and traditional values in Turkish culture
Günümüzde çok kültürlü etkileşimler, kültürel farkındalığa dayalı kültürlerarası iletişim ve bağlantıları içermektedir. Bireylerin çok kültürlü bir yaklaşım içerisinde farklı kültürler içerisinde etkin olmak adına kültürel iletişim becerilerine sahip olmaları ise bir gereklilik halini almış ve eğitim-öğretim ortamlarında uluslararası işbirlikleri, etkileşimler, uygulamalar ve projeler önem kazanmıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın temel amacı, Erasmus değişim programı aracılığıyla Anadolu Üniversitesi’ne gelen sanat ve tasarım öğrencilerinin yeni karşılaştıkları kültüre ait farkındalıklarını, günlük yaşam deneyimleri doğrultusunda ve karşılaştıkları yeni kültüre ilişkin gözlemlerine dayalı olarak belirlemek ve karşılaştıkları yeni kültürün etkilerini sanatsal olarak ne şekilde ifade ettiklerini görüşlerine dayalı olarak ortaya koymaktır. Bu temel amaca dayalı olarak araştırmanın örneklemini 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Anadolu Üniversitesi’ne gelen Erasmus öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma amacı çerçevesinde öğrencilerin yeni karşılaştıkları kültüre ilişkin kültürel farkındalıklarını ve edinimlerini, düşünceleri ve tasarım projeleri çerçevesinde ortaya koymaları istenmiştir. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemine dayalı yarı yapılandırılmış görüşmeler, tasarım projeleri ve tasarım projelerine dayalı yazılı görüşleri (doküman) çerçevesinde toplanmıştır. Elde edilen bulgular tematik analiz çerçevesinde çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin kültürel farkındalıklarını Türk kültürü, Türk kültürüne dayalı kültürel ve geleneksel değerlere ilişkin derin bir anlamlandırma çerçevesinde açıkladıkları söylenebilir
 • oluşmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Çünkü bireylerin kültürlerarası iletişim becerilerinin
 • oluşmasını ve gelişmesini sağlamanın en etkili yolu onların çok kültürlü bir ortamda deneyim
 • yaşamalarına olanak tanımaktır (Hofstede & Hofstede, 2005). Günümüz çok kültürlü dünyasında
 • farklı kültürlerden insanların birbirleri ile etkileşimleri ve bireylerin çok kültürlü iletişim
 • becerilerinin önemi düşünüldüğünde kültürel farkındalığın ön yargısız bir biçimde oluşmasına
 • olanak tanıyan Erasmus öğrenci değişim programı gibi programların önemi de açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
 • Aland, J. (2005). The arts: In schools: Beyond 2000. Queensland Studies Authority. Erişim Tarihi: 12 Şubat 2012, Erişim Yeri: http://www.qsa.qld.edu.au/yrs1to10/kla/arts/research.html
 • Altheide, D. L., & Johnson, J. M. (2011). Reflections on interpretive adequacy in qualitative research. N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln içinde (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (ss. 581-594). Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Bamford, A., 2006. The Wow factor: Global research compendium on the impact of the arts in education. Berlin: Waxmann Verlag.
 • Brown, L. (2009). A failure of communication on cross-cultural campus. Journal of Studies in International Education, 13(4), 439-454.
 • Carlson, J. S., Burn, B., Useem, J., & Yachimowicz, D. (1990). Study abroad: The experience of American undergraduates. Westport, CT: Greenwood Press.
 • Carlson J. S. & Widaman, K. F. (1988). The effects of study abroad during college on attitudes toward other cultures. International Journal of Intercultural Relations, 12(1), 1-18.
 • Clarke, R. (1996). The meaning of artistic tradition in a multicultural society, Journal of Art and Design Education, 8(3), p. 171
 • Demir, A. & Demir, S. (2009). Erasmus programının kültürlerarası diyalog ve etkileşim açısından değerlendirilmesi (Öğretmen adaylarıyla nitel bir çalışma), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 95-105.
 • Eisner, E. W. (1972) Educating artistic vision. New York: Macmillan Publishers Co. Inc.
 • Ersoy, A. & Günel, E. (2011) Erasmus Aracılığıyla Kültürlerarası Deneyim: Öğretmen Adaylarının Bireysel ve Mesleki Gelişimleri, Eurasian Journal of Educational Researches (EJER, Eğitim Araştırmaları), 42.
 • Goldstein S. B., & Kim, R. (2006). Predictors of US college students’ participation in study abroad programs: A longitudinal study. International Journal of Intercultural Relations, 30(4), 507- 521.
 • Erişti, S. D. (2009). Using an interactive art education application to promote cultural awareness: A case study from Turkey. International Journal of Education Through Art. (5)2&3.
 • Hague, E. (2001). Nationalty and childrens’ drawings – pictures ‘about Scotland’ by primary school children in Edinburg, Scotland and Syracuse, New York State. Scottish Geographical Journal, 117(2), 77-99.
 • Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. 2003. Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27(4), 421-443.
 • Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: McGraw Hill.
 • Kitsantas. A. (2004). Studying abroad: The role of college students’ goals on the development of c6ross–cultural skills and global understanding. College Student Journal, 38(3), 441-452.
 • McFee J (1991) Change and the cultural dimensions of art education. Unpublished paper. Oregon: University of Oregon.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd edn.), Sage:London & Thousand Oaks, California.
 • Neuliep, J. W. & Ryan, D.J (1998). The influence of intercultural communication apprehension and socio-communicative orientation on uncertainty reduction during initial cross-cultural interaction. Communication Quarterly, (46)1.
 • Patton, M.Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications.
 • Robinson, K., (1999). Culture, creativity and the young: Developing public policy. Cultural Policies Research and Development Unit Policy Note No. 2. Strasbourg: Council of Europe.
 • Scott, D., & Morrison, M. (2005). Key ideas in educational research. London: Continuum International Publishing.
 • Sharp, C. & Le Métais, J. (2000). The arts, creativity and cultural education: An international perspective, International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Project. London: Qualifications and Curriculum Authority.
 • Spradley, J. P. (1980). Participant observations. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
 • Süngü, H. (2008). Yüksek Öğretimin Avrupa Birliği politikalarına girmesi ve genişlemesi, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8(2).
 • Swinger, A. K. (1985). Planning for study abroad. Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
 • Taggart, G., Whitby, K. & Sharp, C., 2004. Curriculum and progression in the arts: an ınternational study. (Final report) International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Project). London:Qualifications and Curriculum Authority.
 • Wortman, T. I. (2003, February). Psychological effects of studying abroad: Openness to diversity. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences Vol 63 (7- A): 2479.
 • Yağcı E, Ekinci C. E, Burgaz B, Kelecioğlu H & Ergene T. (2007) The satisfaction levels of Hacettepe University outgoing Erasmus Students. Hacettepe University Journal of Education, 33, 229−239.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Suzan Duygu Erişti

Bibtex @ { ajesi18766, journal = {Anadolu Journal Of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, address = {Anadolu University}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {82 - 83}, doi = {10.18039/ajesi.81150}, title = {Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program}, key = {cite}, author = {Erişti, Suzan Duygu} }
APA Erişti, S . (2014). Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 4 (2), 82-83. DOI: 10.18039/ajesi.81150
MLA Erişti, S . "Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 4 (2014): 82-83 <http://dergipark.gov.tr/ajesi/issue/1531/18766>
Chicago Erişti, S . "Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 4 (2014): 82-83
RIS TY - JOUR T1 - Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program AU - Suzan Duygu Erişti Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.18039/ajesi.81150 DO - 10.18039/ajesi.81150 T2 - Anadolu Journal Of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 83 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-4014- M3 - doi: 10.18039/ajesi.81150 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.81150 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal Of Educational Sciences International Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program %A Suzan Duygu Erişti %T Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program %D 2014 %J Anadolu Journal Of Educational Sciences International %P 2146-4014- %V 4 %N 2 %R doi: 10.18039/ajesi.81150 %U 10.18039/ajesi.81150
ISNAD Erişti, Suzan Duygu . "Culture Perception of Art and Design Students Come in Turkey through International Erasmus Program". Anadolu Journal Of Educational Sciences International 4 / 2 (December 2014): 82-83. https://doi.org/10.18039/ajesi.81150